Vesterhavsklyngen

Thorsminde – Sdr. Nissum – Husby – Staby – Madum

MULIGHEDER FOR TRANSPORT

Efter samtale med Jane Hove, Staby :

En af grupperne i Vesterhavsklyngen er MOBILITETSGRUPPEN,  har til formål at skabe bedre transport for beboerne i KLYNGEN. For nogle år siden blev der afholdt et stort møde, hvor flere muligheder blev fremført. Der har været afholdt et virtuelt møde med Holstebro Kommune, for ad denne vej at forbedre transportmulighederne i området. Der er blevet arbejdet lidt videre, men det er vanskeligt at implementere nye tiltag, og derfor synes jeg, at man må forsøge forbedre det vi har, – nemlig BUSSERNE.

Der er afgivet høringsvar til MIDT Trafik i januar om busruterne 270 og 290. Hvis vi er heldige, bliver mine/vore ønsker hørt til køreplanen, der udkommer i juni. Men det ville være dejligt om endnu flere busbrugere ville gøre indsigelse i høringsperioden (der står under busruterne på Midt Trafiks hjemmeside)

Stadig gøres der forbedringer, og det er nu lykkedes for mig, der er medlem af MOBILITETSGRUPPEN, at komme ind i PASSAGERRÅDET for REGION MITDJYLLAND, via Dansk Handicapforbund i Holstebro. Alle 5 Regioner får hvert sit Passagerråd bestående af 19 medlemmer + suppleanter, og styres af PASSAGERPULSEN, under tænketanken TÆNK. Formålet er at skabe bedre forhold for handicappedei den offentlige trafik, at skabe bedre transport samt fleksibilitet i transporten i hele landet – også i udkantsområderne!

Der er faktisk mange muligheder for at blive transporteret via offentlige tilbud: bus, tog, flexbus, flextur, plusbus (Nordjylland) og måske endnu flere?? Sammen med Vesterhavsklyngen, vil jeg opbygge en side herom, som bliver tilgængelig på VESTERHAVSKLYNGENS FACEBOKKSIDE/-HJEMMESIDE? Vi vil her forklare brug og pris af de forskellige transportmuligheder. I øvrigt er der en god oversigt på Holstebros Kommunes hjemmeside.

Ovenstående er Janes formulering, som er mere præcis end min (Nis), så den lader jeg stå.

Har du spørgsmål her og nu vil Jane Hove gerne give rådgivning via et telefonopkald. Jane er inde i alle mulighederne og bruger dem selv. Men Jane ønsker ikke at udføre bestillinger af transport eller andre praktiske gøremål, – KUN gode råd!

Jane Hove bor i Staby og har tlf. : 20349916.

Del på Facebook