Forfatterarkiv: Niels Sandgaard

Fjorden mødes ved MEETINGS!

Først er der taler i Den Gamle Auktionshal i Thorsminde. Karen Havskov takker de mange kunstnere, frivillige og fonde der har støttet ET4U med at arrangere MEETINGS. Dernæst Henrik Thygesen, formand for kulturudvalget i Lemvig. Han taler om kulturudlevering og at kunst er et hjørne af skabelsen, som kan vise nye veje og give ny energi! Og et lærende foredrag af Marianne Grymer Bargeman fra Aros, som var imponeret over, hvad der sker her i kulturens udkant (red.). Kunst er som at stå på en trambolin: man skal bevæge sig før der sker noget. Og kunst er mennskelighed! og kultur!

Karen og Henrik.                            Marianne Grymer.

Meget begavet og udartet musik på Saz (banjolignende) og på både en og to klarinetter ved Abdallah fra Egypten og hhv. Lars fra Husby! Eminent!

Afsluttet med en lille vaffel og perlende vin.

Overraskelsen var så, at Brian kom sejlende i Tjaldur med Flux Factory og nogle jagtblæsere. Den levende galionsfigur betog med sine smidige bevægelser til harmonikamusik ved lillahåret kvinde.

Forinden havde jeg besøgt installationer i Pumpehuset ved Vemb og i købmandshallen i Staby.

Yderligere vil jeg henlede opmærksomheden på de skønne tekster om destinationerne i Meetingskataloget. Skrevet af den unge forfatter Malte Tellerup.

OG MEETINGS ER ÅBENT GRATIS TIL OG MED DEN 8. SEPTEMBER.

NY EL PÅ GAMLE MASTER.

Mange har sikkert undret sig over de mange højspændingsmaster, der gennem længere tid har ligget ved Husby Transformatorstation?

60 kv linien mellem Ulfborg og Husby  er i øjeblikket og ugen ud afbrudt. De vel 50 år gamle master byttes ud med de gamle, som får en ny varmgalvanisering. 2 måske 3 master pilles ned ad gangen og erstattes af de nygalvaniserede. Så holder de nok 50 år igen? Imedens får vi strøm fra alternative linier. Det er faktisk et fremragende og sikkert system. Arbejdet udføres af VestjyskeNet i Herning.

40 knob på fjorden!

Der var mange aktiviteter i Felsted Havn. Spejderne gav sejlture i kanoer, der blev solgt mange fiskefileter mm, havemaskiner blev demonstreret og Søredningstjenesten viste sit firhjulstrukne multiredningskøretøj frem. (den kan fungere som ambulance). Og man kunne efter afsked med pårørende og iført redningsvest opleve skumsprøjt på fjorden med redningsflåden med to 100 hestes motorer. farten er ca. 60 km/t. Man skulle holde godt fast selv på blankt vand.

Ombordstigning, superambulancen, fuld fart og havn i sigte!

Eva Hermann åbnede.

Som led i Nissum Fjord dagen havde Eva Hermann åbnet sit atelier for besøgende. Der var stor interesse for de fantastisk tynde fade, tallerkener og service med eventyrlige fortællinger i den sarte glasurdekoration.

Yderligere kan man ikke undlade at beundre hendes fars kreative og smukke snedkerkreationer. de kan godt danne skole stadigvæk.

FJORDFOLKET INDVIEDE NATURPARK NISSUM FJORD!

Broen over Damhus Å ved Damhus Å Havn ved Skalstrup. Netop færdiggjort.

Først var der kaffe og rundstykker til de ca. 250 fremmødte. Dernæst var der selvfølgelig taler.

Steffen Damsgaard, formand for Lemvigs Teknik-og Miljøudvalg talte om tilgængelighed, forpligtende fællesskab og takkede bl.a. lodsejerne og Nissumfjord Netværket, som for 15 år siden fostrede ideen til at gøre noget omkring fjorden.

                                  

Rita, Karsten, Fl. Larsen og Steffen med plaketter og officielt naturparklogo!

Karsten Filsø fra Holstebro talte om stisystemet og at der ikke er ændringer i arealbenyttelserne i forhold til tidligere pga. Naturparken og at den er et kvalitetsstempel sammen med etablering af Geoparken. Og næste år kommer der bro over Storåen, så stielængden forkortes.

Rita Sønderby fra Nissum Fjord-netværket -fjordhøvdingen- fortalte om da ildsjælene blandt fjordfolket fandt sammen og hvor støtten på 1 mio fra Friluftsrådet lige gav stødet til at fuldføre etableringen af Naturpark Nissum Fjord. Tak også.

Flemming Larsen fra Friluftsrådets bestyrelse og formand for naturparkerne opfordrede såvel borgere som turister til at bruge parken. Ikke kun naturen får deet godt. Der er også plads til mange naturaktiviteter.

Endelig kunne de fremmødte med Lemviger på den ene side og Holstebroere/Ulfborg-vembere på den anden side trække tov hen over broen hvor enderne mødtes i en fælles knude/sag. Nemlig en ny Naturpark.

Og så var der canapeer og drikke.

Voldmester er søhestenes mester!

 

Her ses den færdige søhest!

 

 

Hos Voldmester i Husby kl 15 lørdag demonstrerede Henrik, hvorledes han ud af en form skåret i skumplast fremtryller en bronzeskulptur. fantastisk i nuet oplevelse. Skumfiguren pakkes i støbesand i en støbekasse og den 1200 grader varme bronze hældes i formen. skumplasten brænder af og der bliver en unica-genstand ud af processen.

Det er Henrik Voldmester, der formummer sig bag røgskyen, hvor han hælder den flydende bronze fra digelen. På det næste billed slås skulpturen ud af støbekassen ved ca 500 grader.

Senere efter slibning og afpudsning patineres skulpturen med CuNO³.

SOMMER I HUSBY!

     

Velsignet med godt vejr, afholdtes Sommerfesten i Husby i fredags den 19. Midt på dagen loppemarked og især leg og udfordringer til børnene. Og venligt frokosttræf. Om aftenen blev Kurt og venners helstegte grise serveret for over 200 gæster. Efter at have tygget af munden og skyllet, var der fællessang med stadigt mere inciterende musik, der derfor naturligt endte i dans. En god dag, hvor beboere og gæster har lejlighed til at mødes i afslappet stil.

Tak til de mange der gør det muligt.

“Sommer”-rohøjskole i Thorsminde.

      

Så sluttede vores ”Sommer rohøjskole” i Thorsminde, hvor DFfRs coastalcenter (Dansk Forening for Rosport) ligger. Det blev en fantastisk succes både for os, som havde planlagt og for Jordens sødeste højskoleelever.
Ugen gik med alle mulige forskellige aktiviteter, som ud over alt det, der er tilknyttet rosporten, omhandlede alt lige fra morgensang og flaghejsning til et kæmpe indblik i, hvordan en lille udsat fiskerby, beliggende helt ud til det barske Vesterhav, klarer sig ud over det sædvanlige, blandt andet pga. byens ildsjæle.
Vi hørte om katastrofer på havet, fik en fantastisk byvandring med Poul Erik Sig, super rundvisning på Strandingsmuseum St. George, var på redningsstationen, til linedance med Peter Iver og Lone, samt andre udflugter og en masse skøn tid gik med slow cooking både ude- og indenfor.
Hele byen har taget fantastisk imod os alle, været åbne og gæstfrie, og vi kan ikke anbefale det nok til andre klubber og foreninger, at tage en tur til Thorsminde og bo i det flotte ”Havet og Fjordens Hus” og opleve dette fantastiske sted på egen hånd.

Tekst fra en taknemmelig deltager!

 

Årets europæiske museum!

Det er ikke så sært, at Ingeborg Svennevig slår ud med armene. Hun takker de lokale beboere og frivillige ved Strandingsmuseeet Sct. George Thorsminde.

På vegn af museet har hun og Helle Henningsen (hhv. direktør og inspektør) været i Sarajevo for at modtage Siletto-prisen. I form af en kunstnerisk udført tinskål af Archibald Nox fra øen Man.

Prisen har museet fået blandt 40 nominerede ved European Museum of the Year award. Moesgaard fik hædrende omtale og Legohouse og Tirpitz var også blandt de nominerede, dog i andre kategorier.

Vel 60 personer var torsdag eftermiddag forsamlet i cafeen på museet for at høre derom og for at se prisen. Yderligere var der mulighed for at se museets nyeste levende installation om  “hverdagsstrandinger”. Desuden et venligt traktement med kaffe/kage.

 

 

NATURTUR I DEN NORDATLANTISKE KLITHEDE!

 

Sikke en skøn søndag eftermiddag. 102 naturinteresserede kom til vores arrangement i Husby Klitplantage. Bo Boysen, biolog, Holstebro Kommune fortalte om floraen i klitlandskabet. Henning Aaser, biolog, fra Naturstyrelsen, fortalte om bekæmpelsen af hybenroser og dannelsen af en parabelklit og arbejdet med at frilægge den store “parabelklit”.
Medbragt kaffe blev indtaget på “Marens Maw”, hvor Bo bød på tormentilsnaps og Vibeke Albinus fortalte historien om skovens tilblivelse mv..
Godt 5 km gik vi i alt og de sidste par kilometer på stranden tilbage på en sjælden næsten vindstille dag.

ref.: Vibeke Albinus.