Vesterhavsklyngen

Thorsminde – Sdr. Nissum – Husby – Staby – Madum

Ikke-kategoriseret

LIV I MINDBOCENTRET

                          Generalforsamling Mindbo Centret. Tirsdag den 9. april holdt Mindbo Centret generalforsamling. I alt 20 personer ud over bestyrelsen var mødt op. Efter en let

Læs mere

EN DAG I EN AKTIV KLYNGE!

Ganske vist ikke i klyngen, men tæt på.  VW-nostalgi i massevis i Ulfborg ved udvidelse af VW-museet. Åbent hus i Vesterhavsklyngen’s  Ungdomsklynge  med en god

Læs mere
Ikke-kategoriseret
Niels Sandgaard

DET ÅBNE TVIND.

Arrangementet “kend din egn” i regi af Vesterhavsklyngen var sølle besøgt torsdag aften. Desværre. for det var et flot og interessant besøg bag murene på

Læs mere

MANGE STØTTER SCT.GEORG!

En rimelig besøgt generalforsamling gav opbakning til det hidtidige arbejde i Støtteforeningen for Strandingsmuseet Sct.George i Thorsminde. Der var doneret 50 tkr til museet, der

Læs mere

VÆR MED! – også dig!

Den 24. april har vi mulighed for at udvikle vores landsbyklynge! VÆR MED.! Det er jo gratis at være medlem i Vesterhavsklyngen, så det er en god

Læs mere

VAND NOK!

Husby Vandværk har udbygget sin bygning ret meget for at få plads til to store tanke, der hver rummer 60 tusind liter vand. Tankene er

Læs mere

Slaveskibe i Thorsminde!

Torsdag aften den 21. marts hørte vel 40 interesserede tilhørere om de to danske slaveskibe, der blev slået til vrag i 1710 ved Costa Rica.

Læs mere

VILDT AKTIV STABY!

Den 5. marts var det Staby Jagtforening, der stod for menuen ved Stabys succesrige fællesspisning. 108 deltagere! Og det mest geniale er, at madholdet er nyt

Læs mere