MERE OG MERE VILD NATUR I HUSBY PLANTAGE.

Jens Henrik Jakobsen, Poul Ravnsbæk, Henning Åser og Tina Pedersen fortæller indledende om projektet før vi vandrer.

En stor flok. 90 interesserede og nysgerrige.

Tina fortæller og lytter.

Mit foto af et af de fremlagte kort. Man kan godt få en fornemmelse af arealets størrelse og afgrænsninger

 

Et skønt kig ind i parabelklittens skønne fauna.

 

ONSDAG AFTEN VAR VEL 90 PERSONER INTERESSEREDE I AT HØRE Naturstyrelsens oplæg til at skabe en rigere natur i Husby Klitplantage. Vores forholdsvis nytiltrådte skovridder Poul Ravnsbæk, som i øvrigt er fra Vemb, bød velkommen og Tina Pedersen som projektleder og Henning Åser som medarbejder, indledte på P-pladsen ved Græm Strand, hvorefter vi vandrede til parabelklitten for at høre detaljer. Det var varmt og der var sørget for vand.

Ideen er at indenfor et hegnet område på 400 ha, skal der græsse store dyr. Området omfatter arealer fra nord for Badesøen, halvvejs til mellem Klitvej og Bundgårdvej, noget af Fjand Enge, og næsten op til den tidligere skovlegeplads i Fjand, syd på derfra dog indenfor klitterne. Der skal dynamik i naturen, samtidig med at der skal være plads til oplevelser og friluftsliv for os mennesker. Projektet overvåges af forskere, så man kan blive klogere og få erfaringer i løbet af de næste 5 år. Det har man fået bevilling og fondsbetaling til. (Vi håber at det forslår.)

Der var mange ideer og ønsker til planen, men der var også gode råd ud fra erfaringer. Antal dyr?, hegn?, adgang?, færiste?, låger?, køreadgang for hestevogne?, styret adgang til de ”fede2 græsarealer?. Selvfølgelig blev dyrevelfærd omtalt og Poul Ravnsbæk ville stå inde for, at dyrene ville have det godt. Derfor skal der heller ikke være for mange i begyndelsen, indtil man ser, hvorledes de trives.

Planen er, at der skal opsættes hegn i løbet af vinteren, således at de første dyr kan sættes ud i foråret.

Projektet kan følges på www.nst.dk og Tina kan kontaktes på ticmp@nst.dk

Det bliver spændende at følge og forhåbentlig vil forskere, projektmedarbejdere og lokale med erfaringer og ønsker lytte til hinanden!

NYT LIV PÅ KLOSTER HAVN!

Staby Efterskole har en linje de kalder ”adventure/outdoor”. Altså udendørs udfordrende aktiviteter. Hertil er de så kommet på den oplagte ide at bruge Nissum Fjord og da Kloster Havn er tæt på skolen, så at lave en basis der. I forvejen er der tre shelters og bålpladser. Fra tidlig tid er der stadig nogle fiskerskure tilbage. Maleriske, men desværre bliver havnen ikke brugt ret meget.

Det kan Staby Efterskole så råde bod på. På en brandtomt fra et tidligere ret stort fiskerskur, har man søgt om tilladelse til at opføre et KAJAKHUS til 8 kajakker.

Den slags skal behandles omhyggeligt og der skal udarbejdes lokalplan for området. Det har kommunen så gjort. Et flot stykke beskrivende arbejde på 51 sider. Derefter høring og svar.10 sider og 43 sider tillæg for at beskrive nødvendige ”afværgeforanstaltninger” overfor Miljøministeriet. Der er udarbejdet konsekvensvurdering for natura 2000 og for det såkaldte Ramsarområde. (Ramsarkonventionen skal beskytte værdifulde vådområder)

Så meget gjorde man sig ikke bekymringer om, da de gamle skure blev sat op i sin tid??

Men nu er det så i orden. Efter lang tids venten og efter endelig godkendelse i byrådet nu den 15. juni, kan Staby Efterskole få sit tilbud til sine elever klar til den kommende sæson.

Bygningen er godkendt og der er regler for antal af kajakker, tider på året for sejlads og for områder for sejlads.

God tur!

Luftfoto over Kloster Havn. Det nye Kajakhus skal ligge i den hvide ramme.

Herunder ses perspektivbillede af, hvorledes det kommer til at se ud set fra havnen.

Nederst ses tegning af det nye kajakhus.

burst

Fejring af cykelstien

Søndag d. 20 juni inviterer Vesterhavsklyngen i samarbejde med Aktiv Staby, Husby Sogneforening, Sdr. Nissum BIF og Thorsminde Borgerforening på cykeltur, ud på cykelstierne i Vesterhavsklyngen.

Ruten

Der startes på Madumvej 40, Madum (Poul Poulsgaard). Derfra cykles der gennem Madum, forbi Tvind og ud til Stabyvej. Derfra cykles der på cyeklstien gennem Staby, Husby, Sdr. Nissum og Fjand til Thorsminde. Ønsker man ikke at cykle hele vejen, eller ønsker man ikke f.eks. at køre fra Sdr. Nissum til Madum for at cykle til Thorsminde kan man blot “stige på” på vejen.

Det står enhver frit for at starte hvor og hvornår man vil, men ønsker man at gøre brug af de udlagte depoter, skal man være der inden for åbningstiderne som fremgår af programmet neden for.

Ønsker man slet ikke at cykle er man også meget velkommen til blot at møde op på Gammel Havn i Thorsminde, hvor der er live musik, samt slag af øl, vand og pølser.

Tilmelding

Af hensyn til planlægning af depoter vil det være rart at folk tilmelder sig, nu før des bedre. Tilmelding til Morten på formand@vesterhavsklyngen.dk

Pris

Det er gratis at deltage i arrangementet, men der vil ved depoter m.v. blive samlet ind til Børne-cancer fonden, så vi opfordrer alle til at give et bidrag dertil.

Program

11:30 Start i Madum (Madumvej 40)
11:45 – 12:30 Depot ved Staby Købman åbent
12:00 – 13:00 Depot ved Husby Efterskole åbent
12:30 – 13:30 Depot ved Brugsen i Sdr. Nissum åbent
12:45 – 13:45 Depot ved ”Dødemandsbjerget” (mindesmærke) åbent
14:00 – 16:00 Live musik på Gammelhavn i Thorsminde

Alle er meget velkomne

DRAMA – MORSKAB – FANTASI – KONKURRENCE – LEG!

BØRN OG UNGE, VOKSNE OG LEGEGLADE GAMLE vil kunne få en stor oplevelse på  SAGALAND.

I over et år er jeg kørt forbi den tidligere Husby Rideskole og undret mig over, hvad der foregår? Nu gik jeg så indenfor og fik en forklaring af Ole Bach, som sammen med sin hustru Åse Svendsen har etableret sig på stedet.

De bor i Viborg og har i flere år været aktive deltagere i middelaldermarkeder. Ikke blot på Spøttrup, men også ved flere markeder i udlandet, hvor de har deltaget i “ridderturneringer” med tro kopier af 1400-tals rustninger og udstyr. Ridderturneringer var middelalderens “formel 1”. Sport og dyst med stor fest og sammenrend fra nær og fjern.

Noget  af det kan man nu opleve på SAGALAND i Husby.

               

Herover ses ridderens bolig med hans rustning. Du kan selv prøve en af hans rustninger og hans sværd! Man ser turneringsbanen, hvor der hver dag kl. 13 vil være en underholdende turnering. Til hest.

Åse og Ole har op bygget tableauer med scener fra Grimms Eventyr og fra H.C. Andersens Eventyr. Ridderen kan ikke finde hjem og ved hjælp af gåder og kodeord fra de enkelte tableauer, skal man hjælpe ham. Herover ses dronningens værelse fra Snehvide og th. heksens hus med tremmeburet til Hans og Grethe.

 

 

H.C. Andersens stue er også med og svinedrengens gryde, han kunne spille på og få fortalt, hvad man fik at spise i byens hjem?

VELKOMMEN TIL HUSBY.

OG  GOD FORNØJELSE TIL BESØGENDE.   Det er da et flot initiativ                                 Man åbner lørdag den 5 juni. Selvfølgelig er der entré.

“GRAND OPENING” I STABY.

     Vel 100 morgenglade personer var mødt op i dag, for at åbne Stabys nye MIN KØBMAND. Der var taler!

Ved DAGROFA som er grossist. Ved Skræddergaard, som er købmanden bagbutikken her og i Thorsminde

 

Og jo ikke mindst ved Niels, som er den glade nye købmand, der glæder sig til at betjene os alle. Dagligt eller på vej af og til. DER FORTSÆTTES MED HÅNDSKÅRNE OSTE! De mange positive taler blev afsluttet ved en morgenoplagt borgmester, der udtrykte vores alle sammens stolthed ved, at det også her lykkedes at genetablere en lokal købmandsbutik!

Stor tak til bidragsyderne og til alle der har hjulpet til med at renovere, indrette og fylde på hylderne. Der er rigtig mange varer i et stort og flot udvalg og til fornuftige priser. Handelen var stor efter at adgangssnoren var klippet over og der blev båret fyldte poser hjem.

NU ER DET SÅ OP TIL OS AT BRUGE BUTIKKEN!!!

Velkommen til Niels-købmand og alle støtterne og alle kunderne.

FILM OM VESTERHAVSKLYNGEN – Input søges

Vesterhavsklyngen er i gang med at få lavet en lille reklamefilm omkring Vesterhavsklyngen.

Filmen skal bruges i markedsføringen af Vesterhavsklyngen både som et godt sted at bo og flytte til, men også som et dejligt sted at holde fri og ferie.

Det er Vesterhavsklyngens bestyrelse der står for arbejdet med filmen, men modtager meget gerne hjælp, support og ideer fra borgere og sommerhusejere i vores område, så vi sammen kan få de allerbedste ”skud i kassen” af vores fantastiske og unikke område.

Lige for tiden arbejder vi med hvad der skal filmes, hvordan det skal filmes, hvad der skal ”speakes” til og så videre. Dette arbejde pågår igennem maj måned. Vi forventer at optage medio juni.

Der er stor fokus på at få klippet filmen sammen så den fremstår som en samlet fortælling om Vesterhavsklyngen og ikke som 5 små historier om 5 små landsbysamfund. Desuden vil fokus være på naturen, dagligdagen i Vesterhavsklyngen, de mange frie udfoldelsesmuligheder, autenciteten og allerhelst noget lidt skævt og anderledes, alt sammen tilsat en god portion vestjysk humor.

Har man ideer og input eller kunne man godt tænke at involvere sig i filmprojektet er man velkommen til at tage kontakt til bestyrelsen. I forhold til at skabe input til filmen har vi i bestyrelsen opdelt områderne imellem os ud fra hvor vi er bosiddende, således at vi hver især, indledningsvist har et område at fokusere på. Så har man input må man meget gerne henvende sig til ”sin person i lokalområdet”. Især søger vi nogen fra Madum der kunne tænke at involvere sig en smule.

Områderne er fordelt således:

Frank Weber (3026 6036) Staby (og Madum ind til videre)

Anette Lillevang (2928 5383) Sdr. Nissum

Kirsten Werner Kyndi (2890 1597) Thorsminde

Morten Paakjær (5124 6934) Husby

Filmen er finansieret gennem sponsorater fra lokale erhvervsdrivende. Vi er både meget stolte og meget glade for den store opbakning erhvervslivet har vist os, og vi vil gøre vores ypperste for at få den bedst mulige film i kassen.

P.v.a. bestyrelsen – Morten Paakjær

NYT LIV I VEDERSØ KLIT!

Jeg ved godt, at Vedersø Klit ikke formelt hører med til Vesterhavsklyngen. Men vi har altid haft god forbindelse med klitboerne der. Derfor besøgte jeg i går den nye forpagter.

Efter 3 år måtte Oliver og Nick trods en ihærdig indsats desværre opgive deres drøm om et badehotel her. Der er så kommet ny forpagter – Julia Ott. Julia fortalte, at hun oprindelig er russer, opvokset og studeret til diplomkaufmann i Tyskland og hun har drevet selvstændig handelsvirksomhed i flere år.  Julia taler tysk med en  russisk accent  og vil anstrenge sig for at lære dansk. Hun får dog støtte til driften af sin mand – Torben Ott, som nogen måske kender fra Specialfoder i Vemb?

Hotellet er døbt om til “STRANDHOTELLET VEDERSØ”, da badehotelnavnet tilhørte det konkurse selskab. Og hotellet er pr. 1. juni af K. Krøll Jørgensen solgt til Kryger Development i Silkeborg. Et såkaldt developerfirma, som køber huse/bygninger, investerer i ombygning og modernisering, for derefter at sælge igen. Kryger vil angiveligt investere en del i hotellet med henblik på at en del af hotellet kan sælges hotellejligheder og en del drives som et mindre hotel med restaurant og selskaber.

Derfor er opgaven for Julia at drive hotellet med en “åben kalkulation” fra uge til uge med variable omkostninger og “tage det der kommer”, for så efter et års tid at kunne konkretisere planer for fremtiden. Hotellet og restauranten skal være et hyggeligt sted, hvor man kommer for at nyde natur og hav og for at have det rart med god “kogekonemad” med lokale råvarer, især vildt. Gerne lidt musik fredag-lørdag, helstegt pattegris på terrassen o.l..

ALLE BRUGER CYKELSTIEN.

Selv om vores nye flotte cykelsti ikke er officielt indviet, så bruges den allerede flittigt. I går traf jeg disse to  lidt trætte Kasper og Lauge, som havde cyklet en lang tur fra Husby til Sdr. Nissum og tilbage igen. Med deres mor og far.

Kasper på løbecykel og Lauge med støttehjul. Flot klaret af de to friske drenge. Og der var mange andre. Turen gennem skoven ved Hundeskoven er faktisk lidt spændende! Der bliver trængsel når nu det bliver varmere i vejret.

AKTIVITET I PÅSKEN – FOR BØRN!!

Påskesafari i Husby Klitplantage
Fra Skærtorsdag d. 1 april til og med 2. Påskedag mandag d. 5 april er der Påske Safari i Husby Klitplantage. Skoven vrimler med påskeharer, kyllinger og lam med mere… der glæder sig over, at det atter er forår.
Mon du kan finde dem i den store skov? Tag familien med på skovtur og hjælp Naturstyrelsen med at tælle dem.
Overfor Husby Kirke er der opsat et bord, hvor du og din familie kan tage et kort i den lille kasse. Husk at medbringe noget at skrive med! Kortet viser i hvilket område, der er registreret flest af Påskeskovens mærkelige skabninger. Sæt kryds på kortet, dér hvor du observerer dem, og skriv dit navn, telefonnummer og mailadresse og læg kortet ned i den store svarboks på bordet overfor kirken.
Så deltager du og familien i lodtrækningen om et gavekort på 300 kr. fra Dagli´ Brugsen i Sønder Nissum eller en gavekurv fra Letkøb i Staby.
Husk at de små skabninger ikke kan tåle at blive rørt, og at de skal blive ude i skoven, så mange kan få glæde af dem!
Påskesafarien er lavet af Klithedegårdens B&B i samarbejde med Naturstyrelsen Husby Klitplantage. Tak til Husby Efterskole, Dagli´ Brugsen i Sdr. Nissum og Let Køb i Staby for bidrag.

FREMSKRIDT!

Det skrider igen fremad med at færdiggøre vores cykelsti. Man er færdige med første gang asfalt i skovstykket nord for Husby. Dernæst kommer det vestligste stykke af cykelstien i Fjand. Nu er man ved at klare de små opgaver som tilkørsler ol.

Men der udestår faktisk at lægge et fint slidlag på over hele strækningen. Dertil skal det dog være noget varmere. Og sidestykkerne til stien skal også gøres helt færdige.

Så den endelige åbning af en helt færdig sti og overlevering til sognene må vente til hen på sommeren – forlyder det? For der bør da være en festlig overlevering eller indvielse??? Det er længe siden vi har haft noget fælles at holde fest for. Nå, det er bare en ide.

Mange bruger cykelstien allerede nu og det bliver bedre.