Vesterhavsklyngen

Thorsminde – Sdr. Nissum – Husby – Staby – Madum

INDVIELSE AF BRO OVER STORÅ.

Fjordens dag blev dagen, hvor den nye bro over Storåen kunne indvies.

Efter at have parkeret ved Kytterup Havn, gik vi ad diget mod nord forbi de 200 ha vådenge , som blev etableret for få år siden. Formålet er at tilbageholde kvælstof før afvandingen løber ud i fjorden. Det er lykkedes og fuglelivet er blomstret op. Malerisk syn med udgåede træer og våde områder.

Jeg var tidligt fremme og mødte en hvilende gås, hvor stien markeres og med en tom bro i baggrunden.

 

 

 

Så blev det Karsten Filsøs tur: Karsten forklarede, at broen jo havde været flere år undervejs, men at der nu var lukket et stort hul i turen rundt om Nissum Fjord. 63 km vandretur er der nu tæt på fjorden og igennem ukendt område for de fleste.  TAK til: Kai Bech for udført besværligt arbejde, Friluftsrådet som har betalt halvdelen, (HoK den anden halvdel), berørte velvillige lodsejere, Naturstyrelsen og Nissum Fjord Netværket.

Endelig fik Karsten Filsø lov til at spænde op for adgang til broen.

                   

 

Poul Ravnsbæk, skovrider Naturstyrelsen, ønskede os alle tillykke med adgangen til dette store stykke natur med dens nærmest reservatlignende tilstand. Såvel dyreliv som fauna trives her. Omtalen af denne sti og alle de andre tiltag inden for naturområdet er med til at markere Ulfborg-Vemb i bevidstheden og det vil givetvis skabe øget interesse hos beboere og turister for at bruge mulighederne. TAK.

Der var vel 100 morgenduelige og vandreduelige, som benyttede lejligheden til at indvi broen. Herunder ses en prøve på belastningen.

Og så var der et par lækre fiskesnitter med vand.

Del på Facebook