Vesterhavsklyngen

Thorsminde – Sdr. Nissum – Husby – Staby – Madum

Flyt inden for ringvejen – eller køb en bil

Flg. er indsendt som læserbrev til Dagbladet Holstebro-Struer

Flyt inden for ringvejen – eller køb en bil

Det må være beskeden fra Holstebro Kommune i.f.b.m. de nye busplaner der netop er sendt i høring. I takt med at serviceydelser og aktivitetstilbud gennem de senere år er blevet mere og mere centraliseret, er behovet for en udbygget og velfungerende offentlig transport også steget – ikke reduceret. Rigtigt mange fritidsaktiviteter for børn og unge foregår i dag i Ulfborg eller endda i Holstebro. I forvejen er det problematisk at man ikke kan komme med bus til Holstebro om aftenen, så man som ung kan deltage i ungdomsskole m.v.

Den demografiske sammensætning i den vestligste del af kommunen, med en gennemsnitsalder over gennemsnittet i kommunen generelt, gør også at mange ældre er afhængige af den kollektive trafik, når de skal til apotek, lægebesøg, fysioterapeut, udføre frivilligt arbejde eller ud at være sociale. For slet ikke at nævne den i forvejen håbløse situation i at komme med offentlig transport til Gødstrup.

Derudover går denne afskaffelse af den kollektive trafik i den vestlige del af kommunen ud over de allersvageste borgere i vores lokalsamfund. Vi har her, som alle andre steder en gruppe meget sårbare mennesker, for hvem bussen er absolut eneste mulighed for at deltage i noget uden for egen landsby. Borgere som ikke læser avis, ikke indsender høringssvar eller stemmer. Disse borgere får man måske ikke så meget bøvl med i debatten, men det er folk der vil blive ramt meget hårdt. Er vi SÅ fattige som samfund? Skal kollektiv trafik have så lav en prioritet i budgetterne? Vi har borgere som skal på sprogskole, demenscafe, i misbrugsbehandling, i arbejdsprøvning, eller flexjob. Andre har brug for bussen for at komme på arbejde og for dem er indkøb af bil IKKE en mulighed. Der er tale om borgere der reelt bliver hægtet af resten af samfundet.

Så er der ferierne, behøver vi understrege yderligere at der er andre end skolebørn som bruger bussen? Og deres behov holder ikke ferie? Vores lokale virksomheder har brug for ungarbejdere i ferierne, det er smart de kan komme frem med bus.

”Flextrafik er et godt alternativ” hedder det i nyhedsbrevet på Holstebro Kommunes hjemmeside.

Godt alternativ til hvad? Flextur koster 7 kr. pr. kilometer. Skal man fra Thorsminde til Ulfborg for at spille fodbold koster det ca.150 kr. – hver vej. Træner man 2 gange om ugen er det så 600kr om ugen.

Hvor mange forældre med en 2-3 børn har råd til det?

Eller hvor mange pensionister kan vride det ud af folkepensionen?

I resten af landet, ja i store dele af verden arbejder man for at reducere privatkørsel og få flere folk over i den kollektive trafik især af hensyn til miljø og klima. I Holstebro Kommune går man den stik modsatte vej. Mere privatbilisme, mere forurening, mindre miljø.

Når der i dag, ikke er flere passager med de busser der nu engang kører, skyldes det ikke et manglende behov for busser, men at den kollektive trafik ikke matcher de behov der er. Busserne kører på de forkerte tidspunkter, der mangler koordinering mellem diverse aktiviteter, servicetilbud, køreplaner, forbindelser til andre kollektive transportmidler o.s.v.

Vi ved der er et stort behov for en velfungerende kollektiv transport i kommunens landdistrikter. Vi bor der selv. Vi tror på at mange flere kan få glæde af den kollektive trafik hvis den planlægges og kordineres rigtigt – og smart. Så den passer til de folk der skal bruge den. Vi ved også at det er lettere sagt end gjort, og at det kræver en masse koordinering og dialog. Det er en koordinering og dialog vi som Borgerforeninger gerne vil engagere os i. Vi er klar over at der er rigtigt, rigtig mange ønsker, behov, hensyn m.v. og at det vil blive et puslespil med mange brikker. Men det må med nutidens værktøjer og teknologier, samt vilje fra alle parter være muligt at konstruere en plan for den kollektive trafik der er bedre end den eksisterende. Det kræver nye måder at tænke kollektiv trafik på, det kræver kreativitet og fantasi. Men det skylder vi vores medborgere, ikke mindst børn, unge, sårbare og ældre. Og det skylder vi miljøet.

Med venlig hilsen

  • Hanne Arberg, Aktiv Staby
  • Ivan Nygaard, Husby Sogneforening
  • Per Kjeldgaard, Sdr. Nissum Borger og Idrætsforening
  • Kim Maan, Thorsminde Fællesforening
  • Morten Paakjær, Vesterhavsklyngen
Del på Facebook