GENERALFORSAMLING i Aktivitetsudvalget i Sdr.Nissum

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
02/09/2020
14:00 - 16:00

Lokation
Multihallen


Onsdag den 02.09.2020 Kl. 14:00

Multi Hallen, Sdr. Nissum

 • VELKOMST OG PRÆSENTATION AF BESTYRELSEN
 • VALG AF DIRIGENT 
 • KONSTATERING AF GENERALFORSAMLINGENS LOVLIGHED OG BESLUTNINGSDYGTIGHED. 
 • FORMANDENS BERETNING 
 • GODKENDELSE AF ÅRSREGNSKAB MED TILHØRENDE REVISIONSBERETNING 
 • FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT
 • INDKOMNE FORSLAG. Forslag skal afleveres til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.  
 • VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER OG SUPPLEANTER 

På valg af bestyrelses medlemmer:  

 • Lisbeth Gram 
 • Elisabeth Strandbygaard Jensen 
 • Jytte Sloth 

Suppleanter?

 • VALG AF REVISOR 
 • EVT. 
 • mvh  Sdr. Nissum Aktivitets Udvalg.

p.s. ved eventuelle spørgsmål, kontakt formanden Kirsten Bendtsen: 22 73 41 14