Kategoriarkiv: Ikke-kategoriseret

EN DAG I EN AKTIV KLYNGE!

Ganske vist ikke i klyngen, men tæt på.  VW-nostalgi i massevis i Ulfborg ved udvidelse af VW-museet.

Åbent hus i Vesterhavsklyngen’s  Ungdomsklynge  med en god tale af H.C. Østerbye og dejlig musik og sang. + kaffe/kage. Og hvor de unge viste deres planer og hvad der er gjort. Flot!

  

Fernisage på Galleriet i Staby af bannere og kunst og med liflig spillemandsmusik. Bannere og kunst af Søren Englyst, Jens Overgaard, Anna Margrethe Pedersen, Eva Hermann, Hanne Arberg og Elisabeth Borch.

Åbning af Retro/antik-butikken “Popkorn-shop”  ved Pernille og Thor på gården Brink i Staby. (Syd for Pallisbjerg).

Sang og fortælling på Illeborg hos Mikael Bramsen ved reception for udgivelse af bogen “Bønder og Badegæster”. Om livet på og omkring gården Illeborg i Fjand.

Velkommen til Vesterhavsklyngen

Husk generalforsamlingen 24. april

Program

Kl. 17.30 Velkomst og spisning

Kl. 18.30 Oplæg omkring konkrete grupper og det at sætte små og store projekter i søen og hvordan andre klynger arbejder med arbejds-/projektgrupper

Kl. 19.00 Generalforsamling Inkl. hvad grupperne har arbejdet med indtil nu

Kl. 20.00 Der arbejdes i de eksisterende grupper og andre kan gå rundt og lytte og der kan emner kan drøftes emner, diskuteres og flere grupper kan evt. etableres.

Der er tilmelding hvis man ønske at komme til spisning. Ellers dukker man bare op til generalforsamlingen.

Læs evt …
Mere information i vores Kalender
Eller Artiklen ‘vær med også dig’ omkring generalforsamlingen

DET ÅBNE TVIND.

Arrangementet “kend din egn” i regi af Vesterhavsklyngen var sølle besøgt torsdag aften. Desværre. for det var et flot og interessant besøg bag murene på Tvind. Med “kærlighed og krav” driver Tvind en række tilbud for unge. Mange af dem får her for første gang muligheder. Med tolerance, tålmodighed, teori og praksis får man uddannet rigtig mange. Seminarium for uddannelse af lærere, botilbud med individuel undervisning, ungdomshøjskole og dagskole. Vi husker de kedelige “barakker” fra opstarten, men de er nu ombygget til lækre bygninger med overdækkede terrasser, skulpturer og grønne pladser. Meget indbydende.

Vi fik en flot servering og hørte spændende data om dagskolen og seminariet. Vi beså faciliteterne og drøftede Tvinds position i samfundet i dag. Vindmøllen fra 1978 producerer 1 MW, hvilket er tilstrækkeligt til Tvinds egetforbrug, da det er elopvarmet.

Et interessant indblik i en verden vi sjældent kommer ind i. En deltager der har boet 40 år i nærheden, havde sit første besøg “indenfor murene”.

Fra ø.tv. : et lille udsnit af fremmødte lytter og spørger, skulpturer fra Zimbabwe, administrationen, seminariets terrasse, møllen med skulptur. Design af bygninger, overdækninger, farver og lay-out er gjort af Jan Utzon.

 

MANGE STØTTER SCT.GEORG!

En rimelig besøgt generalforsamling gav opbakning til det hidtidige arbejde i Støtteforeningen for Strandingsmuseet Sct.George i Thorsminde. Der var doneret 50 tkr til museet, der brugte pengene til særlige aktiviteter, som “Skibsdreng for en dag”, foredrag ol. . Fremover ønskes større synlighed af gøremål for donerede penge. Genvalgt til bestyrelsen blev Anna Marie Damgaard og Henning Frederiksen. Nyvalgt blev Herman Grønbæk.

Ingeborg Svenningsen, Helle Henningsen og Tine Karlsen fortalte om udviklingen af museet fremover og om museets væsentlige rolle i marinarkæologien herhjemme. Blandt andet har man jo pt. travlt p.g.a. de mange møller og ledninger, der skal placeres i Nordsøen. De svage områder i udstillingen vil blive forbedret og vi bør fortælle om den agterstavn, der ligger i kælderen og om kanonladningen med to kanonkugler i rum 3!

Og så venter vi spændte på redegørelse fra turen til Sarajevo for at modtage prisen som årets museum??- måske?

VÆR MED! – også dig!

Den 24. april har vi mulighed for at udvikle vores landsbyklynge! VÆR MED.!

Det er jo gratis at være medlem i Vesterhavsklyngen, så det er en god lejlighed at komme til generalforsamling den dag. Hvis ikke du er medlem, kan du blive det ved indgangen.

Generalforsamlingen er kl. 19 og foregår i Mindbocentret i Thorsminde. Vi er dog rigtig mange, der kommer allerede kl. 1730 for at være fælles til spisning og for at høre mere uformelt om det arbejde, der kan udføres  i klyngen og om ideer fra andre klynger. Det vedrører faktisk dig som beboer og du kan gøre din indflydelse gældende ved at være med!

Efter generalforsamlingen drøfter vi udvalgenes arbejde og kommer med ideer til yderligere forbedring af livet i vores klynge!

Dagsorden ifølge vedtægter og du behøver ikke risikere at blive valgt, hvis du ikke har lyst. ønsker du/I at spise sammen med vi andre, så skal du tilmelde dig spisningen senest den 17. april på mail: tilmeld@vesterhavsklyngen.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÅ TA’R VI CYKLERNE FREM!

Nu er foråret endelig kommet og cyklerne skulle for alvor luftes i børnehaven igen. Men men men – vinteren har taget hårdt på cyklerne, og de trængte voldsom til en kærlig hånd. Her har vi været så heldige, at vores lokale cykelsmed Verner, har været så sød at kigge på dem. De har derfor alle fået et grundigt eftersyn, og er nu i tip top stand igen til stor begejstring for både børn og voksne. Så nu kan vi igen ræse rundt på legepladsen og nyde det gode vejr. Tusind tak for hjælpen Verner J

Venlig hilsen

Ann Risgaard Nielsen
Viceleder i Lærkereden USFH

 

VAND NOK!

Husby Vandværk har udbygget sin bygning ret meget for at få plads til to store tanke, der hver rummer 60 tusind liter vand. Tankene er nødvendige fordi der er et stigende vandforbrug og fordi pumperne, der pumper vandet ud til os forbrugere, skal pumpe fra et reservoir, så der ikke er “lufthuller” i vandet! Vandet i tankene er renset og iltet og klar til brug. Iltningen sker i et udendørs anlæg og det har givet plads i den hidtidige bygning, hvilket sikrer fortsat høj hygiejne. Og vandet smager fortsat godt.

På billedet øverst tv. ses hvor stort vandværket er blevet. Og man ser Jens Vang’s trailer bakket op med materialer, fordi, som det ses på billedet th., er Jens i gang med at gøre tanklokalet indbydende for nemmere rengøring. På det nederste billede får man et indtryk af de meget store tanke.

 

Slaveskibe i Thorsminde!

Torsdag aften den 21. marts hørte vel 40 interesserede tilhørere om de to danske slaveskibe, der blev slået til vrag i 1710 ved Costa Rica. Marinarkæolog Andreas Bloch og forfatter Jakob Olling fortalte yderst engageret om skibene og deres færd i trekantsejladsen mellem København, Guinea og Vestindien. Fantastisk research i mange arkiver har stykket en levende historie sammen, som er dokumenteret og som Andreas nu glæder sig til at undersøge arkæologisk med dykning i lunt farvand ved Cahuita i Costa Rica.

På billedet til venstre ses Andreas tv og Jakob th. det andet billede er et indtryk fra foredraget. på billedet til venstre anes sammenstuvede slaver på lysbilledet?

 

 

 

VILDT AKTIV STABY!

Den 5. marts var det Staby Jagtforening, der stod for menuen ved Stabys succesrige fællesspisning. 108 deltagere! Og det mest geniale er, at madholdet er nyt hver måned. Derved engageres rigtig mange i samværet og nye lærer “de gamle” at kende. Hver den 5. i en måned er der fællesspisning for maks. 50 kr. Så kan alle være med. Middag, kaffe og kage. på billeder ses aftenens madhold. Vedersø Vildt stod dog for at udskære og stege det nedlagte kron- og råvildt. Salat skal der åbenbart til og godt humør.

VELBEKOMME!

FROST

TAXA i 40 år.

FROST I STABY!
40 år! Gunnar serverer, godt assisteret af hustruen Agnes. Gunnar fortsætter bare med at yde god service, som han nu har gjort i 40 år. Altid i godt humør og nu med en flot stor ny mercedes-bus. Over 90 gæster var kommet til Staby den 2.marts for at nyde godt af Gunnars overflødighedshorn at et traktement. Og selvfølgelig især for at lykønske med 40 års virke i sin virksomhed. Mange der har været chauffør hos GF var dukket op, kollegaer, venner, familie og bekendte.
Til lykke – det er flot gjort at holde ved så positivt i 40 år. Det ser vi ikke så ofte.