Velkommen til Vesterhavsklyngen

Tag en tur rundt på vores nye hjemmeside og lad os gerne høre hvad du synes om den.  Hjemmesiden er stadig under opbygning og udvikling, så der er helt sikkert plads til masser af input.

Se “Bidrag til siden” hvis du har ideer eller input – vi vil meget gerne høre fra dig.

Med venlig hilsen Vesterhavsklyngen

Hvad er Vesterhavsklyngen?

Vesterhavsklyngen er et samarbejde mellem frivillige lokale kræfter & Holstebro Kommune

Vesterhavsklyngen er en fælles organisation for landsbyerne Thorsminde, Sdr. Nissum, Husby, Staby og Madum. Klyngesamarbejdet har som hovedformål at udvikle området på lokalbefolkningens præmisser. Dette skal ske gennem samarbejde med alle parter i området, såvel private, foreninger, erhvervsliv og det offentlige.

Fundamentet for klyngesamarbejdet er aktiv borgerinddragelse, hvor alle har mulighed for at bidrage, uanset om der er tale om privatpersoner, foreninger, institutioner eller erhvervsdrivende i Vesterhavsklyngens geografiske område.

Målet er at varetage opgaver, som har stor vigtighed for det samlede område, og som giver en større gennemslagskraft ved at stå sammen end at arbejde hver for sig. Herudover gennemføres forskellige udviklingsprojekter som et resultat af de mange frivillige arbejdsgrupper, eller som forslag fra lokalbefolkningen.

Vesterhavsklyngen er en del af et større projekt under Landsbyklyngeprojektet, som er finansieret af DGI, Realdania, Lokale- & Anlægsfonden, Holstebro Kommune, samt en proceskonsulent er med til at skabe fundamentet for klyngens dannelse og dermed det fortsatte arbejde.

JULEFROKOST MED REVY I SDR.NISSUM.

Julefrokost og lokalrevy i Multihallen Sdr. Nissum d. 1. december 2018.

153 feststemte gæster mødte d. 1. december op til den årlige julefrokost i Multihallen Sdr. Nissum der som sædvanlig var arengeret af et udvalg under Sdr. Nissum Borger- og IF.
Deltagerne var en god blanding mellem områdets virksomheder og private fra området.
Efter en kort velkomst var det tid til den traditionelle julefrokost buffet som var leveret af Preben Susgaard som igen i år var en stor susses. Lige før desserten var der lokalrevy hvor de deltagende virksomheder og lokale ildsjæle blev taget under kærlig behandling af holdet som bestod af Conni Jeppesen, Inger Svanbo og Jette Føhns. Igen i år var revyen et hit hvor alle gæster fik grint igennem.
Under hele festen fik Sdr. Nissum Borger- og IF igen i år en stor hjælp af Thorsminde Borgerforening som stod for at bemande baren og hjælp i køkken, et samarbejde som vi efterhånden har haft i mange år og som fungere fantastisk.
Efter spisningen spillede IT TAKES TWO op til dans og dansegulvet var derefter fyldt til kl. 01 hvor der blev serveret natmad.
Derefter var det tid til oprydning da der allerede næste dag skulle være barnedåb i Multihallen så det var ud på de små timer inden udvalget velfortjent kunne tage hjem.

V/Henrik Madsen. Fotos/Birgitte Engelbrecht

Allehelgens aften

Allehelgens aften havde eleverne på Husby Efterskole beredt en rigtig god aften.
Vi borgere mødtes med eleverne ved skolen og med veloplagte teams forsynet med flagermuslygter og nogenlunde forberedte som stifindere, guidede de os gennem en pæn stor del af Husby Klitplantage. Strategisk anbragte flagermuslygter og pile lavet med gren på stien hjalp os på vej.

Læs resten