Forfatterarkiv: Morten Paakjær

Årets korteste (skole)dag

Onsdag var sidste skoledag før juleferien for eleverne på Staby Skole.

Traditionen tro var forældre, bedsteforældre m.v. inviteret til at deltage i den første del af dagens program, der startede med fællessang i skolegården, hvor der blev sunget “Nu tændes tusinde julelys”.

 

Derefter var der fællesgang til Staby Kirke, hvor der var jule-gudstjeneste med jule-banko. Alle skolebørn fik hver en plade og når ordene på pladen blev nævnt i Jesper’s prædiken kunne man så strege ordet. Når pladen så var “fuld” skulle man ikke råbe “BANKO” men “AMEN”. Og mindsanten om det ikke lykkedes alle elever at få fuldplade i sammen øjeblik juleprædiken var færdig. 

 

Og hvor eleverne ikke udviste skuffelse over manglende præmieudbetaling, var der nok et par forældre der havde håbet på et ½ pund kaffe i sidegevinst.

Efter endt gudstjeneste gik turen igen tilbage til skolen, hvor der blev sagt farvel til forældre og bedsteforældre, og så stod den ellers på hygge i klasserne.

Skoledagen endte kl. 11:55, så på årets korteste dag fik eleverne således også årets korteste skoledag.

Tusinde tak til Staby Skole og Staby Kirke for et veltilrettelagt og meget hyggeligt arrangement.

Glædelig jul til alle

Borgermøde om offentlig transport

Der er flere muligheder for at komme med offentlig transport, end man måske lige regner med. Derfor kommer Midttrafik til Staby den 10. november klokken 14-16 og giver en gennemgang af følgende offentlig transportmuligheder:

Bus rute 270, Bus rute 290, Flexbus, Flextur og handicapkørsel og fortæller om hvilke muligheder der er for at bestille kørsel til læge/speciallæge og sygehus.

Mødet er for alle, men især pensionister, førtidspensionister og pårørende.

Der bliver en gennemgang af hvordan man får glæde af de forskellige muligheder og det er en god ide at tage I-pad eller Smartphone med.

Se opslag på hjemmesidens kalender: https://www.vesterhavsklyngen.dk/events/moede-med-midttrafik/

Højtoftevej 50

NYT PARTNERSKAB FOR TURISME

Partnerskabet er for alle der er i berøring med turisme, det være sig erhvervsdrivende, foreninger eller andre der på den ene eller anden måde er i berøring med turisme.

Ulfborg-Vemb Turistforening har taget initiativ til et nyt partnerskab for turisme i den vestlige del af Holstebro kommune. Mandag aften havde Turistforeningen indbudt lokale foreninger til et kick-off på partnerskabet. Der var deltagelse fra en lang række af borgerforeninger og andre foreninger fra Thorsminde i nordvest til Vemb og Bur i øst.

Ideen er at skabe et forum, et PARTNERSKAB, hvor alle der er i berøring med turisme kan mødes og snakke turisme og hvordan vi kan hjælpe og støtte hinanden og generelt set få mest muligt ud af hinanden. Praktisk set er det intentionen at afholde 2-4 årlige møder hvor er kan holdes oplæg og diskuteres, småsnakkes eller bare mødes omkring emnet turisme.

På mødet mandag aften var der indlæg af Karin Juul Jensen fra Destination Nordvestkysten. Karin fortalte om de muligheder Destination Nordvestkysten tilbyder i.f.h.t. især markedsføring af turisme.

Destination Nordvestkysten tilbyder virksomheder og foreninger der arbejder med turisme en lang række muligheder inden for markedsføring, kurser i markedsføring, netværk, sparring m.v.

Se mere information om Destination Nordvestkysten på www.visitnordvestkysten.dk Hjemmesiden henvender sig både til turister og turisterhverv.

Desuden har Destination Nordvestkysten fået udviklet en APP ”VESTKYSTEN”

App’en er stadig under videreudvikling, men en hurtig søgning viser at der allerede er plottet henved 50 seværdigheder, aktiviteter, spisesteder m.v. ind bare i Vesterhavsklyngens område. Og mere vil komme til.

Efter oplægget blev er ivrigt snakket og diskuteret turisme hen over kaffen. Der blev udveklset ideer og sparret. Kort sagt partnerskabet er i gang.

Formand for Ulfborg-Vemb Turistforening Steen Lorentzen fortæller om baggrunden for at invitere foreningerne til det første møde, er at det er foreningerne der har de brede netværk og har kontakt til folk i lokalområderne både erhvervsdrivende og andre foreninger. Derfor er det relevant at starte med foreningerne og så brede partnerskabet ud der fra.

Er du interesseret i at høre mere om det nye partnerskab for turisme i den vestlige del af Holstebro Kommune eller lære mere om Destination Nordvestkysten så tag gerne kontakt til Morten Paakjær formand@vesterhavsklyngen.dk eller henvend dig direkte til Ulfborg-Vemb Turistforening.

FESTLIG FREDAG

Dyrskue og grill-aften i Staby.

Fredag var der bud op til fest og sjov i Staby.

Staby Marked

Mens mange af de danske dyrskuer har været aflyst i år, afholdt Staby Skole, fredag traditionen tro Staby Marked med markedsboder og dyrskue.

I de mange boder solgte eleverne fra Staby Skole alt fra popcorn, is, kaffe og kage til legetøj og ansigtsmaling.

Dyrskuet kunne præsentere 10 flotte dyr, lige fra katte, kaniner og høns til hunde og en hest. Dyrlæge Ørnbjerg var på plettet og sikrede at de veterinære forhold var i orden.

Overskuddet fra markedet deles mellem Staby Skoles Venner og et velgørende formål Elevrådet udvælger. I år var udsatte børn.

Læs mere om Staby Skoles Venner på: https://www.vesterhavsklyngen.dk/staby-skoles-venner/

 

Grill-aften i Den Glade Have

Fredag aften var der på initiativ fra Staby’s nye købmand ”Niels Kjøm’n” budt til Grill-aften i Den Glade Have bag købmandsbutikken. Der var tændt op i grillen og man kunne grille medbragt mad og nyde et glas godt fadøl.

Der var en god stemning blandt de mange fremmødte. Stemningen tog dog lidt hårdt på hjortevildtet.

Fejring af cykelstien

Søndag d. 20 juni inviterer Vesterhavsklyngen i samarbejde med Aktiv Staby, Husby Sogneforening, Sdr. Nissum BIF og Thorsminde Borgerforening på cykeltur, ud på cykelstierne i Vesterhavsklyngen.

Ruten

Der startes på Madumvej 40, Madum (Poul Poulsgaard). Derfra cykles der gennem Madum, forbi Tvind og ud til Stabyvej. Derfra cykles der på cyeklstien gennem Staby, Husby, Sdr. Nissum og Fjand til Thorsminde. Ønsker man ikke at cykle hele vejen, eller ønsker man ikke f.eks. at køre fra Sdr. Nissum til Madum for at cykle til Thorsminde kan man blot “stige på” på vejen.

Det står enhver frit for at starte hvor og hvornår man vil, men ønsker man at gøre brug af de udlagte depoter, skal man være der inden for åbningstiderne som fremgår af programmet neden for.

Ønsker man slet ikke at cykle er man også meget velkommen til blot at møde op på Gammel Havn i Thorsminde, hvor der er live musik, samt slag af øl, vand og pølser.

Tilmelding

Af hensyn til planlægning af depoter vil det være rart at folk tilmelder sig, nu før des bedre. Tilmelding til Morten på formand@vesterhavsklyngen.dk

Pris

Det er gratis at deltage i arrangementet, men der vil ved depoter m.v. blive samlet ind til Børne-cancer fonden, så vi opfordrer alle til at give et bidrag dertil.

Program

11:30 Start i Madum (Madumvej 40)
11:45 – 12:30 Depot ved Staby Købman åbent
12:00 – 13:00 Depot ved Husby Efterskole åbent
12:30 – 13:30 Depot ved Brugsen i Sdr. Nissum åbent
12:45 – 13:45 Depot ved ”Dødemandsbjerget” (mindesmærke) åbent
14:00 – 16:00 Live musik på Gammelhavn i Thorsminde

Alle er meget velkomne

FILM OM VESTERHAVSKLYNGEN – Input søges

Vesterhavsklyngen er i gang med at få lavet en lille reklamefilm omkring Vesterhavsklyngen.

Filmen skal bruges i markedsføringen af Vesterhavsklyngen både som et godt sted at bo og flytte til, men også som et dejligt sted at holde fri og ferie.

Det er Vesterhavsklyngens bestyrelse der står for arbejdet med filmen, men modtager meget gerne hjælp, support og ideer fra borgere og sommerhusejere i vores område, så vi sammen kan få de allerbedste ”skud i kassen” af vores fantastiske og unikke område.

Lige for tiden arbejder vi med hvad der skal filmes, hvordan det skal filmes, hvad der skal ”speakes” til og så videre. Dette arbejde pågår igennem maj måned. Vi forventer at optage medio juni.

Der er stor fokus på at få klippet filmen sammen så den fremstår som en samlet fortælling om Vesterhavsklyngen og ikke som 5 små historier om 5 små landsbysamfund. Desuden vil fokus være på naturen, dagligdagen i Vesterhavsklyngen, de mange frie udfoldelsesmuligheder, autenciteten og allerhelst noget lidt skævt og anderledes, alt sammen tilsat en god portion vestjysk humor.

Har man ideer og input eller kunne man godt tænke at involvere sig i filmprojektet er man velkommen til at tage kontakt til bestyrelsen. I forhold til at skabe input til filmen har vi i bestyrelsen opdelt områderne imellem os ud fra hvor vi er bosiddende, således at vi hver især, indledningsvist har et område at fokusere på. Så har man input må man meget gerne henvende sig til ”sin person i lokalområdet”. Især søger vi nogen fra Madum der kunne tænke at involvere sig en smule.

Områderne er fordelt således:

Frank Weber (3026 6036) Staby (og Madum ind til videre)

Anette Lillevang (2928 5383) Sdr. Nissum

Kirsten Werner Kyndi (2890 1597) Thorsminde

Morten Paakjær (5124 6934) Husby

Filmen er finansieret gennem sponsorater fra lokale erhvervsdrivende. Vi er både meget stolte og meget glade for den store opbakning erhvervslivet har vist os, og vi vil gøre vores ypperste for at få den bedst mulige film i kassen.

P.v.a. bestyrelsen – Morten Paakjær

Aftenskolen Vest for Ulfborg

Aftenskole vest for Ulfborg har eksisteret i mange år som en selvstendig organisation under ledelse af en lokal bestyrelse. Efter mange års ledelse har man ønsket at det var tid for forandring således at der skulle andre kræfter til, derfor har man ønsket at Vesterhavsklyngen vil køre videre med aftenskolen i det lokale og det har man fra Vesterhavsklyngens bestyrelse sagt ja til.  Der er indtil videre indsat en ny bestyrelse til at forsætte arbejde, således at kurserne fortsætter som planlagt. Der vil komme kurser her til efterår det vil den nye bestyrelse arrangere i slutning af august måned således at kursusplanen vil komme her på Vesterhavsklyngens hjemmeside.