Vesterhavsklyngen

Thorsminde – Sdr. Nissum – Husby – Staby – Madum

MANGE STØTTER SCT.GEORG!

En rimelig besøgt generalforsamling gav opbakning til det hidtidige arbejde i Støtteforeningen for Strandingsmuseet Sct.George i Thorsminde. Der var doneret 50 tkr til museet, der brugte pengene til særlige aktiviteter, som “Skibsdreng for en dag”, foredrag ol. . Fremover ønskes større synlighed af gøremål for donerede penge. Genvalgt til bestyrelsen blev Anna Marie Damgaard og Henning Frederiksen. Nyvalgt blev Herman Grønbæk.

Ingeborg Svenningsen, Helle Henningsen og Tine Karlsen fortalte om udviklingen af museet fremover og om museets væsentlige rolle i marinarkæologien herhjemme. Blandt andet har man jo pt. travlt p.g.a. de mange møller og ledninger, der skal placeres i Nordsøen. De svage områder i udstillingen vil blive forbedret og vi bør fortælle om den agterstavn, der ligger i kælderen og om kanonladningen med to kanonkugler i rum 3!

Og så venter vi spændte på redegørelse fra turen til Sarajevo for at modtage prisen som årets museum??- måske?

Del på Facebook