Den Gode Fortælling

ÆBLESKUD I HUSBY ÆBLEPLANTAGE?

  ÆBLESKUD I SOGNEPALANTAGEN? Nej!

Det var godt en snes husbyboere, som blev instrueret i beskæring af vores gamle frugttræer ved Koglehuset.

 

 

 

Man havde formået Boi Jensen fra “de-gamle-sorter.dk” til at instruere. Vi har blot vel en snes af de 2000 gamle sorter, der findes. Så vi bør faktisk passe på dem. Boi driver en plantage ved Mejrup med gamle sorter og instruerer i podning. Hans titel er derfor “PODEMESTER.”

Herover ses Boi efter endt arbejde, hvor der blev trakteret. Kurt “spillede” på sit grillorgel til stor tilfredsstillelse. Og som det ses blev resultatet nydeligt.

DANS I HAVSTOKKEN.

Matthew fra Manchester var en af de seks dansere fra Holstebro Dansecompany, som her venter på at give os en god oplevelse lørdag aften på stranden ud for Thorsminde.

Vejret var skønt stille og Ingeborg Svennevig fra Sct. George mm, gav en introduktion til forestillingen: de få overlevende fra en stranding (Sct. George?) udfordres af fristende Sirener i deres kamp for at undslippe havets dødsgreb.

Fantasifuldt og gribende danset, hvis man lod fantasien åbne sig og lege med. Dygtige unge smukke mennesker viste deres kunnen på et krævende underlag.

(Andre har bedre billeder fra opførelsen i solnedgangens lys, men lige godt)

FÆLLES KONTORFÆLLESSKAB.

Samtidigt med at Krudtuglen fejrede sine 20 år, præsenterede Sdr. Nissum sit KONTORFÆLLESSKAB. Her kan man arbejde hjemme sammen med andre??? fælles kaffe, kopimaskine, stol osv..

Det var derfor Karsten Filsø, som ses her med ryggen til, var kommet til fødselsdagsfesten. Efter klip af det røde bånd (skaffet af Frederik Madsen) var kontoret åbnet og der kunne hilses på i kontorgården.

20 ÅR MED KRUDTUGLER!

KRUDTUGLEN i Sdr. Nissum fejrede lørdag den 4 september 20 års beståen. Vuggestue og børnehave. OG SFO.

Nu børneliv i Sdr. Nissum helt op til 14 år (7.klasse)!!!

Benyt det tilbud for dine børn. måske især en god ide, når du pendler. Så er der to linjer at interessere sig for i SFO’en: en idrætslinje og en kreativ linje.

Lokalerne og udenomsarealerne er forberedt. Der er i dag 36 børn i Krudtuglen. Der er plads til flere. Foreningen “godt børneliv” indbyder til stiftelse sidst i september for at skabe endnu bedre rammer for børnene.

Der var kaffe/kage, Slushice, og 80 gæster til helstegt pattegris mm. Og man minglede i det gode vejr.

NYT PARTNERSKAB FOR TURISME

Partnerskabet er for alle der er i berøring med turisme, det være sig erhvervsdrivende, foreninger eller andre der på den ene eller anden måde er i berøring med turisme.

Ulfborg-Vemb Turistforening har taget initiativ til et nyt partnerskab for turisme i den vestlige del af Holstebro kommune. Mandag aften havde Turistforeningen indbudt lokale foreninger til et kick-off på partnerskabet. Der var deltagelse fra en lang række af borgerforeninger og andre foreninger fra Thorsminde i nordvest til Vemb og Bur i øst.

Ideen er at skabe et forum, et PARTNERSKAB, hvor alle der er i berøring med turisme kan mødes og snakke turisme og hvordan vi kan hjælpe og støtte hinanden og generelt set få mest muligt ud af hinanden. Praktisk set er det intentionen at afholde 2-4 årlige møder hvor er kan holdes oplæg og diskuteres, småsnakkes eller bare mødes omkring emnet turisme.

På mødet mandag aften var der indlæg af Karin Juul Jensen fra Destination Nordvestkysten. Karin fortalte om de muligheder Destination Nordvestkysten tilbyder i.f.h.t. især markedsføring af turisme.

Destination Nordvestkysten tilbyder virksomheder og foreninger der arbejder med turisme en lang række muligheder inden for markedsføring, kurser i markedsføring, netværk, sparring m.v.

Se mere information om Destination Nordvestkysten på www.visitnordvestkysten.dk Hjemmesiden henvender sig både til turister og turisterhverv.

Desuden har Destination Nordvestkysten fået udviklet en APP ”VESTKYSTEN”

App’en er stadig under videreudvikling, men en hurtig søgning viser at der allerede er plottet henved 50 seværdigheder, aktiviteter, spisesteder m.v. ind bare i Vesterhavsklyngens område. Og mere vil komme til.

Efter oplægget blev er ivrigt snakket og diskuteret turisme hen over kaffen. Der blev udveklset ideer og sparret. Kort sagt partnerskabet er i gang.

Formand for Ulfborg-Vemb Turistforening Steen Lorentzen fortæller om baggrunden for at invitere foreningerne til det første møde, er at det er foreningerne der har de brede netværk og har kontakt til folk i lokalområderne både erhvervsdrivende og andre foreninger. Derfor er det relevant at starte med foreningerne og så brede partnerskabet ud der fra.

Er du interesseret i at høre mere om det nye partnerskab for turisme i den vestlige del af Holstebro Kommune eller lære mere om Destination Nordvestkysten så tag gerne kontakt til Morten Paakjær formand@vesterhavsklyngen.dk eller henvend dig direkte til Ulfborg-Vemb Turistforening.