Vesterhavsklyngen

Thorsminde – Sdr. Nissum – Husby – Staby – Madum

Mobilitetsgruppen

Vesterhavsklyngen har nedsat forskellige arbejdsgrupper. – Én af dem er mobilitetsgruppen. – I starten hed vi ”Transportgruppen”, – men mange mente, at man kom til at tænke på helt andre transporter end mennesker. – Så derfor hedder vi mobilitetsgruppen. –

Vores opgave er at servicere de fem sogne/borgerforeninger med ideer og tiltag, der kan gøre det nemmere at komme frem og tilbage. –

Vi har et tæt og kvalificeret samarbejde med kommunen. – Det betyder, at borgerne herude, foreningerne herude kan benytte os som ”stik i rend dreng”, når man har ønsker og ideer, og omvendt kan kommunen benytte os, hvis man ønsker ideer drøftet i det lokale regi. –

I disse måneder arbejder vi bl.a. med at introducere forskellige private aktører, som arbejder med at servicere tyndt befolkede områder som os. – ”Byens bil” er et firma, der opererer med delebiler,-”Go more” er et andet firma, ”Commute” et tredje. –

Kommunen er flink til at orientere os om de offentlige tiltag på mobilitetsområdet. – Men tilrettelægningen af den offentlige trafik er en tung og vanskelig politisk opgave, hvor også den regionale politiske dimension skal inddrages. –”Midttrafik” hører jo under Regionen. –

Det er en vigtig opgave at være med til at fremme mobilitetsønsker fra de lokale foreninger. –

Hvis nogen har noget på hjerte med hensyn til mobilitet, hjælper vi gerne til, så vidt som kræfter og evner rækker.

Kontakt os pr mail –  Frederik Madsen