Velkommen til Vesterhavsklyngen

Tag en tur rundt på vores nye hjemmeside og lad os gerne høre hvad du synes om den.  Hjemmesiden er stadig under opbygning og udvikling, så der er helt sikkert plads til masser af input.

Se “Bidrag til siden” hvis du har ideer eller input – vi vil meget gerne høre fra dig.

Med venlig hilsen Vesterhavsklyngen

Hvad er Vesterhavsklyngen?

Vesterhavsklyngen er et samarbejde mellem frivillige lokale kræfter & Holstebro Kommune

Vesterhavsklyngen er en fælles organisation for landsbyerne Thorsminde, Sdr. Nissum, Husby, Staby og Madum. Klyngesamarbejdet har som hovedformål at udvikle området på lokalbefolkningens præmisser. Dette skal ske gennem samarbejde med alle parter i området, såvel private, foreninger, erhvervsliv og det offentlige.

Fundamentet for klyngesamarbejdet er aktiv borgerinddragelse, hvor alle har mulighed for at bidrage, uanset om der er tale om privatpersoner, foreninger, institutioner eller erhvervsdrivende i Vesterhavsklyngens geografiske område.

Målet er at varetage opgaver, som har stor vigtighed for det samlede område, og som giver en større gennemslagskraft ved at stå sammen end at arbejde hver for sig. Herudover gennemføres forskellige udviklingsprojekter som et resultat af de mange frivillige arbejdsgrupper, eller som forslag fra lokalbefolkningen.

Vesterhavsklyngen er en del af et større projekt under Landsbyklyngeprojektet, som er finansieret af DGI, Realdania, Lokale- & Anlægsfonden, Holstebro Kommune, samt en proceskonsulent er med til at skabe fundamentet for klyngens dannelse og dermed det fortsatte arbejde.

HUSBY SOGNEFORENING VÆLGER UNGE KVINDER I BESTYRELSEN

Onsdag aften var der ordinær generalforsamling i Husby Sogneforening.

Formand, Ivan Nygaard berettede om årets gang, der i modsætning

til de to forgangne år ikke har været så hårdt præget af Corona. Ud over beretninger fra årets aktiviteter kunne han også fortælle at Husby Sogneforening har fået foretaget en “digitalisering” af Poul Rytters smukke vægmalerier i Husby Sognegård, i og med at man har haft en proffesionel fotograf ude for at affotografere vægmalerierne i høj opløsning til brug for evt. fremtidig reperation og restaurering af malerierne. 

Regnskabet var også pænt. Efter et par corona år med underskud kunne kasserer Ivan Bank præsentere et overskud på cirka 9000 kr.

Aftenens højdepunkt må dog siges at være valget til Sogneforeningens bestyrelse og dertilhørende suppleanter. Per Korsgaard havde valgt at trække sig efter 10 års tro og særdeles engageret tjeneste. Da der efterfølgende også skulle vælges 2 nye suppleanter blev det til to runder med skriftlig afstemning, med det resulatet at Rebecca Kaas Bundgaard blev valgt til bestyrelsen og Irina Eleonora Alsen samt Julie Bak blev valgt til bestyrelses-suppleanter.

Kvindernes kampdag en uge forinden må siges stadig at sidde i benene…..

Tillykke til de 3 nyvalgte og tillykke til Søren Thaysen og Ivan Bank med en “runde mere”.

Selvom der skal lyde stor ros til sidste års bestyrelse er det dejligt med friske pust til bestyrelsen.

NYT LIV PÅ BLÆSGAARD.

ET NYT SKILT VED VEJEN LIGE VEST FOR STABY gjorde mig nysgerrig? nye ejere?? Gården havde været til salg i lang tid, så??

Med alibi som VESTERHAVSKLYNGEN’s  skribent opsøgte jeg ejendommen for at få stillet min nysgerrighed. Her blev jeg mødt af en smilende Astrid Juhl (næsten sygeplejerske), som sammen med Henrik Juhl Vilhelmsen (mekaniker) er nye ejere af Blæsgaard.

Tillykke med erhvervelsen og særdeles velkommen til Staby og Vesterhavsklyngen.

I min bog om Staby Sogn af Alfred Kaae læser jeg om Øster Blæsgaard, at betegnelsen har været Blexgaard eller snarere Blegsgaard før nutidens Blæsgaard. Tidligt nævnt i 1615 som tilhørende kongen, hvor Mads bliver udskrevet som soldat og derfor slipper gården for skat?? Senere selvejergaard sammen med Vester Blæsgaard. 

Nu er der så kommet friske unge beboere, som allerede har meldt sig til spisning i Staby og som med de 4,5 ha, der hører til gården og med i øvrigt god plads, ønsker liv på gården. De kommer fra Holstebro og de har foreløbig travlt med at male osv.. Og man ser på skiltet, at Henrik er smed/mekaniker.

FRISKT ØNSKE OM ET GODT NYT ÅR!!

  Et halvt hundrede veloplagte personer var mødt  op på Paulines Mark på årets sidste dag. Nogle få løb og resten gik en god tur i plantagen. Hhv. 3 og 5 km efter ønske.

Øverst ses Merete Svejgaard instruere hunde og mennesker før afgang. Merete er formand for Staby-Husby-Sdr. Nissum Gå- og løbeklub, som stod som arrangør.

Ved hjemkomst til skovfogedboligen havde Kurt forberedt gløgg og der var lune æbleskiver med jordbærmarmelade (er det vestjysk?) mm..

 

 

                       

Maskinhallen var i brug, men nogle trodsede snuskregnen og risikerede at gløggen blev fortyndet? Men der var læ og man fik talt med hinanden og ønsket hinanden et godt nytår.

Et godt træf. Tak og godt nytår!!

STØTTE TIL STØTTEFORENINGEN.

                   

St. George Støtteforening havde allieret sig med sangeren Gitte Smith og pianisten Sussi Robinson for at vi kom tonerent gennem julens sange. Der var god sangstemning og vi blev varmet godt op til at skulle synge for derhjemme.

                                     

Undervejs i sangene blev stemmebåndene behørigt smurt og efter et par solosange fik vi vores gløgg med tilbehør og velsagtens Christinas ølkage/krydderkage, som med et strøg smør var “som i gamle dage”.

Efterfølgende fortalte Kurt Madsen med lune om jul i Thorsminde, da han var barn. Traktement som vi bruger det i dag, men noget mere enkelt med indkøb og gaver. Ganske vist var der to købmænd og en slagter i Thorsminde dengang, men man måtte jo selv lave alt fra bunden. uden fryser og andre hjælpemidler. Men dog fik man sædvanligvis ikke fisk juleaften. der skulle det være fint. Juletræerne kom en sælger fra Bøvlingbjerg med. Træer til alle.

                                           

Efter en fornøjelig og hyggelig aften kunne vi i mørket på vej hjem nyde det flot illuminerede anker fra St. George.

Der er mulighed for at mange flere er medlem af støtteforeningen. Der er mange opgaver du også selv kan have glæde af at udføre. Kontakt bare  st.george.venner@gmail.com og få mere at vide. Eller ring til Strandingsmuseet på 21188005 og meld dig klar.

Årets korteste (skole)dag

Onsdag var sidste skoledag før juleferien for eleverne på Staby Skole.

Traditionen tro var forældre, bedsteforældre m.v. inviteret til at deltage i den første del af dagens program, der startede med fællessang i skolegården, hvor der blev sunget “Nu tændes tusinde julelys”.

 

Derefter var der fællesgang til Staby Kirke, hvor der var jule-gudstjeneste med jule-banko. Alle skolebørn fik hver en plade og når ordene på pladen blev nævnt i Jesper’s prædiken kunne man så strege ordet. Når pladen så var “fuld” skulle man ikke råbe “BANKO” men “AMEN”. Og mindsanten om det ikke lykkedes alle elever at få fuldplade i sammen øjeblik juleprædiken var færdig. 

 

Og hvor eleverne ikke udviste skuffelse over manglende præmieudbetaling, var der nok et par forældre der havde håbet på et ½ pund kaffe i sidegevinst.

Efter endt gudstjeneste gik turen igen tilbage til skolen, hvor der blev sagt farvel til forældre og bedsteforældre, og så stod den ellers på hygge i klasserne.

Skoledagen endte kl. 11:55, så på årets korteste dag fik eleverne således også årets korteste skoledag.

Tusinde tak til Staby Skole og Staby Kirke for et veltilrettelagt og meget hyggeligt arrangement.

Glædelig jul til alle

MINDESALUT PÅ DØDEMANDSBJERGET.

MINDESALUT  1km syd for Thorsminde søndag eftermiddag den 18..

 

Til minde for de 1300 druknede engelske søfolk og marinesoldater i 1811, samledes en pæn lille gruppe af Maritimhistorisk Selskab ved mindestenene.

Efter at have sunget “Nærmere Gud til dig” fortalte Gitte Hansen om i sin barndom ubevidste cyklen rundt i Hvide Sande ad veje med navne efter skibsforlis. Og hun trak en tråd til respekten for de farefulde erhverv til søs og respekten for ofrene, selv om det var fjender. Alle blev mødt med barmhjertighed.

Der var kransenedlæggelse og Margery McGregor læste “Ode of Remembrance”. (øverst th ses Gitte tale og ved siden af er det Margery). “Der er et yndigt land” afsluttede højtideligheden, som er den eneste for de mange ofre. Hvorefter kanoneren igen fik lov til at salutere.

          Så trængte man også til noget at styrke sig på. Det var blæsende koldt. I den gamle auktionshal var der dækket op med gløgg og æbleskiver mm. Det gav en hyggelig snak ved bordene og oven i diverterede Gitte med positive anekdoter fra sin gerning, hvor selv historier ved begravelser kan være positive. Når der er et godt liv at fortælle om.

En værdig mindedag og tak også til Sea War Museum.

LUCIA TIL HEST I HUSBY I SNE.

forventningsfulde ventede vi i kulden. Er det engle vi ser under halvtaget på Genbrugsen??

Så på slaget 1630 kom vel en snes ryttere fra ridehallen.

Syngende Luciasangen. Ikke højt, men med en god stemning. Man red rundt i Husby, vænge op og vænge ned. Sognefogedvej viste sig fra sin pæne side med opsatte belyste småtræer.             Der var juleudstillinger i Husby. Her fuglefoderhuse med silo til foder. Og nederst ses børstenbinderens udstilling. (“Min far hver dag i byen går og når han kommer hjem???”–vi husker glæden ved indkøb og forventningen.  Dejligt at se lys i vinduerne i Husby- også genbrugsbutikken var illumineret!)

En hel pæn forsamling af tilskuere, som faktisk glædede sig da sneen kom flokkende. Et fint indslag for at skabe julestemning og netop på Luciadag.(den korteste efter den gamle kalender)

 

GOD HERLIG JUL TIL ALLE I VESTERHAVSKLYNGEN!!

LUCIA I SDR.NISSUM.

TREDJE søndag i advent har sine ritualer og fastlagte evangelier at fremføre  og kirken var smukt pyntet.                                      .

Det gjorde Jakob søndag eftermiddag i Sdr. Nissum Kirke. En særdeles velbesøgt adventsgudstjeneste. MEN CLOUET var trods alt, at der var et utroligt sødt og rørende Luciaoptog.

       Piger og drenge med skarp koncentration om lys og skridt, kom ind fra vest med Luciasangen: Nu bæres lyset frem…   alle børn sang med og jeg var imponeret over, at også de mindste gjorde det!!

Lucia blev af svenskerne taget som ikon for lyset, der blev fejret den 13 december efter gammel kalender, senere den 21. -solhverv. Lucia var helgeninde på Sicilien og da hun blev blændet som martyr, blev lyset fejret til hendes ære.

Sangen fortsatte i koret.

En stemningsfuld afslutning på dagen!!

(Kaffe og klejne? med mulighed for snak)

 

NISSEJAGT VED STABY.

 

 

vel en snes forventningsfulde og godt påklædte børn med lignende antal voksne, blev søndag eftermiddag den 13. december instrueret i Galleriet i Staby.

Nissejagt!! indledt med første nisse syd for Staby Kirke.

De skulle alle tælles og de kunne være vanskelige at finde.

Videre gik det ud over marker og langs hegn i bidende kulde.

  Endelig “hjemme” til gløgg og varme æbleskiver. de var tiltrængte og blev nydt.