Vesterhavsklyngen

Thorsminde – Sdr. Nissum – Husby – Staby – Madum

Vi kan-vil-og-skal!

Rapporten med resultatet af borgerundersøgelsen foreligger nu. Rapporten kan ses under feltet ”Vesterhavsklyngen” i bjælken på hjemmesiden her.

Vi har talt med Malene Thune, som var proceskonsulent på at få klyngen etableret. Hun er imponeret over så meget der er sket her og glæder sig på vores vegne over udviklingen, hvoraf noget er initieret af dette projekt. Borgerundersøgelsen var for DGI, RealDania og Lokal-og Anlægsfonden en stor del af arbejdet med at etablere Vesterhavsklyngen.

Undersøgelsen giver et fint billede af området og kan bruges til at præsentere området for udenforstående. Vi andre kan nikke genkendende til det meste. Men der en del statiske oplysninger, som kan bruges i vores eget videre arbejde med at udvikle klyngen.

21 % af beboerne har svaret. Stort set lige mange kvinder og mænd. Og det mener Malene og folkene bag, er statistisk sikkert nok. Over 17 % er tilstrækkeligt. Og hun udtaler spontant, at vi ”er gode” her i Vesterhavsklyngen. I sammenligning med andre klynger har hun her mødt stor accept at, at det er nødvendigt at gøre noget. Man er i stand til at gøre noget med de kvalifikationer, der er til rådighed. Og vi er klar til at yde en indsats. Undersøgelsen viser, at vi ikke regner særlig meget med at kommunen gør noget ud over det basale og at vi selv skal skabe, de forbedringer vi ønsker.

Man befinder sig godt som beboer i Vesterhavsklyngen. Og man ser det generelt som en fordel at bo et ”lille sted”, hvor man er tæt på naturen. Derfor er Naturpark Nissum Fjord vigtig som synlig åbning af naturen og med bedre adgang til den.

Læs Borgerundersøgelsen og brug resultaterne som et godt grundlag for det videre arbejde i klyngen.

Del på Facebook