Vesterhavsklyngen

Thorsminde – Sdr. Nissum – Husby – Staby – Madum

HUSBY AF HUSE!

SKULPTURTUR.

Ved Husby Efterskole fortalte Berit Sørensen om sin afdøde Henrik Voldmester. Det er to år siden og han har heldigvis efterladt kunstværker i Husby. Et for hver 10. år, hvor han var så glad for at bo her. Henrik blev 75 år og ønskede at dø ved at glemme at stå op. Det blev tilfældet.

Afsløringen i dag var af gruppen “Dialog” som er 8 søjler med “gucker”. Gucker er dem, der kun  kigger (gucken på tysk). Her støbt i aluminium på små og store søjler. Skulpturen står naturligt foran efterskolen, idet unge mennesker har brug for nogle at kigge efter. og der var bobler, som det hører sig.

 

     

Selvfølgelig er vi i “Verdens Navle”, dernæst hen til Voldmesters galleri med “Maskeret Søjle”, dog hilste vi lige på “Madonna fra Husby” ved skolen. Videre til østlige ende af anlægget, hvor “Majbritt” tonede frem, videre til “Solfangeren”, men lige forbi en “øvesten” med hvalrosansigt?. Vi trængte til et lille hvil og kunne indvie foreningens nye bænk lavet af lokale materialer fra Eva Hermanns læhegn.

         

Vi skulle alle klappe “Angstens Dæmon” før vi kom hen til dammen syd for skolen, hvor “Byttesøgende Atlantdrage” er ved at lette. Op til skolen hvor “Fugl” står som tak fra håndværkeren til de to første elevboliger. Alle skulpturer ved Henrik Voldmester!

                                          

Ved skolen står også “Westergaards Søjle” udført af Elof Westergaards (præst her, senere biskop) farfar? “Husby Byvåben” af Voldmester efter Poul Rytters byvåben. Hans Edvard Nørgaard Nielsen boede en tid i Husby og fik foranlediget Ny Carlsberg Fonden til skulpturen “Tre Heste” af Sigrid Lütken. Ad Græmvej til “Jyllandsstenen”. fundet på Græm STrand og med omstændelighed anbragt her. Forsiden kan illudere Jylland! Set af Voldmester, der satte Husby på “kortet”.

SOGNEJUBILÆUM.

Husby Sogneforening havde 40 års jubilæum 8. marts. Dannet da der skulle være et sted at samles, efter at solen netop var lukket. Det skulle fejres i dag. Behørigt med flot tale, grillet forplejning, læskende drikke og kaffepunch til behagelig afslutning.

ET FLOT ARRANGEMENT MED GOD TID TIL AT TALE SAMMEN MED OGSÅ IKKE-KENDTE.

 

 

Del på Facebook