Vesterhavsklyngen

Thorsminde – Sdr. Nissum – Husby – Staby – Madum

NYT LIV PÅ KLOSTER HAVN!

Staby Efterskole har en linje de kalder ”adventure/outdoor”. Altså udendørs udfordrende aktiviteter. Hertil er de så kommet på den oplagte ide at bruge Nissum Fjord og da Kloster Havn er tæt på skolen, så at lave en basis der. I forvejen er der tre shelters og bålpladser. Fra tidlig tid er der stadig nogle fiskerskure tilbage. Maleriske, men desværre bliver havnen ikke brugt ret meget.

Det kan Staby Efterskole så råde bod på. På en brandtomt fra et tidligere ret stort fiskerskur, har man søgt om tilladelse til at opføre et KAJAKHUS til 8 kajakker.

Den slags skal behandles omhyggeligt og der skal udarbejdes lokalplan for området. Det har kommunen så gjort. Et flot stykke beskrivende arbejde på 51 sider. Derefter høring og svar.10 sider og 43 sider tillæg for at beskrive nødvendige ”afværgeforanstaltninger” overfor Miljøministeriet. Der er udarbejdet konsekvensvurdering for natura 2000 og for det såkaldte Ramsarområde. (Ramsarkonventionen skal beskytte værdifulde vådområder)

Så meget gjorde man sig ikke bekymringer om, da de gamle skure blev sat op i sin tid??

Men nu er det så i orden. Efter lang tids venten og efter endelig godkendelse i byrådet nu den 15. juni, kan Staby Efterskole få sit tilbud til sine elever klar til den kommende sæson.

Bygningen er godkendt og der er regler for antal af kajakker, tider på året for sejlads og for områder for sejlads.

God tur!

Luftfoto over Kloster Havn. Det nye Kajakhus skal ligge i den hvide ramme.

Herunder ses perspektivbillede af, hvorledes det kommer til at se ud set fra havnen.

Nederst ses tegning af det nye kajakhus.

burst

Del på Facebook