Vesterhavsklyngen

Thorsminde – Sdr. Nissum – Husby – Staby – Madum

LANDSBYNOSTALGI I STABY.

Staby Højskole havde indbudt Ulfborg-Vemb Lokalhistoriske Arkiv til at fortælle om Staby og om sit arbejde. Trods håndbold var der rimeligt fremmøde og der var derfor også kaffe nok og især kagebrød nok!

Først fortalte Birgith Sørensen om hvorledes “førstelærer” Uhre i sin tid maste på for at få etableret et “museum”. Birgith blev shanghajet til at forestå og det er så nu efter mange omflytninger blevet til dette Arkiv, som har til huse i Tinghuset Ulfborg med sit dusin frivillige!!

 

 

 

 

Her styrer Jan Petersen de mange billeder og Birgith kommenterer sammen med Johanne Marie Stender. Vi andre lyttede og supplerede med anekdoter om de mange dejlige beboere i Staby (ikke om nuværende) og om, hvor hvilke ejendomme var?? for eksempel hed N.Th. ‘s ejendom “Prøven”. Helt fra Madsens tid??

              

Efter kaffepausen, hvor snakken gik livligt ved bordene, gennemgik Erik Boutrup, hvorledes vi kan finde oplysninger i alle historiske arkiver ved Arkiv.dk. vi fik gennemgået mange eksempler på kreativ søgning, idet betegnelser og navne jo ikke altid er stavet ens?

           

Endelig blev opfordret til at overgive materiale af historisk værdi til Arkivet her i Ulfborg. Også mere nutidigt materiale er interessant, idet en almindelighed i dag kan have historisk værdi i morgen??

DET GÆLDER OS ALLE I KLYNGEN, SÅ AFLEVER HVAD DER KAN VÆRE HISTORIE I .

Del på Facebook