Vesterhavsklyngen

Thorsminde – Sdr. Nissum – Husby – Staby – Madum

Strandingskur.

Torsdag aften den 17. januar mødte omkring 20 frivillige for Strandingsmuseet til “kur” på museet i Thorsminde. Man hilste på direktør Ingeborg Svennevig og inspektør Helle Henningsen og en del af de øvrige medarbejdere. af helle fik vi en introduktion til det omfattende og spændende program for 2019. Ingeborg rettede en stor tak til alle, der har bidraget som frivillig, uanset om det er synlig eller skjult assistance. der er absolut behov for de frivilliges indsats og der er behov for flere frivillige!

Helle redegjorde for 2019: allerede den 4. februar åbner museet og det holder åbent hver dag lige til december! Der er i årets løb interessante foredrag og såkaldte “events” den 7. februar for eksempel, er der en spændende fortælling om “Kineserskibet”- Wanda. Strandet ud for Vedersø Klit.

Efter “kuren” med flot champagne var der servering af delikat diner fra restaurant St. George med vand og vin. Man hyggede sig med spil og snak. en god aften!

Del på Facebook