Velkommen til Vesterhavsklyngen

Tag en tur rundt på vores nye hjemmeside og lad os gerne høre hvad du synes om den.  Hjemmesiden er stadig under opbygning og udvikling, så der er helt sikkert plads til masser af input.

Se “Bidrag til siden” hvis du har ideer eller input – vi vil meget gerne høre fra dig.

Med venlig hilsen Vesterhavsklyngen

Hvad er Vesterhavsklyngen?

Vesterhavsklyngen er et samarbejde mellem frivillige lokale kræfter & Holstebro Kommune

Vesterhavsklyngen er en fælles organisation for landsbyerne Thorsminde, Sdr. Nissum, Husby, Staby og Madum. Klyngesamarbejdet har som hovedformål at udvikle området på lokalbefolkningens præmisser. Dette skal ske gennem samarbejde med alle parter i området, såvel private, foreninger, erhvervsliv og det offentlige.

Fundamentet for klyngesamarbejdet er aktiv borgerinddragelse, hvor alle har mulighed for at bidrage, uanset om der er tale om privatpersoner, foreninger, institutioner eller erhvervsdrivende i Vesterhavsklyngens geografiske område.

Målet er at varetage opgaver, som har stor vigtighed for det samlede område, og som giver en større gennemslagskraft ved at stå sammen end at arbejde hver for sig. Herudover gennemføres forskellige udviklingsprojekter som et resultat af de mange frivillige arbejdsgrupper, eller som forslag fra lokalbefolkningen.

Vesterhavsklyngen er en del af et større projekt under Landsbyklyngeprojektet, som er finansieret af DGI, Realdania, Lokale- & Anlægsfonden, Holstebro Kommune, samt en proceskonsulent er med til at skabe fundamentet for klyngens dannelse og dermed det fortsatte arbejde.

ALDRIG FØR ?

Jeg er kommet her i over 60 år. Aldrig før har jeg oplevet, at der er sat julelys på badehotellet i Vedersø Klit- nu Strandhotellet.

Det er jeg  positivt imponeret over og det er da en positiv oplysning i denne mørke tid. Måske lidt tidligt, men ok. Vi hører allerede julemelodier i radioen.

Uden at det skal være reklame, men kun til orientering, så så jeg på hotellets opslagsvæg, at der er både juleophold og nytårsophold. Positivt!

PERSONTRANSPORT?????

Jane Hove, som ses på billedet ovenover, fortalte onsdag den 10 november om eftermiddagen på Staby Sognegård om mulighederne for persontransport fra vores klyngeområde. Det var ikke meningen, at Jane selv skulle forklare, men hun var vaks og trådte til, da Midttrafiks udsendte måtte melde fra pga., at hun blev konstateret coronapositiv undervejs. Desværre var der ikke strøm på Franks PC, så redegørelsen blev gjort rent mundtligt.

Jane er bruger af alle tilbud fra Midttrafik. Hun kender derfor mulighederne og man er velkommen til at ringe til Jane og få et konkret spørgsmål besvaret. Janes telefonnr. er 20349916.

Flextrafik betjener rute 270, som er gratis buskørsel som rutebil. Den kører dagligt, især på skoledage. Flexbus følger rute 290. Den skal bestilles en time før man ønsker afgang. Endelig er der Flextur, som er en individuel kørsel fra din adresse til et knudepunkt i Holstebro. Den kan også bruges mellem adresser udenfor Holstebro byzone. Den skal selvfølgelig også bestilles i tide. Disse forskellige muligheder er beskrevet i afsnittet TRAFIK her på klyngens hjemmeside. Og der er henvisninger til yderligere detaljer. MIDTTRAFIK  har telefonnr. 87408300 – 2 for tur og -3 for bus. De er venlige og hjælper gerne med både problemer og med bestilling. Dog kun i dagtimerne.

I øvrigt anbefales det at købe et PENSIONISTKORT. Det fås på Borgerservice.

På mødet nævntes kommende besvær med at komme til det nye sygehus i Gødstrup. Som det er nu, er det meget dyrt og det tager lang tid. Jane har lige fået oplyst, at man (kommunen) arbejder på at finde et rimeligt tilbud!

Mødet var et godt initiativ for at belyse et hverdagsproblem for mange herude. Det er ikke nemt at bo i yderkanterne, som i Gørding for eksempel som blev nævnt. Mobilitetsgruppen i klyngen arbejder videre og vil meddele sig senere, når der er nyt. Tak.

 

VALGMØDE!

Et indlæg uden billede, da jeg ikke var fortrolig med fotografering på min nye smartphone.

STABY EFTERSKOLE havde velvilligt stillet sin multimusiksal til rådighed for et velbesøgt møde med vel 150 deltager. Med kaffe og masser af efterskolekager.

Karsten Filsø SF, talte om det gode liv ; Erling Petersen V, talte om at skaffe midler/penge nok ved jobs; Anni Sørensen R, om samarbejde; Joan Maarup C, om at fremme erhvervslivet; Lene Dybdal S, om lokale aktiviteter; Nanna H. Andersen Ø, om at hjælpe hinanden; Greta Rusbjerg DF, talte om minimumsrettigheder, liv og udvikling.

Der var en del spørgsmål her ude fra Vesterhavsklyngen. Så vi blev hørt.

godt valg!!!

Borgermøde om offentlig transport

Der er flere muligheder for at komme med offentlig transport, end man måske lige regner med. Derfor kommer Midttrafik til Staby den 10. november klokken 14-16 og giver en gennemgang af følgende offentlig transportmuligheder:

Bus rute 270, Bus rute 290, Flexbus, Flextur og handicapkørsel og fortæller om hvilke muligheder der er for at bestille kørsel til læge/speciallæge og sygehus.

Mødet er for alle, men især pensionister, førtidspensionister og pårørende.

Der bliver en gennemgang af hvordan man får glæde af de forskellige muligheder og det er en god ide at tage I-pad eller Smartphone med.

Se opslag på hjemmesidens kalender: https://www.vesterhavsklyngen.dk/events/moede-med-midttrafik/

Højtoftevej 50

BYRØDDER I SDR.NISSUM.

Formand Morten bød vel 80 klyngeboere og 11 kandidater velkommen til at høre præsentationen af deres valgtemaer og sig selv. Derefter var der en del spørgsmål fra beboerne. nogle blev besvaret ud fra landspolitiske synspunkter, men da også nogle helt konkrete og nære forhold blev der svaret på.

En udmærket aften.

Nedenstående min opfattelse af kandidaternes temaer. I meget kort version:

A – Lene Dybdal – lokal styrke.    C – Joan Mårup – stærkt erhverv, skole, ældrepleje med frivalg.   Å – H.C. Molbech – nærhed, delegeret ansvar.   D – Galsgaard – stram økonomi, bekæmpe frås.  B – Rasmus Beltofte – samarbejde.    V – Erling Petersen – erhverv og velfærd.   KD – Hornshøj – ældrepolitik.   Ø – Nanna Holmgaard – klima, fællesskab, penge og mennesker.   DF – Mona Rubjerg – ældre, minimumsnormeringer, danske normer for indvandrere, plejehjem til alle ved 80 år.   SF – Karsten Filsø – støtte for at udvikle, bakke op om landsbylivet (18000 bor i HoK udenfor byerne), fremme turisme .

ÆBLESKUD I HUSBY ÆBLEPLANTAGE?

  ÆBLESKUD I SOGNEPALANTAGEN? Nej!

Det var godt en snes husbyboere, som blev instrueret i beskæring af vores gamle frugttræer ved Koglehuset.

 

 

 

Man havde formået Boi Jensen fra “de-gamle-sorter.dk” til at instruere. Vi har blot vel en snes af de 2000 gamle sorter, der findes. Så vi bør faktisk passe på dem. Boi driver en plantage ved Mejrup med gamle sorter og instruerer i podning. Hans titel er derfor “PODEMESTER.”

Herover ses Boi efter endt arbejde, hvor der blev trakteret. Kurt “spillede” på sit grillorgel til stor tilfredsstillelse. Og som det ses blev resultatet nydeligt.

DANS I HAVSTOKKEN.

Matthew fra Manchester var en af de seks dansere fra Holstebro Dansecompany, som her venter på at give os en god oplevelse lørdag aften på stranden ud for Thorsminde.

Vejret var skønt stille og Ingeborg Svennevig fra Sct. George mm, gav en introduktion til forestillingen: de få overlevende fra en stranding (Sct. George?) udfordres af fristende Sirener i deres kamp for at undslippe havets dødsgreb.

Fantasifuldt og gribende danset, hvis man lod fantasien åbne sig og lege med. Dygtige unge smukke mennesker viste deres kunnen på et krævende underlag.

(Andre har bedre billeder fra opførelsen i solnedgangens lys, men lige godt)

FÆLLES KONTORFÆLLESSKAB.

Samtidigt med at Krudtuglen fejrede sine 20 år, præsenterede Sdr. Nissum sit KONTORFÆLLESSKAB. Her kan man arbejde hjemme sammen med andre??? fælles kaffe, kopimaskine, stol osv..

Det var derfor Karsten Filsø, som ses her med ryggen til, var kommet til fødselsdagsfesten. Efter klip af det røde bånd (skaffet af Frederik Madsen) var kontoret åbnet og der kunne hilses på i kontorgården.

20 ÅR MED KRUDTUGLER!

KRUDTUGLEN i Sdr. Nissum fejrede lørdag den 4 september 20 års beståen. Vuggestue og børnehave. OG SFO.

Nu børneliv i Sdr. Nissum helt op til 14 år (7.klasse)!!!

Benyt det tilbud for dine børn. måske især en god ide, når du pendler. Så er der to linjer at interessere sig for i SFO’en: en idrætslinje og en kreativ linje.

Lokalerne og udenomsarealerne er forberedt. Der er i dag 36 børn i Krudtuglen. Der er plads til flere. Foreningen “godt børneliv” indbyder til stiftelse sidst i september for at skabe endnu bedre rammer for børnene.

Der var kaffe/kage, Slushice, og 80 gæster til helstegt pattegris mm. Og man minglede i det gode vejr.