Vesterhavsklyngen

Thorsminde – Sdr. Nissum – Husby – Staby – Madum

HUSBY SOGNEFORENING VÆLGER UNGE KVINDER I BESTYRELSEN

Onsdag aften var der ordinær generalforsamling i Husby Sogneforening.

Formand, Ivan Nygaard berettede om årets gang, der i modsætning

til de to forgangne år ikke har været så hårdt præget af Corona. Ud over beretninger fra årets aktiviteter kunne han også fortælle at Husby Sogneforening har fået foretaget en “digitalisering” af Poul Rytters smukke vægmalerier i Husby Sognegård, i og med at man har haft en proffesionel fotograf ude for at affotografere vægmalerierne i høj opløsning til brug for evt. fremtidig reperation og restaurering af malerierne. 

Regnskabet var også pænt. Efter et par corona år med underskud kunne kasserer Ivan Bank præsentere et overskud på cirka 9000 kr.

Aftenens højdepunkt må dog siges at være valget til Sogneforeningens bestyrelse og dertilhørende suppleanter. Per Korsgaard havde valgt at trække sig efter 10 års tro og særdeles engageret tjeneste. Da der efterfølgende også skulle vælges 2 nye suppleanter blev det til to runder med skriftlig afstemning, med det resulatet at Rebecca Kaas Bundgaard blev valgt til bestyrelsen og Irina Eleonora Alsen samt Julie Bak blev valgt til bestyrelses-suppleanter.

Kvindernes kampdag en uge forinden må siges stadig at sidde i benene…..

Tillykke til de 3 nyvalgte og tillykke til Søren Thaysen og Ivan Bank med en “runde mere”.

Selvom der skal lyde stor ros til sidste års bestyrelse er det dejligt med friske pust til bestyrelsen.

Del på Facebook