Vesterhavsklyngen

Thorsminde – Sdr. Nissum – Husby – Staby – Madum

SKIBES SKÆBNE MINDEDES!

Ved denne årlige mindesammenkomst samledes en lille skare i den grå vinterdag på “Dødemandsbjerget” syd for Thorsminde. Kanonsalut 2x  ved formanden for Marinehistorisk forening – Svend Nielsen, som også bød velkommen. En krans fra foreningen blev nedlagt, en meget inspireret mindetale ved sognepræst Jakob Sandal, mindedigt på engelsk (oldengelsk?) ved Margery McGregor, den skønne salme “Nærmere Gud, til dig” og “Der er et yndigt land” gjorde mindet højtideligt.

Æret være deres minde!

(På fotoet ses Jakob tv. og Svend med ryggen til, Margery ved siden af Jakob)

Del på Facebook