Generalforsamling i Vesterhavsklyngen

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
17/08/2020
19:00 - 21:00

Lokation
Staby Sognegaard


Program

 • Velkomst
 • Generalforsamling
 • Orientering om Kloak Separeringsprojektet i Staby v. Aktiv Staby/Holstebro Kommune

Dagsorden til generalforsamlingen j.f. vedtægterne

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Bestyrelsens beretning for det foregående år.
 4. Fremlæggelse af godkendelse af regnskab.
 5. Fremlæggelse og godkendelse af budget.
 6. Indkomne forslag.
 7. Fremlæggelse af strategi for Landsbyklyngen.
 8. Valg til bestyrelsen og præsentation af bestyrelsesmedlemmer udpeget af moderforeningerne. De direkte valgte bestyrelsesmedlemmer er medlem for to år af gangen og der vælges således en hvert år. Det første år vælges dog to, hvor den ene vælges for et år og den anden for en 2 årig periode.
 9. Valg af suppleant.
 10. Valg af revisor.

 

Vesterhavsklyngen vil være vært ved en kop kaffe m. brød

 

Alle er velkomne, er man ikke medlem kan man blive det ved indgangen, såfremt man er mindst 16 år gammel, fast bosiddende eller ejer sommerhus i Vesterhavsklyngens område.

 

Vel mødt

Vesterhavsklyngens bestyrelse

 

2020.08.17 Indkaldelse til generalforsamling