Vesterhavsklyngen

Thorsminde – Sdr. Nissum – Husby – Staby – Madum

Ikke-kategoriseret

beslutning om rute 270

Rute 270 – fredags tur på alle skoledage (200 dage) 231.000 kr. pr. år Rute 270 – senere afgang på skoledage (200 dage) 240.000 kr.

Læs mere

NEVSKIJ I THORSMINDE.

i 1868 strandede den russiske fregat Alexander Nevskij ud for Harboøre. I øvrigt med Storfyrst Aleksej om bord. Kun 5 omkom ud af de 724

Læs mere

LANDSBYNOSTALGI I STABY.

Staby Højskole havde indbudt Ulfborg-Vemb Lokalhistoriske Arkiv til at fortælle om Staby og om sit arbejde. Trods håndbold var der rimeligt fremmøde og der var

Læs mere