Den Gode Fortælling

FÆLLESSANGEN GIK FRISK OVER THORSMINDE!

Sanglærken Tina Wiberg og hendes akkompagnatør Sebastian Hahn diverterede med hyggelig fællessange og med dejlige sange og lækker musik som optræden. begge fra Vestjylland og derfor med god distance og humor.

Flot var det der var en pæn skare tilhørere, der søndag eftermiddag havde forstået at placere sig i nogenlunde læ for den friske vestenvind. Vores stemmer forsvandt stort set med blæsten, men Sanglærken og Sebastian havde mikrofon og højttalere, så vi blev godt underholdt.

Og der var kaffe og brød.

HUSBY HUSERER I HUSBY PLANTAGE!

DEN ÅRLIGE KR. HIMMELFARTS CYKELTUR I HUSBY PLANTAGE.

Efter en andagt i kirken og kaffe med brød her i præstegårdens garageområde, er man klar til start.

turen går med kyndig vejvisning forbi Marens Mawe og til Badesøen, hvor der picnicces og leges.

Jeg selv var for en gangs skyld optaget og de mange billeder kan derfor bedst ses på Facebook under Husby Sogneforening.

https://www.facebook.com/Husby-Sogneforening-582914605101208/?__cft__[0]=AZW9W8fR0vNjWEUgWIVI2U3kXkaS9xCbNf1L7gHiIY62xmMxsIKsh5-mOv843aGwfJ8kotNZjao27IL4nLRrjwGbNE4lTo_0WNqoC6fupQSpYg0keOZRWbAOoFbNHNXABS4&__tn__=-UC%2CP-R

LIV OG LEG HOS KØBMANDEN I STABY.

i DAG LØRDAG DEN 28 MAJ FEJREDE KØBMANDEN I STABY SIN 1 ÅRS DAG. Eller rettere alle de borgere, der har stået bag. Der var godt besøg i butikken med gode tilbud. Og i gården var der lopper. På billedet fra Staby skole. og andre samt Bagbutikken.

Medens mange var på spejderløb, blev der arbejdet flittigt hjemme i “spejderlejren”: På billedet th. producerer man et “INSEKTHOTEL”, nederst tv. er man med sit knivbevis i stand til at snitte grøntsager og i de store bålfade bobler veganergryde. Klar til de trætte børn efter spejderløbet og til de mange voksne. flere kunne dog ikke vente og fornøjede sig med en gammeldags rød pølse. “de æ å gue”.

TILLYKKE.

ALT OM OFFENTLIGE KØRSELSMULIGHEDER.

Torsdag den 9.juni vil MIDTTRAFIK fra kl. 12 til 14 være ved “MIN KØBMAND” i Staby.

Du kan få alt at vide om, hvorledes netop du kan få glæde af de mange tilbud. Jeg nævner blot FLEXTUR, FLEXBUS, PLUSTUR, APPS??  Du kan få oprettet et pensionistkort, som også kan oprettes for førtidspensionister. Medbring derfor din smartphone eller tablet.

For at få det hele til at glide ned, kan du fornøje dig med at smage på vine og gode oste hos købmanden.

Hvis du er i tvivl om noget eller vil vide mere, så kontakt Jane Hove i Staby. Tlf.: 20349916

STOR NYSGERRIGHED OM NATURNATIONALPARK HUSBY KLITPLANTAGE.

RIGTIG MANGE HAVDE fundet vej til Græm, hvor vores lokale folk fra Naturstyrelsen fortalte om det nye projekt, der nu omfatter indhegning af hele plantagen.

 

  Man gik i det åbne område, hvor der er  udsyn og hvor man kan danne sig et billede af den kystnære natur. Hvorledes det gribes an og hvilke korrektioner der bliver, må vi følge i Naturstyrelsens information.

Man prøver at age hensyn og prøver at gøre naturen tilgængelig og uden misrøgt. Både Jens Henrik Jakobsen i Husby og Poul Ravnsbæk i Klosterheden tager imod bekymringer og informerer fremover om udviklingen.