Velkommen til Vesterhavsklyngen

Tag en tur rundt på vores nye hjemmeside og lad os gerne høre hvad du synes om den.  Hjemmesiden er stadig under opbygning og udvikling, så der er helt sikkert plads til masser af input.

Se “Bidrag til siden” hvis du har ideer eller input – vi vil meget gerne høre fra dig.

Med venlig hilsen Vesterhavsklyngen

Hvad er Vesterhavsklyngen?

Vesterhavsklyngen er et samarbejde mellem frivillige lokale kræfter & Holstebro Kommune

Vesterhavsklyngen er en fælles organisation for landsbyerne Thorsminde, Sdr. Nissum, Husby, Staby og Madum. Klyngesamarbejdet har som hovedformål at udvikle området på lokalbefolkningens præmisser. Dette skal ske gennem samarbejde med alle parter i området, såvel private, foreninger, erhvervsliv og det offentlige.

Fundamentet for klyngesamarbejdet er aktiv borgerinddragelse, hvor alle har mulighed for at bidrage, uanset om der er tale om privatpersoner, foreninger, institutioner eller erhvervsdrivende i Vesterhavsklyngens geografiske område.

Målet er at varetage opgaver, som har stor vigtighed for det samlede område, og som giver en større gennemslagskraft ved at stå sammen end at arbejde hver for sig. Herudover gennemføres forskellige udviklingsprojekter som et resultat af de mange frivillige arbejdsgrupper, eller som forslag fra lokalbefolkningen.

Vesterhavsklyngen er en del af et større projekt under Landsbyklyngeprojektet, som er finansieret af DGI, Realdania, Lokale- & Anlægsfonden, Holstebro Kommune, samt en proceskonsulent er med til at skabe fundamentet for klyngens dannelse og dermed det fortsatte arbejde.

STOR NYSGERRIGHED OM NATURNATIONALPARK HUSBY KLITPLANTAGE.

RIGTIG MANGE HAVDE fundet vej til Græm, hvor vores lokale folk fra Naturstyrelsen fortalte om det nye projekt, der nu omfatter indhegning af hele plantagen.

 

  Man gik i det åbne område, hvor der er  udsyn og hvor man kan danne sig et billede af den kystnære natur. Hvorledes det gribes an og hvilke korrektioner der bliver, må vi følge i Naturstyrelsens information.

Man prøver at age hensyn og prøver at gøre naturen tilgængelig og uden misrøgt. Både Jens Henrik Jakobsen i Husby og Poul Ravnsbæk i Klosterheden tager imod bekymringer og informerer fremover om udviklingen.

 

GENERALFORSAMLING I VESTERHAVSKLYNGEN.

KLYNGENS GENERALFORSAMLING BLEV AFHOLDT I DEN GAMLE SKOLE I Sdr. Nissum. På formand Mortens fødselsdag. Derfor er det ham, der er på det slørede billede med flag og efter hans fremlæggelser. Dette er ikke et referat, men blot en omtale.

  Der var en pæn lille gruppe af medlemmer, der deltog. Her afventer man åbningen af GF.

Morten formand gennemgik klyngens mange opgaver med at koordinere, bringe synergi, kommunikere og skabe udvikling. Herunder blev samarbejde mellem foreninger nævnt, arbejdet med ungehuset, som er godt i gang med 20 unge knallertentusiaster, aftenskolen  og kontakten med vores politikere. De tre – Lene Dybdal, Erling Mose Petersen og Karsten Filsø lyttede til Mortens redegørelse og selve generalforsamlingen.                                                                                                        Derefter var der drøftelser med de tre politikere.                                                                                       

Naturnationalparken krævede en længere debat, men jo uden at nogen i lokalet har indflydelse? Bekymringer er der. måske torsdagens tur i området kunne svare?? Ellers blev glæden over Thor med dets muligheder for bosættelse og arbejde drøftet. Dog med en vis usikkerhed om de trafikale forhold? Især gennem _Staby, men måske også foranlediget af Lalandia?? Politikerne lovede at tage det med til rette instans!

Bosættelser og måske muligheder for at nye ældreboliger kunne frigive større boliger til nybosætninger blev der talt om?   De lange transporttider med offentlig transport til Gødstrup blev der foreslået løsninger til. Det er fra Thorsminde f.eks, en dagsrejse til og fra og med mange skift.

LÆS REFERATET, NÅR DET FREMKOMMER!!!!

og meld dig ind—–det er gratis!

 

 

 

 

 

MULIGT EVENTYR I THORSMINDE??

En begejstret Poul Willadsen, formand for havnen, bød de vel 100 nysgerrige mødedeltagere velkommen. Takkede kommunen for det fantastiske samarbejde i 3-4 år for at få Thorsminde “solgt” som SERVICEHAVN for etableringen og driften af THOR vindfarm. Desuden danner denne aftale også basis for at være servicehavn for de to andre store møllefarme Nord og SYD.

En lige så begejstret havnechef Lisette Sønderbye var stolt over, at vores lille havn kan få muligheden for en stor rolle i opbygningen af de ca. 70 store møller, der skal placeres på et 15000 ha stort areal 22-25 km ude mod vest. Det vil kræve udvikling af havnens faciliteter. Ikke blot til byggefasen, men også til den efterfølgende service. Over tiden fra 27 og 30 til 35 år frem skal der arbejde omkring 50 personer med driften!! Desværre vil en del af det nære fiskeri nok blive forstyrret, men forhåbentlig ikke voldsomt?

 

En næsten euforisk borgmester H.C Østerbye roste HoK for forarbejdet og for samarbejdet og glædede sig over de i byggeperioden mange hundrede arbejdspladser inklusive de 30 “tvungne” lærlinge. Det får betydning for ikke alene Thorsminde, men forhåbentlig også for den bagved liggende underskov af mulige under-entreprenører og servicefirmaer. Teknisk direktør Debel supplerede med at HoK vil være klar til at støtte alle, der vil bidrage til at nyttiggøre muligheden.

Pia Larken fra RWE fortalte kompetent om det store projekt til 15,5 miakr., uden tilskud. sågar har man betalt for at få lov!  de vel 250 m høje møller skal placeres på søjler, der bankes ned i undergrunden. Der sættes blinkende lys op aht.  flytrafik. Hver sten der flyttes, markeres og lægges på plads efter de 35 år! Ud over møllerne, skal RWE også, som noget nyt, anlægge forbindelsen til land med kabel og transformatorstationer. Man går i land ved Fjaltring.

RWE vil opsætte en hjemmeside for oplysninger og for kontakt.

Konkret erhvervsnetværk søges dannet ved LENE på lene@team2.dk, tlf. 40838098

 

FOLK OG BØRN FRA NÆR OG FJERN FLOKKEDES I THORSMINDE TORSDAG.

          Allerede fra formiddagen var der fyldt godt op af fiskende gæster. Det disede og lidt sure vejr gjorde ikke noget. Der var flag overalt og stor aktivitet ud fra det flotte program man havde sat op.

Sejladser og senere underholdning ved Sebastian Klein. Det var et tilløbsstykke! Spisning af grillmad og fisk!

     

Man ser trængslen omkring den gamle auktionshal på Gl Havn.  Der var rigtig mange besøgende på Strandingsmuseet, hvor jeg havde fornøjelsen af at være vært og fortælle anekdoter.

NYT LIV I GAMMEL BUTIK!!

Måske genkender man min sixpence og mit skrivepapir på disken? Det er ikke det eneste genkendelige? Vi er i den tidligere bagerbutik i Sdr. Nissum. Og vi genkender bindingsværket og diskene. Alt inventaret er som det var. Også den elektroniske købetjening. Og udvendig er Hans murer i gang med at pudse facaden.

Men ellers sker der nyt! Vicky Arbjerg og Jan Hansen er for nogen tid siden flyttet til Sdr. Nissum til et hus næst ved bagerbutikken. Hund der kræver plads og en halvstor dreng kræver også plads. Jan kører (næsten hver dag til Herning til sine cykler, Men Vicky kan være her hver dag.

Da begge har erfaring fra fødevareforretning/cafe, så kunne de ikke lade muligheden med at fylde en tom bagerbutik, gå dem forbi. Så de har med starthjælp fra restaurant VESTERHAVET åbnet en forretning med salg af delikatesser. Kager, smørrebrød, pålægsboller, røget og stegt fisk.

På det øverste billede ser man nok, at det er Jan og på det nederste har Vicky travlt med at rette til. Jeg købte et landgangsbrød og to muffins. det var bare i orden. Selv brødet var sprødt og pålægget smagte .

Man skulle være på Facebook under Deli-katessen .

VELKOMMEN OG HELD OG LYKKE . FLID HJÆLPER OG VI ANDRE STØTTER.

 

KNALLERT AMOK I UNGEHUSET!!

En rigtig knallert? En Puch Maxi (tror jeg) med mælkekasse på bagagebæreren. Så kan det for “gamle” ikke blive bedre. Den er flot vedligeholdt og helt ren!

Men den stod ikke alene fredag eftermiddag ved UNGEHUSET på Skråvej bag Staby. I løbet af kort tid var der linet flere flotte scootere, lette mc’er og knallerter op i ly for haglvejret. Man ser, at UNGEHUSET mangler beklædning. Der arbejdes på det. SPONSORER ER STADIG VELKOMNE!!!

Der er 16-17 aktive drenge involveret i at renovere huset. De er fælles om interessen for knallerter/motorer og huset indrettes med et værksted med lift, et værksted for mekanisk reparation mm., et opholds-og hyggerum. Der er køkken og toilet mv.. OG DET KUNNE TÆNKES AT INDRETTE ET “PIGEKAMMER”. Medens jeg var i UNGEHUSET kom der kun en pige!! Jer er der også plads til. Kom bare!

 

 

 

Der blev disket op med grillede frankfurtere og kæmpepølser. Sodavand og kaffe. Det var rigtig hyggeligt.  Primitivt, men en god indsats er gjort.

Der mangler en del endnu, så både sponsorer og arbejdskraft er velkomne og gerne flere unge. Både piger og drenge. De der er der nu er skolesøgende enten i Ulfborg eller på efterskole. Nogle få er i job. Kom bare. Det er et godt sted!!

SÅ ER DER REDT OP I REDEN!

Billeder fra en vellykket operation, hvor det bl.a. viste sig at reden var næsten intakt fra sidste år! Så den fik kun lidt frisk halm, så er den klar til storkefar og -mor.

Vi takker Vittrups Smedje for bistand og og Ole Kjeldsen VVS, Holstebro, for lån af mandskabslift.

 

Det bliver da spændende om der kommer kunder? Engene burde være dejlige for en stork at gå og spankulere i. Et godt initiativ.

For nogle år siden var der en stork på redebesøg i Husby. Var forholdene måske ikke attraktive nok dengang. vi får se i år om Sdr. Nissums tilbud er bedre?

Va KA VKA i Fritidscentret en fredag formiddag?

Det er sjældent at se så mange biler fra VKA på en gang et sted. Jeg kan personligt huske, at vi på Esager benyttede Laurits Simonsen i 60’erne som maskinstation. Nu koncentrerer man sig om entreprenøropgaver vedrørende vand og kloak mv..

Det er flot gjort, at man i dag beskæftiger 30 personer! 13 af dem er maskinførere og de var i dag på et intensivt kursus i at benytte 3D udstyr på deres entreprenørmaskiner for hurtigere og mere nøjagtig jordflytning og gravning.

Dejligt at der er så driftige folk her. og at man bare bliver dygtigere!

MULIG LEG I ULFBORG.

Ulfborg er uden for klyngen, men vi kommer der alligevel. Her er et billede af en meget flot udført legeplads, som vi i klyngen også må benytte. Selvfølgelig. Man har måske besøg af mindreårige og har brug for adspredelse ud over at finde sten på stranden eller pinde i skoven?

Legepladsen er placeret på vestsiden af Fritidscentret ud mod boldbanerne. Man kan gå uden om hallerne eller durk igennem indgangen, forbi fitnesscentret og ud.

Der er et pænt “madpakkehus”, overdækket og med god plads. Ingen vinduer -så undgår man, at de møder en vildfaren bold.

BARE EN IDE TIL ALMINDELIG ORIENTERING!

VENTETID OG OPHOLD PÅ BANEGÅRDEN?

Herunder genkendes ganske sikkert Holstebro Banegård. Bygget i 1904, tegnet af arkitekt H. Wenck og fredet allerede i 1922.

På banegårdene i Rungsted, Haslev, Bramming og nu altså også Holstebro, indretter man hyggelig cafeer, som venteværelse. Der er en cafe med blandede møbler til hygge og der er muligt køb af lettere drikke, sandwich o.l.. Det skal ikke være en kiosk med stort udvalg. OG DER ER INDENDØRS TOILET! Åbent til 0030!

Man kan sidde i afslappede omgivelser og vente, eller få en lille snak. Der er oven i købet et mindre mødelokale.

På billedet herover ses “vores udsendte” Jane Hove med ryggen til. Hun er der som medlem af Passagerrådet og Passagerpulsen, hvor hun varetager interesserne for de, der er brugere af den offentlige transport! I øvrigt er det Tina, kendt fra Ulfborg (grillen), der cafeværtinde.

Man aner her arkitekturen i den monumentale hal, som indgang til Stationsstuen, som altså er en hyggestue.

LÆKKERT OG BEHAGELIGT.