Generalforsamling Thorsminde Borgerforening

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
08/02/2020
10:30 - 12:30

Lokation
Mindbo Centret


Generalforsamling Thorsminde Borgerforening lørdag d. 8. februar 2020 kl. 10.30 i Mindbo Centret

DAGSORDEN:

Valg af dirigent

Formandens beretning v. Mogens Damgaard

Fremlæggelse af det reviderede regnskab v. Birte Jensen

Indkomne forslag (formanden i hænde 5 dage før)

Valg til bestyrelsen.

På valg er:

Ole Jensen (ønsker ikke genvalg)

Kurt Pedersen (ønsker ikke genvalg)

Christian Duus (ønsker ikke genvalg)

Mogens Damgaard (ønsker ikke genvalg)

Der skal vælges én for 1 år som afløser for Jan Christensen, der er udtrådt af bestyrelsen

Valg af bestyrelse suppleanter

Valg af Revisor

Fastsættelse af kontingent for det kommende år

Eventuelt

Ca. kl. 11.30 er der orientering om Vækstprojekt Thorsminde – Thyborøn ved Holstebro kommune

Efter generalforsamlingen er ca. kl. 12.30 vil der blive serveret    Gule ærter, her er det nødvendigt med tilmelding, som kan ske til Mogens Damgaard 2125 0368 senest tirsdag den 4. februar eller på listen hos ”Min Købmand”.

MVH Bestyrelsen Thorsminde Borgerforening