Vesterhavsklyngen

Thorsminde – Sdr. Nissum – Husby – Staby – Madum

BYRØDDER I SDR.NISSUM.

Formand Morten bød vel 80 klyngeboere og 11 kandidater velkommen til at høre præsentationen af deres valgtemaer og sig selv. Derefter var der en del spørgsmål fra beboerne. nogle blev besvaret ud fra landspolitiske synspunkter, men da også nogle helt konkrete og nære forhold blev der svaret på.

En udmærket aften.

Nedenstående min opfattelse af kandidaternes temaer. I meget kort version:

A – Lene Dybdal – lokal styrke.    C – Joan Mårup – stærkt erhverv, skole, ældrepleje med frivalg.   Å – H.C. Molbech – nærhed, delegeret ansvar.   D – Galsgaard – stram økonomi, bekæmpe frås.  B – Rasmus Beltofte – samarbejde.    V – Erling Petersen – erhverv og velfærd.   KD – Hornshøj – ældrepolitik.   Ø – Nanna Holmgaard – klima, fællesskab, penge og mennesker.   DF – Mona Rubjerg – ældre, minimumsnormeringer, danske normer for indvandrere, plejehjem til alle ved 80 år.   SF – Karsten Filsø – støtte for at udvikle, bakke op om landsbylivet (18000 bor i HoK udenfor byerne), fremme turisme .

Del på Facebook