Vesterhavsklyngen

Thorsminde – Sdr. Nissum – Husby – Staby – Madum

Husby

Sort skærm

Som flere af de handlende i Dagli’ Brugsen i Sdr. Nissum nok har opdaget er infoskærmen i butikken gået i sort. Det skyldes en fejl

Læs mere

Sol over dyrskuepladsen

Fredag afholdt Staby Skole og Børnehuset Lærkereden sædvanen tro det traditionsrige Staby Marked og Dyrskue. Der var til lejligheden opsat et større antal boder, hvor der kunne

Læs mere

Udflugt i solskin

Kr. Himmelfarts dag havde Husby Sogneforening traditionen tro arrangeret cykeltur til Badesøen i Husby. For de morgenfriske startede dagen med gudstjeneste i Husby Kirke kl.

Læs mere

Fejring af cykelstien

Søndag d. 20 juni inviterer Vesterhavsklyngen i samarbejde med Aktiv Staby, Husby Sogneforening, Sdr. Nissum BIF og Thorsminde Borgerforening på cykeltur, ud på cykelstierne i

Læs mere
Husby
Gitte Krog Pedersen

Badesikkerhed på Thorsminde Strand

Så har mandskabet fra Thorsminde Kystredningsstation sørget for, at flydetovet er kommet i vandet ud for strandstrækningen mellem de to første moler nord for indsejlingen

Læs mere
Husby
Niels Sandgaard

Vedersø Klit Badehotel

Jeg ved godt, at badehotellet ligger uden for klyngen, men det er dog meget tæt på. Og hotellet har altid været en del af livet

Læs mere
Husby
Niels Sandgaard

Allehelgens aften

Allehelgens aften havde eleverne på Husby Efterskole beredt en rigtig god aften. Vi borgere mødtes med eleverne ved skolen og med veloplagte teams forsynet med

Læs mere