Vesterhavsklyngen

Thorsminde – Sdr. Nissum – Husby – Staby – Madum

KØRSEL TIL LÆGE MV.

Foranlediget af ændringer i buskørsel og øvrige offentlige transportmuligheder, så er vi opfordret til at henvise til ovenstående, som du finder på:

www.holstebro.dk/borger/koerselskontor/koersel til laege.

Der er der link/forbindelse til ansøgningsskema og kørselskontoret kan hjælpe med om du kan få hjælp på tlf. 96117570

Del på Facebook