Vesterhavsklyngen

Thorsminde – Sdr. Nissum – Husby – Staby – Madum

NYT PARTNERSKAB FOR TURISME

Partnerskabet er for alle der er i berøring med turisme, det være sig erhvervsdrivende, foreninger eller andre der på den ene eller anden måde er i berøring med turisme.

Ulfborg-Vemb Turistforening har taget initiativ til et nyt partnerskab for turisme i den vestlige del af Holstebro kommune. Mandag aften havde Turistforeningen indbudt lokale foreninger til et kick-off på partnerskabet. Der var deltagelse fra en lang række af borgerforeninger og andre foreninger fra Thorsminde i nordvest til Vemb og Bur i øst.

Ideen er at skabe et forum, et PARTNERSKAB, hvor alle der er i berøring med turisme kan mødes og snakke turisme og hvordan vi kan hjælpe og støtte hinanden og generelt set få mest muligt ud af hinanden. Praktisk set er det intentionen at afholde 2-4 årlige møder hvor er kan holdes oplæg og diskuteres, småsnakkes eller bare mødes omkring emnet turisme.

På mødet mandag aften var der indlæg af Karin Juul Jensen fra Destination Nordvestkysten. Karin fortalte om de muligheder Destination Nordvestkysten tilbyder i.f.h.t. især markedsføring af turisme.

Destination Nordvestkysten tilbyder virksomheder og foreninger der arbejder med turisme en lang række muligheder inden for markedsføring, kurser i markedsføring, netværk, sparring m.v.

Se mere information om Destination Nordvestkysten på www.visitnordvestkysten.dk Hjemmesiden henvender sig både til turister og turisterhverv.

Desuden har Destination Nordvestkysten fået udviklet en APP ”VESTKYSTEN”

App’en er stadig under videreudvikling, men en hurtig søgning viser at der allerede er plottet henved 50 seværdigheder, aktiviteter, spisesteder m.v. ind bare i Vesterhavsklyngens område. Og mere vil komme til.

Efter oplægget blev er ivrigt snakket og diskuteret turisme hen over kaffen. Der blev udveklset ideer og sparret. Kort sagt partnerskabet er i gang.

Formand for Ulfborg-Vemb Turistforening Steen Lorentzen fortæller om baggrunden for at invitere foreningerne til det første møde, er at det er foreningerne der har de brede netværk og har kontakt til folk i lokalområderne både erhvervsdrivende og andre foreninger. Derfor er det relevant at starte med foreningerne og så brede partnerskabet ud der fra.

Er du interesseret i at høre mere om det nye partnerskab for turisme i den vestlige del af Holstebro Kommune eller lære mere om Destination Nordvestkysten så tag gerne kontakt til Morten Paakjær formand@vesterhavsklyngen.dk eller henvend dig direkte til Ulfborg-Vemb Turistforening.

Del på Facebook