Generalforsamling i Vesterhavsklyngen

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
24/04/2019
17:30 - 21:00

Lokation
Mindbo Centret


Indkaldelse til Generalforsamling i Vesterhavsklyngen

Der indkaldes til ordinær generalsamling i Vesterhavsklyngen onsdag den 24. april 2019 kl. 17.30 (eller 19.00 hvis man kun ønsker generalforsamlingen). Det foregår i Thorsminde, Mindebocenteret, Skolegade 25.

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Bestyrelsens beretning for det foregående år.
  4. Fremlæggelse af godkendelse af regnskab.
  5. Fremlæggelse og godkendelse af budget.
  6. Indkomne forslag.
  7. Fremlæggelse af strategi for Landsbyklyngen.
  8. Valg til bestyrelsen og præsentation af bestyrelsesmedlemmer udpeget af moderforeningerne. De direkte valgte bestyrelsesmedlemmer er medlem for to år af gangen og der vælges således en hvert år. Det første år vælges dog to, hvor den ene vælges for et år og den anden for en 2 årig periode.
  9. Valg af suppleant.
  10. Valg af revisor.

Program

Kl. 17.30 Velkomst og spisning

Kl. 18.30 Oplæg omkring konkrete grupper og det at sætte små og store projekter i søen og hvordan andre klynger arbejder med arbejds-/projektgrupper

Kl. 19.00 Generalforsamling Inkl. hvad grupperne har arbejdet med indtil nu

Kl. 20.00 Der arbejdes i de eksisterende grupper og andre kan gå rundt og lytte og der kan emner kan drøftes emner, diskuteres og flere grupper kan evt. etableres.

Der er tilmelding hvis man ønske at komme til spisning. Ellers dukker man bare op til generalforsamlingen.

 

Tilmelding

Hvis man ønsker at komme og spise med skal man tilmelde sig til tilmeld@vesterhavsklyngen.dk senest onsdag den 17. april. Hvis man kun ønsker at komme til selve generalforsamlingen er tilmelding ikke nødvendig.

 

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 16. april. Henvendelse til Morten Buhl Paakjær på formand@vesterhavsklyngen.dk eller 5124 6934.

 

Med venlig hilsen

Vesterhavsklyngens bestyrelse