Vesterhavsklyngen

Thorsminde – Sdr. Nissum – Husby – Staby – Madum

Mød dine lokalpolitikere

Onsdag d. 24 april er der Generalforsamling i Vesterhavsklyngen. I den forbindelse har foreningen inviteret vores 3 mest lokale lokalpolitikere, Lene Dybdal, Karsten Filsø og

Læs mere

KØRSEL TIL LÆGE MV.

Foranlediget af ændringer i buskørsel og øvrige offentlige transportmuligheder, så er vi opfordret til at henvise til ovenstående, som du finder på: www.holstebro.dk/borger/koerselskontor/koersel til laege.

Læs mere

DER ER RYDDET OP I MADUM!

Jeg havde hørt, at Madum Forsamlingshus skulle rives ned? Det ville jeg se, så jeg kører til Madum og ser skiltet med “Forsamlingshus”. Altså er

Læs mere

beslutning om rute 270

Rute 270 – fredags tur på alle skoledage (200 dage) 231.000 kr. pr. år Rute 270 – senere afgang på skoledage (200 dage) 240.000 kr.

Læs mere

NEVSKIJ I THORSMINDE.

i 1868 strandede den russiske fregat Alexander Nevskij ud for Harboøre. I øvrigt med Storfyrst Aleksej om bord. Kun 5 omkom ud af de 724

Læs mere