Vesterhavsklyngen

Thorsminde – Sdr. Nissum – Husby – Staby – Madum

LIV I MINDBOCENTRET

                         

Generalforsamling Mindbo Centret.

Tirsdag den 9. april holdt Mindbo Centret generalforsamling. I alt 20 personer ud over bestyrelsen var mødt op.
Efter en let anretning aflagde formanden bestyrelsens beretning for året der er gået. Det har været et år med mange aktiviteter, og med en tilfredsstillende tilslutning. Ud over de ugentlige faste aktiviteter samt pladespil, har der været en del udlejninger af centeret. Der har været afholdt julefrokost, foredrag med demenskonsulent Bente Nicolaisen, julehygge for byens børn samt flere udflugter. Udflugterne har dels været en bustur til Fregatten Jylland, hvor Helle Sigh viste rundt, samt ”Kør selv”- arrangementer, til hhv. Ulfborg VW museum og Hedekaffe, ”Gitte T”, og til Bovbjerg med rundvisning på Thises ostelager og efterfølgende spisning og fortælling om Bovbjerg Fyr’s historie. Beretningen sluttede med et tak til alle frivillige, der har givet en hånd med til afholdelse af aktiviteter og for et godt samarbejde i bestyrelsen.
Efter aflæggelse og godkendelse af regnskabet var der valg til bestyrelsen. Der skulle findes tre nye medlemmer, samtidig ønskede formanden ikke genopstilling. Til bestyrelsen blev valgt Per Mortensen, Bente Toft og Troels Aamann. Som suppleant valgtes Ingrid Nielsen. Revisorerne modtog genvalg.
Kontingent (50 kr for enlig og 100 kr for par) og pris for udlejning forbliver uændret, hvilket betyder at centret kan lejes til fest arrangementer for 1800 kr, kaffe arrangementer (begravelse, morgensang etc.) for 350 kr og til generalforsamlinger, møder og lign. (uden kaffe og mad) for 350 kr. Udlejning sker ved henvendelse til Poul Erik Sig på sig@mail.dk eller 97497243 /23460947 eller til Jette Aamann jetteeaamann@gmail.com 20875134.Efter en del gode forslag til kommende besøg sluttede aftenen med en stor tak til Christian, der afgik som bestyrelsens formand.
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med
Kasserer: Poul Erik Sig
Formand: Jette Aamann
Medlemmer: Tove Poulsgaard, Mona Jensen, Troels Aamann, Bente Toft, Per Mortensen

 

 

 

 

Del på Facebook