Vesterhavsklyngen

Thorsminde – Sdr. Nissum – Husby – Staby – Madum

HUL I JORDEN??

På Torupvej nord for Sdr. Nissum er der gravet et stort hul i jorden?? Mange har undret sig over, hvad det skal til for? Det ser imponerende ud og opgravningen viser den geologiske udvikling af området med strandsand føget hen over grus fra istidens smeltevands tilførsel.

Men hvorfor graver man et så stort hul i jorden?

Hvor der har været minkstalde skal der i fremtiden dyrkes jordbær!!! For at spare på vandforbruget og grundvandet indrettes der derfor en stor “lagune” til opsamling af regnvand fra drivhusene.

Smart og et godt tegn med initiativ efter en pludselig nedtur for hidtidigt erhverv.

Del på Facebook