Vesterhavsklyngen

Thorsminde – Sdr. Nissum – Husby – Staby – Madum

Generalforsamling i Vesterhavsklyngen

Onsdag d. 26. april var der ordinær Generalforsamling i Vesterhavsklyngen, afholdt i Staby Sognegård.

En 15-20 oplagte medlemmer fra “eliten” var mødt op.

Formand Morten Paakjær berettede om årets gang, med størst fokus på Vesterhavsklyngens IT platform herunder den nye opgradering af info-skærme og dernæst også en del fokus på Ungehuset med de fremskridt der er gjort og det arbejder der nu foreligger i at få projektet færdiggjort med udgangen af juni måned.

Efter årsberetningen fremlagde Kasserer Anette Lillevang regnskab og derefter budget for 2023. Der bliver for tiden brugt en del penge på Ungehuset, men foreningen har en god økonomi, ikke mindst takket være info-skærmene.

Dernæst var der valg til bestyrelsen. Det blev et farvel til bestyrelsesmedlem Thor Frederiksen, Staby og suppleant Helge Mikkelsen, Madum, der begge havde valgt at trække sig, og et “goddag” til Jane Hove, Staby der blev valgt i bestyrelsen og Vivi Andersen, Staby der blev valgt til suppleant.

Referat og slides fra formandens beretning kan ses på: Referater – Vesterhavsklyngen

Del på Facebook