Vesterhavsklyngen

Thorsminde – Sdr. Nissum – Husby – Staby – Madum

FÆLLES ENERGI???

VEL 150 PERSONER VAR MØDT OP i Sdr. Nissum hallen torsdag aften for at høre om mulig fælles forsyning af Vedvarende Energi? På billedet herover er Morten Paakjær ved at byd velkommen på vegne af den kommende forening: SHN-Energi. Der henvises i øvrigt til en meget fortællende hjemmeside: www.SHN-energi.dk

Karsten Holm – også fra SHN, fortalte om energikrise, knaphed, og grøn omstilling, som nu kan gennemføres mere udbredt ved lokal forankring. Derefter forklarede Jens Andreas Vestergaard (billedet) -også kaldet Drest, om hele projektet, som det er skitseret: 4-5 150 m høje vindmøller på engene nord for Ondaftenvej, måske 12 ha solceller. I alt ca. 240 mio kr. der skal sælges lokale andele á 2500 kr og med en pris på 30 øre/kwh skulle det balancere? der regens med en overproduktion, så der også er “ekstern” indtægt via RAH’s net og videre ud. Men primært til eget forbrug i lokalområdet.

Her ses arealet. møller tænkt tv for den hvide linje (naturgrænse) og nok længst mod vest? Derfor udestår mange møder med lodsejere og myndigheder, kirke osv.

Der var kaffe og PC’er og kage. Og her afventer Karsten? og forsker, prof. emeritus Ulrik Jørgensen at skulle fortælle om de politiske forudsætninger og muligheder for energifællesskab. Man har i dag ret til at producere og forbruge energi lokalt! Derved bliver det billigere og kan styrke fællesskabet.

Torben Gudiksen fra byrådet fortalte om kommunens rolle med at skabe rammerne for godkendelser, om lokalt ejerskab og det gode ved at beholde pengene lokalt.

Hanne Winther fra SHN gennemgik i korte træk foreningens formål og opgaver. IKKE MINDST OPFORDREDE HUN TIL AT TEGNE MEDLEMSKAB!              Opfordringen gælder også ejere af fritidsboliger, da de også ønskes at være deltagere. Det kan muligvis give fortrinsret til tegning af andele?

Se mere på SHN-energi.dk 

Del på Facebook