Vesterhavsklyngen

Thorsminde – Sdr. Nissum – Husby – Staby – Madum

Opdatering af Info-skærme og farvel til LokalNyhed.dk

Vesterhavsklyngen har gennem længere tid arbejdet på en opdatering af vores info-skærme og den måde vi formidler vores nyheder, aktiviteter m.v. på.

Hidtil har vi kørt på to platforme. En platform på Lokalnyhed.dk der også kørte info-skærmene og en platform på Vesterhavsklyngens hjemmeside.

Fremadrettet vil vi kun have en platform hvor det hele styres gennem Vesterhavsklyngens hjemmeside, både infoskærme, aktivitetskalender, nyheder, nyhedsbreve, reklamer o.s.v. Dette opnås gennem et nyt modul til vores hjemmeside, der gør at fremadrettet vil de aktiviteter der vises på infoskærmene automatisk blive trukket fra Vesterhavsklyngens aktivitetskalender, og aktiviteter der annonceres i det ugentlig nyehedsbrev vil ligeledes være trukket fra Vesterhavsklyngens kalender.

På generalforsamlingen på onsdag d. 26. april vil vi fortælle mere om hvad Vesterhavsklyngen kan tilbyde dig som annoncør, hvad enten du er forretningsdrivende, en forening eller privat person. Vi har gennem vores hjemmeside, infoskærme, nyuhedsbreve samt Facebook-side gode muligheder for at nå ud til rigtigt mange personer i lokalområdet, ligesom vi har muligheden for at samle alle aktiviteter i området i en samlet oversigt.

Med introduktionen af det nye modul bliver det også et farvel til Lokalnyhed.dk.

Lokalnyhed.dk blev startet op af og på initiativ fra, Jens Andreas Vestergaard (Dres) og har siden ligegledes været drevet af Dres, der utrætteligt uge efter uge har holdt kalender, infoskærme m.v. kørende. Det var også Dres der foreslog at Lokalnyhed.dk blev en del af Vesterhavsklyngen for på den måde at genere økonomi til foreningens aktiviteter.

En stor, stor tak til Dres for hans initiativ og store engagement.

Del på Facebook