Vesterhavsklyngen

Thorsminde – Sdr. Nissum – Husby – Staby – Madum

SOGNEFUGL ?

Den 3. maj var der afsluttende generalforsamling i foreningen “Nordøst for Husby”. Holstebro Kommune havde forinden besluttet at aflyse tilladelse til at opføre vindmøller på arealerne nordøst for Husby. Årsagerne hertil er mange, men nu er arbejdet afsluttet for såvel kommune som for foreningen, der havde som mål at undgå opførelsen af de mange store møller netop der.

 

Selvfølgelig var der en god stemning og i redegørelsen fra formand Dorte Eastwood fremgik det, at måske især Pomeransfuglen havde spillet en vis rolle? Derfor kunne fuglen måske udpeges til ikke “nationalfugl”, men sognefugl”. Måske kan Eva Hermann få en lille succes ved fremstilling af fuglen i sit keramik?

Med et lille glas og meget sang og sanglege ved overlæreren sluttede aftenen i godt humør. Dog består foreningen og dens midler, såfremt forslaget om vindmøller nordøst for Husby dukker op igen.

Del på Facebook