Forfatterarkiv: Morten Paakjær

Fejring af cykelstien

Søndag d. 20 juni inviterer Vesterhavsklyngen i samarbejde med Aktiv Staby, Husby Sogneforening, Sdr. Nissum BIF og Thorsminde Borgerforening på cykeltur, ud på cykelstierne i Vesterhavsklyngen.

Ruten

Der startes på Madumvej 40, Madum (Poul Poulsgaard). Derfra cykles der gennem Madum, forbi Tvind og ud til Stabyvej. Derfra cykles der på cyeklstien gennem Staby, Husby, Sdr. Nissum og Fjand til Thorsminde. Ønsker man ikke at cykle hele vejen, eller ønsker man ikke f.eks. at køre fra Sdr. Nissum til Madum for at cykle til Thorsminde kan man blot “stige på” på vejen.

Det står enhver frit for at starte hvor og hvornår man vil, men ønsker man at gøre brug af de udlagte depoter, skal man være der inden for åbningstiderne som fremgår af programmet neden for.

Ønsker man slet ikke at cykle er man også meget velkommen til blot at møde op på Gammel Havn i Thorsminde, hvor der er live musik, samt slag af øl, vand og pølser.

Tilmelding

Af hensyn til planlægning af depoter vil det være rart at folk tilmelder sig, nu før des bedre. Tilmelding til Morten på formand@vesterhavsklyngen.dk

Pris

Det er gratis at deltage i arrangementet, men der vil ved depoter m.v. blive samlet ind til Børne-cancer fonden, så vi opfordrer alle til at give et bidrag dertil.

Program

11:30 Start i Madum (Madumvej 40)
11:45 – 12:30 Depot ved Staby Købman åbent
12:00 – 13:00 Depot ved Husby Efterskole åbent
12:30 – 13:30 Depot ved Brugsen i Sdr. Nissum åbent
12:45 – 13:45 Depot ved ”Dødemandsbjerget” (mindesmærke) åbent
14:00 – 16:00 Live musik på Gammelhavn i Thorsminde

Alle er meget velkomne

FILM OM VESTERHAVSKLYNGEN – Input søges

Vesterhavsklyngen er i gang med at få lavet en lille reklamefilm omkring Vesterhavsklyngen.

Filmen skal bruges i markedsføringen af Vesterhavsklyngen både som et godt sted at bo og flytte til, men også som et dejligt sted at holde fri og ferie.

Det er Vesterhavsklyngens bestyrelse der står for arbejdet med filmen, men modtager meget gerne hjælp, support og ideer fra borgere og sommerhusejere i vores område, så vi sammen kan få de allerbedste ”skud i kassen” af vores fantastiske og unikke område.

Lige for tiden arbejder vi med hvad der skal filmes, hvordan det skal filmes, hvad der skal ”speakes” til og så videre. Dette arbejde pågår igennem maj måned. Vi forventer at optage medio juni.

Der er stor fokus på at få klippet filmen sammen så den fremstår som en samlet fortælling om Vesterhavsklyngen og ikke som 5 små historier om 5 små landsbysamfund. Desuden vil fokus være på naturen, dagligdagen i Vesterhavsklyngen, de mange frie udfoldelsesmuligheder, autenciteten og allerhelst noget lidt skævt og anderledes, alt sammen tilsat en god portion vestjysk humor.

Har man ideer og input eller kunne man godt tænke at involvere sig i filmprojektet er man velkommen til at tage kontakt til bestyrelsen. I forhold til at skabe input til filmen har vi i bestyrelsen opdelt områderne imellem os ud fra hvor vi er bosiddende, således at vi hver især, indledningsvist har et område at fokusere på. Så har man input må man meget gerne henvende sig til ”sin person i lokalområdet”. Især søger vi nogen fra Madum der kunne tænke at involvere sig en smule.

Områderne er fordelt således:

Frank Weber (3026 6036) Staby (og Madum ind til videre)

Anette Lillevang (2928 5383) Sdr. Nissum

Kirsten Werner Kyndi (2890 1597) Thorsminde

Morten Paakjær (5124 6934) Husby

Filmen er finansieret gennem sponsorater fra lokale erhvervsdrivende. Vi er både meget stolte og meget glade for den store opbakning erhvervslivet har vist os, og vi vil gøre vores ypperste for at få den bedst mulige film i kassen.

P.v.a. bestyrelsen – Morten Paakjær

Aftenskolen Vest for Ulfborg

Aftenskole vest for Ulfborg har eksisteret i mange år som en selvstendig organisation under ledelse af en lokal bestyrelse. Efter mange års ledelse har man ønsket at det var tid for forandring således at der skulle andre kræfter til, derfor har man ønsket at Vesterhavsklyngen vil køre videre med aftenskolen i det lokale og det har man fra Vesterhavsklyngens bestyrelse sagt ja til.  Der er indtil videre indsat en ny bestyrelse til at forsætte arbejde, således at kurserne fortsætter som planlagt. Der vil komme kurser her til efterår det vil den nye bestyrelse arrangere i slutning af august måned således at kursusplanen vil komme her på Vesterhavsklyngens hjemmeside.