Vesterhavsklyngen

Thorsminde – Sdr. Nissum – Husby – Staby – Madum

THOR VED RWE OG THORSMINDE.

Lisette Sønderby, havnechef Thorsminde, bød velkommen og fortalte om forestående arbejder på havnen: vanddybderne i vesthavnen øges til 4 m i den sydlige ende og 5 m i den nordlige. Der etablere energihavn i syd med ny bygning til RWE og med ny adgangsvej! Mulighed for heliplads forhandles.

Der er ingen tvivl om, at RWE vil gøre meget for at have et godt forhold til Thorsmindes beboere. både Pia Larken, CEO hos RWE, Danmark og Amalie Jankjær, Communication RWE, Danmark, var mødt op og Pia fortalte begejstret om Thor Vindfarm.

Først om RWE- 125 år som virksomhed med elforsyning, Rheinland- Westphalen, 20 000 medarbejdere over hele verden. På Rødsand vindfarm etableret 2008 er der 27 fast ansatte til service. På Thor regner man med 60, heraf 30 lærlinge. Der rejses 72 møller på 220 kvadratkm., 260 m høje, 14o m til navet og til en pris af 15 miadkkk. Tilsammen 1 gw. Der anvendes 160 000 tons “grønt stål”. Møllerens levetid anslås til 30 år, med mulighed for +5.

Kabler føres ind til Volder Mark ved Ramme. Det drøftes pt. hvorledes lyset på mølleren skal være? Konstant, radarstyret, randbelysning, lysstyrke osv..? Nu forestår VVM høringer, hvor miljøkonsekvenser vurderes.

Anders Debel, teknisk direktør Holstebro Kommune, forklarede, at høringer nu var sædvanligt, da de skal være konkrete for at beslutte “afværgeforanstaltninger” og at forløbet var lagt ind i tidsplanen.

Man regner med drift i 2027, men prøver på 2026. Efter 30-35 år, skal møllerne og fundamenter demonteres for RWE’s regning.

  RWE bød på drikke og flotte sandwiches for at få spørgsmål frem. Der var god spørgelyst og selvfølgelig nære ting som mulighed for at bosætte en del af medarbejderne i Thorsminde. Igen var Anders Debel fremme med HoK’s holdning om at det er lokale initiativer, der skal tilbyde boliger. HoK støtter gerne og sælger gerne sine grunde og vil være behjælpelig på andre måder.

Amalie præsenterede sig som ansvarlig for kommunikationen med RWE via  sin mailadresse: Amalie.Salomon.Jankjaer@rwe.com

og hjemmesiden www.thor.rwe.com..

Et stærkt informativt møde.

 

 

 

 

 

 

 

Del på Facebook