Vesterhavsklyngen

Thorsminde – Sdr. Nissum – Husby – Staby – Madum

NYTÅRSHILSEN FRA VESTERHAVSKLYNGEN

Endnu et år er gået, og et nyt står for døren. Der er sket meget spændende i 2023. Vi har fået færdiggjort energirenoveringen og knallertværkstedet i Ungehuset, som nu hedder Knallertuniversitetet. Vi har forbedret vores organisationsstruktur så vores bestyrelse nu er i bedre kontakt med vores ”moderforeninger” – de lokale borgerforeninger og vi har fået samlet og udbygget vores kommunikationsplatforme så de hænger bedre sammen og bedre understøtter hinanden.

Og kommunikationen er vigtig. Nok i virkeligheden det allervigtigste. For det er i kommunikationen mellem mennesker at fællesskab opstår. Det er i fortællingen om hvem vi er, hvor vi kommer fra, hvad vi laver, hvad vi gør, hvad vi planlægger at gøre, at fællesskabet fødes. Det er her vores fælles identitet opstår. En identitet og en følelse af at høre til i det samme fællesskab. Et fællesskab om at være fælles om at bo, leve og være til stede i vores lille lokalsamfund, her længst ude mod vest.

I Vesterhavsklyngen skaber vi et fællesskab der er en naturlig forlængelse af alle de eksisterende fællesskaber. Et fællesskab der står på skuldrene af de mange etablerede fællesskaber i foreninger, udvalg, grupper, hold, venskaber, naboskaber o.s.v.

Kommunikation og fællesskab hænger uløseligt sammen, og derfor er kommunikation altafgørende.

Mange af jer bruger allerede i dag mulighederne i Vesterhavsklyngens kommunikationsplatform til at udbrede fortællingen om vores lokalsamfund og til at kommunikere med lokalsamfundet og med hinanden. Det gør I når I annoncerer for jeres arrangementer i vores fælles kalender og på vores infoskærme. Det gør I når I laver opslag på vores Facebookside, eller når I deler opslag derfra. Det gør I når I modtager og læser vores ugentlige nyhedsbrev. Vi gør alle sammen noget, og vi kan alle sammen gøre en lille smule mere.

Prøv for eksempel at tage et hurtigt kig på forsiden på Vesterhavsklyngens hjemmeside www.vesterhavsklyngen.dk. Her bringer vi små historier fra hverdagen i Vesterhavsklyngen. Det kan være en kort fortælling om noget der tilfældigt er sket, eller det kan være en omtale af et arrangement eller andet. I 2023 har vi bragt 67 af disse små fortællinger. De er alle sammen skrevet af 2 personer, Niels og Morten. Tænk nu hvis der havde været 10 personer mere, altså blot 2 personer i hver af de små lokalsamfund i Vesterhavsklyngen der havde bidraget med historier. Så kunne vi have haft 400 små historier. Altså mere end 1 historie pr. dag i gennemsnit. Og i stedet for at historierne bliver til små fortællinger om hvad Niels og Morten oplever, ville det blive til små historier om hvad 12 forskellige personer, fordelt i hele Vesterhavsklyngen oplever. Eller tænk hvis endnu flere var med på ”legen”? Det kræver ikke andet end at man skal have lyst til at fortælle lidt om hvad man oplever i dagligdagen. Så klarer teknikken og en hjælpsom hånd resten 😊. Og du behøver selvfølgelig ikke skrive 30 opslag om året. Skriver du blot 1 opslag i 2024 er du jo meget længere end i 2023.

Et andet ønske for 2024 er at vi alle sammen bliver en lille smule bedre til at bruge vores fælles kalender. I er allerede mange der bruger den og der er plads til mere. Opslag i vores kalender kan ses direkte i kalenderen på Events – Vesterhavsklyngen . Men de kommer også automatisk med på vores infoskærme når tiden for arrangementet nærmer sig, og det sendes med ud i det ugentlige nyhedsbrev. Man får altså reklame hele 3 steder – og det er absolut GRATIS. Man skal bare sende sit opslag til kalender@vesterhavsklyngen.dk så kommer det på. Og læg gerne arrangementer i kalenderen i god tid. Det må gerne være både et halv eller helt år inden arrangementet løber af stablen, så kan andre organisationer planlægge derudfra. Der er mange foreninger der planlægger et år ud i fremtiden, så del gerne jeres datoer, så lægger vi en notits i kalenderen. Lige nu forsøger vi at skabe et overblik over hvornår de mange generalforsamlinger løber af stablen her i årets første 4 måneder. Der er mange, det ved vi, for vi er et meget aktivt lokalsamfund. Meld gerne ind med din Generalforsamling så tager vi den med i oversigten, i kalenderen, på infoskærmene og i nyhedsbrevet. Som sagt: HELT GRATIS.

Og så skal vi selvfølgelig også huske alle vores sponsorer. I er ikke alene med til at præge fortællingen om en Vesterhavsklynge hvor der er et aktivt erhvervsliv. I er hele det økonomiske grundlag for fortællingen. Uden jeres støtte var intet af dette muligt. Tusinde tak for jeres støtte og opbakning og for samarbejdet i 2023. Vi håber meget at det vil fortsætte i det nye år.

Som sagt går 2023 mod enden og det gør det gør denne nytårshilsen også. Vi vil fra Vesterhavsklyngens side gerne takke alle for et godt år, og håbe at nogle af jer vil have os i tankerne når I laver jeres nytårsforsæt. Hvad er dit nytårsforsæt når det kommer til foreninger og frivilligt arbejde?

  • At du i 2024 vil sende os en lille historie til forsiden af vores hjemmeside?
  • At du vil lægge et opslag i vores fælleskalender?
  • Eller vil du gerne give os en hånd på anden vis?

Fællesskab er en holdsport og det er kommunikationen og fortællingen omkring fællesskabet også.

Og fællesskab er verdens bedte holdsport – for der er altid plads til alle.

 

RIGTIGT GODT NYTÅR

Vesterhavsklyngen

 

Evt. henvendelse kan ske til Morten på formand@vesterhavsklyngen.dk eller 5124 6934

Del på Facebook