Vesterhavsklyngen

Thorsminde – Sdr. Nissum – Husby – Staby – Madum

beslutning om rute 270

Rute 270 – fredags tur på alle skoledage (200 dage)
231.000 kr. pr. år
Rute 270 – senere afgang på skoledage (200 dage)
240.000 kr. pr. år
Rute 270 – ekstra afgang om formiddagen på skoledage (200 dage)
120.000 kr. pr. år
Rute 270 – udvidelse af betjening på skolefridage Ulfborg – Thorsminde – Ulfborg (50 dage)
30.000 kr. pr. tur. pr. år
Rute 270 – udvidelse af betjening på skolefridage Holstebro – Idom – Holstebro
25.500 kr. pr. tur. pr. år
Rute 270 – Flexbus Ulfborg – Thorsminde hverdage (250 dage)
33.000 kr. pr. tur. pr år
Rute 270 – Flexbus Holstebro – Idom – Ulfborg Kirkeby hverdage (250 dage)

Ovenstående er besluttet i Teknisk Udvalg.

 

det er da positivt som jeg læser det.

 

så er det op til alle de, der har gjort indsigelse mod nedskæringer, at benytte disse muligheder.

desuden vil man arbejde med at oprette flere knudepunkter (tror jeg det hedder)

Del på Facebook