Den Gode Fortælling

INDKØRING AF VORES NYE CYKELSTI!

                             

Dagen begyndte vådt og så sort ud, men det stilnede af og ved middagstid kom de første tete-cyklister til Husby i tørvejr. (man havde oven i købet medvind)

I Staby havde der været gjort holdt  og nu igen her i Husby. Efter optankning gik det så nordpå. Den gruslignende asfalt i fredsskoven i Husby Klitplantage blev forceret i fin stil og man ankom efter stop i Sdr. Nissum til Thorsminde.

 

                

Thorsminde havde hejst flagene og i Den Gamle Auktionshal var der musik af vores næsten lokale spillemænd (Ulfborg er de fra??). Der var vand, øl, kaffe, brød og ikke mindst grillede pølser. Vel godt 50 cyklister deltog som cyklende. Vi var så næsten lige så mange, der blot var med.

Dejligt at vi nu har cykelstien efter mange års ventetid. Flot og elegant er den blevet- Med ny asfalt helt op til Thorsminde.

MERE OG MERE VILD NATUR I HUSBY PLANTAGE.

Jens Henrik Jakobsen, Poul Ravnsbæk, Henning Åser og Tina Pedersen fortæller indledende om projektet før vi vandrer.

En stor flok. 90 interesserede og nysgerrige.

Tina fortæller og lytter.

Mit foto af et af de fremlagte kort. Man kan godt få en fornemmelse af arealets størrelse og afgrænsninger

 

Et skønt kig ind i parabelklittens skønne fauna.

 

ONSDAG AFTEN VAR VEL 90 PERSONER INTERESSEREDE I AT HØRE Naturstyrelsens oplæg til at skabe en rigere natur i Husby Klitplantage. Vores forholdsvis nytiltrådte skovridder Poul Ravnsbæk, som i øvrigt er fra Vemb, bød velkommen og Tina Pedersen som projektleder og Henning Åser som medarbejder, indledte på P-pladsen ved Græm Strand, hvorefter vi vandrede til parabelklitten for at høre detaljer. Det var varmt og der var sørget for vand.

Ideen er at indenfor et hegnet område på 400 ha, skal der græsse store dyr. Området omfatter arealer fra nord for Badesøen, halvvejs til mellem Klitvej og Bundgårdvej, noget af Fjand Enge, og næsten op til den tidligere skovlegeplads i Fjand, syd på derfra dog indenfor klitterne. Der skal dynamik i naturen, samtidig med at der skal være plads til oplevelser og friluftsliv for os mennesker. Projektet overvåges af forskere, så man kan blive klogere og få erfaringer i løbet af de næste 5 år. Det har man fået bevilling og fondsbetaling til. (Vi håber at det forslår.)

Der var mange ideer og ønsker til planen, men der var også gode råd ud fra erfaringer. Antal dyr?, hegn?, adgang?, færiste?, låger?, køreadgang for hestevogne?, styret adgang til de ”fede2 græsarealer?. Selvfølgelig blev dyrevelfærd omtalt og Poul Ravnsbæk ville stå inde for, at dyrene ville have det godt. Derfor skal der heller ikke være for mange i begyndelsen, indtil man ser, hvorledes de trives.

Planen er, at der skal opsættes hegn i løbet af vinteren, således at de første dyr kan sættes ud i foråret.

Projektet kan følges på www.nst.dk og Tina kan kontaktes på ticmp@nst.dk

Det bliver spændende at følge og forhåbentlig vil forskere, projektmedarbejdere og lokale med erfaringer og ønsker lytte til hinanden!

NYT LIV PÅ KLOSTER HAVN!

Staby Efterskole har en linje de kalder ”adventure/outdoor”. Altså udendørs udfordrende aktiviteter. Hertil er de så kommet på den oplagte ide at bruge Nissum Fjord og da Kloster Havn er tæt på skolen, så at lave en basis der. I forvejen er der tre shelters og bålpladser. Fra tidlig tid er der stadig nogle fiskerskure tilbage. Maleriske, men desværre bliver havnen ikke brugt ret meget.

Det kan Staby Efterskole så råde bod på. På en brandtomt fra et tidligere ret stort fiskerskur, har man søgt om tilladelse til at opføre et KAJAKHUS til 8 kajakker.

Den slags skal behandles omhyggeligt og der skal udarbejdes lokalplan for området. Det har kommunen så gjort. Et flot stykke beskrivende arbejde på 51 sider. Derefter høring og svar.10 sider og 43 sider tillæg for at beskrive nødvendige ”afværgeforanstaltninger” overfor Miljøministeriet. Der er udarbejdet konsekvensvurdering for natura 2000 og for det såkaldte Ramsarområde. (Ramsarkonventionen skal beskytte værdifulde vådområder)

Så meget gjorde man sig ikke bekymringer om, da de gamle skure blev sat op i sin tid??

Men nu er det så i orden. Efter lang tids venten og efter endelig godkendelse i byrådet nu den 15. juni, kan Staby Efterskole få sit tilbud til sine elever klar til den kommende sæson.

Bygningen er godkendt og der er regler for antal af kajakker, tider på året for sejlads og for områder for sejlads.

God tur!

Luftfoto over Kloster Havn. Det nye Kajakhus skal ligge i den hvide ramme.

Herunder ses perspektivbillede af, hvorledes det kommer til at se ud set fra havnen.

Nederst ses tegning af det nye kajakhus.

burst

Fejring af cykelstien

Søndag d. 20 juni inviterer Vesterhavsklyngen i samarbejde med Aktiv Staby, Husby Sogneforening, Sdr. Nissum BIF og Thorsminde Borgerforening på cykeltur, ud på cykelstierne i Vesterhavsklyngen.

Ruten

Der startes på Madumvej 40, Madum (Poul Poulsgaard). Derfra cykles der gennem Madum, forbi Tvind og ud til Stabyvej. Derfra cykles der på cyeklstien gennem Staby, Husby, Sdr. Nissum og Fjand til Thorsminde. Ønsker man ikke at cykle hele vejen, eller ønsker man ikke f.eks. at køre fra Sdr. Nissum til Madum for at cykle til Thorsminde kan man blot “stige på” på vejen.

Det står enhver frit for at starte hvor og hvornår man vil, men ønsker man at gøre brug af de udlagte depoter, skal man være der inden for åbningstiderne som fremgår af programmet neden for.

Ønsker man slet ikke at cykle er man også meget velkommen til blot at møde op på Gammel Havn i Thorsminde, hvor der er live musik, samt slag af øl, vand og pølser.

Tilmelding

Af hensyn til planlægning af depoter vil det være rart at folk tilmelder sig, nu før des bedre. Tilmelding til Morten på formand@vesterhavsklyngen.dk

Pris

Det er gratis at deltage i arrangementet, men der vil ved depoter m.v. blive samlet ind til Børne-cancer fonden, så vi opfordrer alle til at give et bidrag dertil.

Program

11:30 Start i Madum (Madumvej 40)
11:45 – 12:30 Depot ved Staby Købman åbent
12:00 – 13:00 Depot ved Husby Efterskole åbent
12:30 – 13:30 Depot ved Brugsen i Sdr. Nissum åbent
12:45 – 13:45 Depot ved ”Dødemandsbjerget” (mindesmærke) åbent
14:00 – 16:00 Live musik på Gammelhavn i Thorsminde

Alle er meget velkomne

DRAMA – MORSKAB – FANTASI – KONKURRENCE – LEG!

BØRN OG UNGE, VOKSNE OG LEGEGLADE GAMLE vil kunne få en stor oplevelse på  SAGALAND.

I over et år er jeg kørt forbi den tidligere Husby Rideskole og undret mig over, hvad der foregår? Nu gik jeg så indenfor og fik en forklaring af Ole Bach, som sammen med sin hustru Åse Svendsen har etableret sig på stedet.

De bor i Viborg og har i flere år været aktive deltagere i middelaldermarkeder. Ikke blot på Spøttrup, men også ved flere markeder i udlandet, hvor de har deltaget i “ridderturneringer” med tro kopier af 1400-tals rustninger og udstyr. Ridderturneringer var middelalderens “formel 1”. Sport og dyst med stor fest og sammenrend fra nær og fjern.

Noget  af det kan man nu opleve på SAGALAND i Husby.

               

Herover ses ridderens bolig med hans rustning. Du kan selv prøve en af hans rustninger og hans sværd! Man ser turneringsbanen, hvor der hver dag kl. 13 vil være en underholdende turnering. Til hest.

Åse og Ole har op bygget tableauer med scener fra Grimms Eventyr og fra H.C. Andersens Eventyr. Ridderen kan ikke finde hjem og ved hjælp af gåder og kodeord fra de enkelte tableauer, skal man hjælpe ham. Herover ses dronningens værelse fra Snehvide og th. heksens hus med tremmeburet til Hans og Grethe.

 

 

H.C. Andersens stue er også med og svinedrengens gryde, han kunne spille på og få fortalt, hvad man fik at spise i byens hjem?

VELKOMMEN TIL HUSBY.

OG  GOD FORNØJELSE TIL BESØGENDE.   Det er da et flot initiativ                                 Man åbner lørdag den 5 juni. Selvfølgelig er der entré.