Forfatterarkiv: Niels Sandgaard

“En god fortælling”.

En tirsdag i hver måned har der været fortælleaften i præstegården hos Jakob Sandal i Husby. Forleden læste Jette Aamann fra Thorsminde op af noget af Hans Edvard Nørgaard Nielsens erindringer fra sin yderst fattige barndom i Sdr. Nissum og Husby. Det var betagende. Og således har det været hver gang. Aftenerne med fortællinger ved lokale aktører fortsætter i det nye år og jeg ved, at der også andre steder er lignende aktivitet. For eksempel “Staby Højskole”. Deltag ved at komme og lytte og gerne ved at fortælle. Det er enormt hyggeligt og givende.

På billedet læser Jette og Jakob holder døren lukket for at kaffen ikke skal blive serveret for tidligt??

STRANDEDE BILER???

Strandingsmuseet og Thorsminde har åbenbart en dragende indvirkning på ejere af specielle biler? Ofte ser vi dejlige eksemplarer som denne  “rigtige” FIAT 500 Toppolino i specialudgave.

Nu lørdag var der så besøg af en Corvetteklub, der flot parkerede sine 15 Corvetter på række foran museet. Og de spiste frokost på restaurant “Vesterhavet”!

 

Badehotel i Thorsminde!

En glad og stolt Line Tanderup Nielsen, nyuddannet cand.arch. med et 12-tal for dette afgangsprojekt, fortæller om sin begrundede og detaljerede ide: at udnytte den kun delvis anvendte auktionshal i Thorsminde som hotel. Aktiv auktion i stueetagen, blandet med lounge, reception, restaurant og auktionslokale med to-etages værelser i en “stålstang ovenpå hallen!! udsigt over havet og oplevelsen af at være med. desuden sauna i ishuset og med havbassinet åbnet omkring bygningen.

En spændende ide og et illustrativt oplæg, der lørdag den 5.oktober om eftermiddagen havde samlet en interesseret lille skare i den gamle auktionshal.

DE “SKJULTE” GODE FORTÆLLINGER!

I hvert fald to steder i klyngens område fortælles der gode fortællinger! Hele vinteren er der hver måned en “fortælleaften” i Husby Præstegård. For alle. – Her mødes man og fortæller på skift en beskrivelse af et emne der interesser, læser op af en bog, der har betydet noget, eller fortæller om en stor oplevelse. Alt sammen meget uformelt, socialt hyggeligt og uden at man skal være ked af at “stille sig frem”. forleden var det en god fortælling om “Johan i æ Havbjerge”, som H. Frederiksen havde gravet frem,- bistået af Kaj Munk. Næste gang er den 12 november kl 1930, hvor Lis Olsen fra Holstebro Museum fortæller om, hvad man kan opdage arkæologisk fra luften. Kaffe med brød er frit.

Staby Højskole har hver måned en godt besøgt aften i Sognegården, hvor som regel to personer holder et lille foredrag eller fortæller om et interessant emne. Der er sang og kaffe og brød med egen stemme og egne penge. Her den 25 september var der fortælling om livet i gamle Staby og om livet på Læsø i 1800-tallet. Nu den 25 oktober er emnet Pallisbjerg. Hoppe fortæller historien og Trolle fortæller om drengehjemmet. der er altid bagefter en god snak om emnet med anekdoter fra deltagerne. Mange har faktisk mange gode fortællinger, så det er rigtig hyggeligt.

Fjorden mødes ved MEETINGS!

Først er der taler i Den Gamle Auktionshal i Thorsminde. Karen Havskov takker de mange kunstnere, frivillige og fonde der har støttet ET4U med at arrangere MEETINGS. Dernæst Henrik Thygesen, formand for kulturudvalget i Lemvig. Han taler om kulturudlevering og at kunst er et hjørne af skabelsen, som kan vise nye veje og give ny energi! Og et lærende foredrag af Marianne Grymer Bargeman fra Aros, som var imponeret over, hvad der sker her i kulturens udkant (red.). Kunst er som at stå på en trambolin: man skal bevæge sig før der sker noget. Og kunst er mennskelighed! og kultur!

Karen og Henrik.                            Marianne Grymer.

Meget begavet og udartet musik på Saz (banjolignende) og på både en og to klarinetter ved Abdallah fra Egypten og hhv. Lars fra Husby! Eminent!

Afsluttet med en lille vaffel og perlende vin.

Overraskelsen var så, at Brian kom sejlende i Tjaldur med Flux Factory og nogle jagtblæsere. Den levende galionsfigur betog med sine smidige bevægelser til harmonikamusik ved lillahåret kvinde.

Forinden havde jeg besøgt installationer i Pumpehuset ved Vemb og i købmandshallen i Staby.

Yderligere vil jeg henlede opmærksomheden på de skønne tekster om destinationerne i Meetingskataloget. Skrevet af den unge forfatter Malte Tellerup.

OG MEETINGS ER ÅBENT GRATIS TIL OG MED DEN 8. SEPTEMBER.

NY EL PÅ GAMLE MASTER.

Mange har sikkert undret sig over de mange højspændingsmaster, der gennem længere tid har ligget ved Husby Transformatorstation?

60 kv linien mellem Ulfborg og Husby  er i øjeblikket og ugen ud afbrudt. De vel 50 år gamle master byttes ud med de gamle, som får en ny varmgalvanisering. 2 måske 3 master pilles ned ad gangen og erstattes af de nygalvaniserede. Så holder de nok 50 år igen? Imedens får vi strøm fra alternative linier. Det er faktisk et fremragende og sikkert system. Arbejdet udføres af VestjyskeNet i Herning.

40 knob på fjorden!

Der var mange aktiviteter i Felsted Havn. Spejderne gav sejlture i kanoer, der blev solgt mange fiskefileter mm, havemaskiner blev demonstreret og Søredningstjenesten viste sit firhjulstrukne multiredningskøretøj frem. (den kan fungere som ambulance). Og man kunne efter afsked med pårørende og iført redningsvest opleve skumsprøjt på fjorden med redningsflåden med to 100 hestes motorer. farten er ca. 60 km/t. Man skulle holde godt fast selv på blankt vand.

Ombordstigning, superambulancen, fuld fart og havn i sigte!

Eva Hermann åbnede.

Som led i Nissum Fjord dagen havde Eva Hermann åbnet sit atelier for besøgende. Der var stor interesse for de fantastisk tynde fade, tallerkener og service med eventyrlige fortællinger i den sarte glasurdekoration.

Yderligere kan man ikke undlade at beundre hendes fars kreative og smukke snedkerkreationer. de kan godt danne skole stadigvæk.

FJORDFOLKET INDVIEDE NATURPARK NISSUM FJORD!

Broen over Damhus Å ved Damhus Å Havn ved Skalstrup. Netop færdiggjort.

Først var der kaffe og rundstykker til de ca. 250 fremmødte. Dernæst var der selvfølgelig taler.

Steffen Damsgaard, formand for Lemvigs Teknik-og Miljøudvalg talte om tilgængelighed, forpligtende fællesskab og takkede bl.a. lodsejerne og Nissumfjord Netværket, som for 15 år siden fostrede ideen til at gøre noget omkring fjorden.

                                  

Rita, Karsten, Fl. Larsen og Steffen med plaketter og officielt naturparklogo!

Karsten Filsø fra Holstebro talte om stisystemet og at der ikke er ændringer i arealbenyttelserne i forhold til tidligere pga. Naturparken og at den er et kvalitetsstempel sammen med etablering af Geoparken. Og næste år kommer der bro over Storåen, så stielængden forkortes.

Rita Sønderby fra Nissum Fjord-netværket -fjordhøvdingen- fortalte om da ildsjælene blandt fjordfolket fandt sammen og hvor støtten på 1 mio fra Friluftsrådet lige gav stødet til at fuldføre etableringen af Naturpark Nissum Fjord. Tak også.

Flemming Larsen fra Friluftsrådets bestyrelse og formand for naturparkerne opfordrede såvel borgere som turister til at bruge parken. Ikke kun naturen får deet godt. Der er også plads til mange naturaktiviteter.

Endelig kunne de fremmødte med Lemviger på den ene side og Holstebroere/Ulfborg-vembere på den anden side trække tov hen over broen hvor enderne mødtes i en fælles knude/sag. Nemlig en ny Naturpark.

Og så var der canapeer og drikke.

Voldmester er søhestenes mester!

 

Her ses den færdige søhest!

 

 

Hos Voldmester i Husby kl 15 lørdag demonstrerede Henrik, hvorledes han ud af en form skåret i skumplast fremtryller en bronzeskulptur. fantastisk i nuet oplevelse. Skumfiguren pakkes i støbesand i en støbekasse og den 1200 grader varme bronze hældes i formen. skumplasten brænder af og der bliver en unica-genstand ud af processen.

Det er Henrik Voldmester, der formummer sig bag røgskyen, hvor han hælder den flydende bronze fra digelen. På det næste billed slås skulpturen ud af støbekassen ved ca 500 grader.

Senere efter slibning og afpudsning patineres skulpturen med CuNO³.