Den Gode Fortælling

HUSBY SOGNEFORENING VÆLGER UNGE KVINDER I BESTYRELSEN

Onsdag aften var der ordinær generalforsamling i Husby Sogneforening.

Formand, Ivan Nygaard berettede om årets gang, der i modsætning

til de to forgangne år ikke har været så hårdt præget af Corona. Ud over beretninger fra årets aktiviteter kunne han også fortælle at Husby Sogneforening har fået foretaget en “digitalisering” af Poul Rytters smukke vægmalerier i Husby Sognegård, i og med at man har haft en proffesionel fotograf ude for at affotografere vægmalerierne i høj opløsning til brug for evt. fremtidig reperation og restaurering af malerierne. 

Regnskabet var også pænt. Efter et par corona år med underskud kunne kasserer Ivan Bank præsentere et overskud på cirka 9000 kr.

Aftenens højdepunkt må dog siges at være valget til Sogneforeningens bestyrelse og dertilhørende suppleanter. Per Korsgaard havde valgt at trække sig efter 10 års tro og særdeles engageret tjeneste. Da der efterfølgende også skulle vælges 2 nye suppleanter blev det til to runder med skriftlig afstemning, med det resulatet at Rebecca Kaas Bundgaard blev valgt til bestyrelsen og Irina Eleonora Alsen samt Julie Bak blev valgt til bestyrelses-suppleanter.

Kvindernes kampdag en uge forinden må siges stadig at sidde i benene…..

Tillykke til de 3 nyvalgte og tillykke til Søren Thaysen og Ivan Bank med en “runde mere”.

Selvom der skal lyde stor ros til sidste års bestyrelse er det dejligt med friske pust til bestyrelsen.

NYT LIV PÅ BLÆSGAARD.

ET NYT SKILT VED VEJEN LIGE VEST FOR STABY gjorde mig nysgerrig? nye ejere?? Gården havde været til salg i lang tid, så??

Med alibi som VESTERHAVSKLYNGEN’s  skribent opsøgte jeg ejendommen for at få stillet min nysgerrighed. Her blev jeg mødt af en smilende Astrid Juhl (næsten sygeplejerske), som sammen med Henrik Juhl Vilhelmsen (mekaniker) er nye ejere af Blæsgaard.

Tillykke med erhvervelsen og særdeles velkommen til Staby og Vesterhavsklyngen.

I min bog om Staby Sogn af Alfred Kaae læser jeg om Øster Blæsgaard, at betegnelsen har været Blexgaard eller snarere Blegsgaard før nutidens Blæsgaard. Tidligt nævnt i 1615 som tilhørende kongen, hvor Mads bliver udskrevet som soldat og derfor slipper gården for skat?? Senere selvejergaard sammen med Vester Blæsgaard. 

Nu er der så kommet friske unge beboere, som allerede har meldt sig til spisning i Staby og som med de 4,5 ha, der hører til gården og med i øvrigt god plads, ønsker liv på gården. De kommer fra Holstebro og de har foreløbig travlt med at male osv.. Og man ser på skiltet, at Henrik er smed/mekaniker.

FRISKT ØNSKE OM ET GODT NYT ÅR!!

  Et halvt hundrede veloplagte personer var mødt  op på Paulines Mark på årets sidste dag. Nogle få løb og resten gik en god tur i plantagen. Hhv. 3 og 5 km efter ønske.

Øverst ses Merete Svejgaard instruere hunde og mennesker før afgang. Merete er formand for Staby-Husby-Sdr. Nissum Gå- og løbeklub, som stod som arrangør.

Ved hjemkomst til skovfogedboligen havde Kurt forberedt gløgg og der var lune æbleskiver med jordbærmarmelade (er det vestjysk?) mm..

 

 

                       

Maskinhallen var i brug, men nogle trodsede snuskregnen og risikerede at gløggen blev fortyndet? Men der var læ og man fik talt med hinanden og ønsket hinanden et godt nytår.

Et godt træf. Tak og godt nytår!!

STØTTE TIL STØTTEFORENINGEN.

                   

St. George Støtteforening havde allieret sig med sangeren Gitte Smith og pianisten Sussi Robinson for at vi kom tonerent gennem julens sange. Der var god sangstemning og vi blev varmet godt op til at skulle synge for derhjemme.

                                     

Undervejs i sangene blev stemmebåndene behørigt smurt og efter et par solosange fik vi vores gløgg med tilbehør og velsagtens Christinas ølkage/krydderkage, som med et strøg smør var “som i gamle dage”.

Efterfølgende fortalte Kurt Madsen med lune om jul i Thorsminde, da han var barn. Traktement som vi bruger det i dag, men noget mere enkelt med indkøb og gaver. Ganske vist var der to købmænd og en slagter i Thorsminde dengang, men man måtte jo selv lave alt fra bunden. uden fryser og andre hjælpemidler. Men dog fik man sædvanligvis ikke fisk juleaften. der skulle det være fint. Juletræerne kom en sælger fra Bøvlingbjerg med. Træer til alle.

                                           

Efter en fornøjelig og hyggelig aften kunne vi i mørket på vej hjem nyde det flot illuminerede anker fra St. George.

Der er mulighed for at mange flere er medlem af støtteforeningen. Der er mange opgaver du også selv kan have glæde af at udføre. Kontakt bare  st.george.venner@gmail.com og få mere at vide. Eller ring til Strandingsmuseet på 21188005 og meld dig klar.