UDSAT! Generalforsamling i Thorsminde Varmeværk

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
26/03/2020
19:00 - 21:00

Lokation
Mindbo Centret


OBS!
udsat pga situationen med Corona virus!

se mere på www.thorsmindevarme.dk

Der afholdes generalforsamling i Thorsminde Varmeværk torsdag d. 26.03 kl. 19.00 i Mindbo Centret Thorsminde.

Dagsorden:
Punkt 1.  Valg af dirigent.                                                                                                                                Punkt 2.  Beretning for det forløbne år.
Punkt 3.  Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
Punkt 4.  Budget for indeværende år fremlægges.
Punkt 5.  Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for
kommende år.
Punkt 6.  Indkomne forslag fra andelshaverne.
Punkt 7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er følgende:
Dines Philipsen
Søren Kyndi.
Poul A. Villadsen.
Erik Kristensen

Punkt 8.  Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Troels Aaman.
Monika Stabel

Punkt 9.  Valg af revisor. På valg er Knudsen revisionsfirma Hvide Sande.
Punkt 10.  EVT.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 12 dage før
generalforsamlingen.

MVH Bestyrelsen

læs mere på http://www.thorsmindevarme.dk/