Vesterhavsklyngen

Thorsminde – Sdr. Nissum – Husby – Staby – Madum

VÆR MED! – også dig!

Den 24. april har vi mulighed for at udvikle vores landsbyklynge! VÆR MED.!

Det er jo gratis at være medlem i Vesterhavsklyngen, så det er en god lejlighed at komme til generalforsamling den dag. Hvis ikke du er medlem, kan du blive det ved indgangen.

Generalforsamlingen er kl. 19 og foregår i Mindbocentret i Thorsminde. Vi er dog rigtig mange, der kommer allerede kl. 1730 for at være fælles til spisning og for at høre mere uformelt om det arbejde, der kan udføres  i klyngen og om ideer fra andre klynger. Det vedrører faktisk dig som beboer og du kan gøre din indflydelse gældende ved at være med!

Efter generalforsamlingen drøfter vi udvalgenes arbejde og kommer med ideer til yderligere forbedring af livet i vores klynge!

Dagsorden ifølge vedtægter og du behøver ikke risikere at blive valgt, hvis du ikke har lyst. ønsker du/I at spise sammen med vi andre, så skal du tilmelde dig spisningen senest den 17. april på mail: tilmeld@vesterhavsklyngen.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del på Facebook