Generalforsamling Husby Sogneforening

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
11/03/2020
18:00 - 22:00

Lokation
Husby Sognegård


Indkaldelse til Generalforsamling 

Husby Sogneforening

Jf. foreningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Onsdag den 11. marts 2020 kl. 19.15 i Husby Sognegård med følgende:

DAGSORDEN

1. Valg af ordstyrer

          2. Formandens beretning

            3. Aflæggelse af regnskab

                4. Fastsættelse af kontingent

  5. Indkomne forslag

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 26. februar

                           6. Valg af bestyrelse og suppleanter

På valg er: Ivan Bank, Per Korsgård og Steen Birkø

 7. Valg af revisorer

På valg er: Bjørn Albinus

8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen giver bestyrelsen en orientering om forløbet i sognegården op til i dag, samt hvilke planer man indtil videre har tænkt sig om sognegårdens fremtid!

Det forventes lige nu, at der pga. manglende tid ikke kan foreligge nogen klar samarbejdsaftale mellem Sogneforeningen, Efterskolen og Holstebro Kommune klar til behandling på generalforsamlingen.

Bestyrelsen forventer, at kurator på et møde i sognegården i løbet af uge 8 giver tilladelse til, at sogneforeningen igen kan disponere over sognegårdens lokaler, – men ikke til madlavning. Derfor arbejder bestyrelsen på at finde en leverandør, der kan levere varm mad til os forud for generalforsamlingen.

Under denne forudsætning inviteres alle hermed til fællesspisning i Sognegården

onsdag den 11. marts 2020 kl. 18.00.

Retten kender vi ikke endnu, men vil kunne oplyses i forbindelse med den nødvendige tilmelding senest fredag den 6. marts til Per tlf. 28112044 / per@husbysogn.dk

Bestyrelsen har besluttet, at der i forbindelse med fællesspisningen vil blive opkrævet kr. 100.00 pr. kuvert + drikkevarer.