Generalforsamling i Mindbo Centret

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
29/07/2020
19:00 - 21:00

Lokation
Mindbo Centret


Mindbo Centret indkalder hermed til generalforsamling onsdag den 29.7. kl 19.00

Dagsorden iflg. vedtægterne.
Foreningen er vært ved lidt godt efter generalforsamlingen.

Mvh Bestyrelsen

Dagsorden
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af regnskab og budget for næste år.
Valg af bestyrelsesmedlemmer (på valg er Mona Jensen, Tove Poulsgaard, Poul Erik Siig og Jette Aamann (modtager genvalg)).
Øvrige medlemmer er Per Mortensen, Bente Tofte og Troels Aamann.
Valg af suppleant til bestyrelsen (på valg er Ingrid Nielsen)
Valg af revisor (på valg er Vera Sahl og Stinne Sørensen)
Valg af revisorsuppleant
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent samt takstblad for udlejning.
Eventuelt.