Vesterhavsklyngen

Thorsminde – Sdr. Nissum – Husby – Staby – Madum

Hjælp os med et høringssvar til Midttrafik!

Hjælp os med et høringssvar til Midttrafik!

I områdets dagligvarebutikker har vi fremlagt en underskriftsindsamling til et høringssvar til Midttrafik, fordi der ligger en plan klar til at skære mere ned på vores busrute. Vi håber meget du vil vende forbi og skrive under på denne tekst senest den 20. januar:

Kære Midttrafik og Holstebro Kommune

Høringssvar vedr. busrute 270.

Netop i en tid med store perspektiver for vores lokalområde (jf. vindmølleeventyret i Thorsminde) og deraf mulighed for faste tilflyttere, skal man passe på med at reducere den offentlige service. Vi underskrivere er derfor – men også p.g.a. aldersfordelingen i området, med en pæn tilgang af +50-årige – stærkt foruroliget over en yderligere reduktion i busafgangene på vores rute 270. De lokale dagligvarebutikker har i forvejen store udfordringer med at fastholde og tiltrække ungarbejdere, som typisk ikke kan komme hjem efter fyraften.

Vi har stor forståelse for den økonomiske udfordring med tomme busser, men håber alligevel man vil tage denne henvendelse alvorligt, og vi vil konkret anbefale….

  • Udskydelse af den reducerede køreplan i minimum et år, hvor en lokal arbejdsgruppe arbejder effektivt med nye tiltag for opfyldelse af behovet for offentlig transport – men uanset hvad arbejdsgruppen kan diske op med vil det tage tid at implementere.
  • Som minimum oprettelse af såkaldte ”knudepunkter” i området til effektivisering og billiggørelse af Flextrafikken. Vi foreslår knudepunkter i Thorsminde, Fjand, Sdr. Nissum, Husby, Staby, Ulfborg Station, samt plejehjemmet og Vestjysk Fritidscenter i Ulfborg.
  • Rimeligt lave takster for både Plusbus, Flexbus og Flexture, specielt for pensionister, børn og unge.
  • Oprettelse af en lokal kontakttelefon/servicekontor til bestilling og vejledning vedr. Flextrafik – vi erfarer at særdeles mange ældre er utrygge og mangler kendskab til bestilling af disse ture. Evt. kan ordningen være midlertidig og bemandes med frivillige.

Underskrivere:

Del på Facebook