Forfatterarkiv: Niels Sandgaard

HVAD OG HVEM GEMMER SIG BAG DOODLE PUPPIES?

Vi er nok mange, der er kørt forbi skiltene med “Doodle Puppies” lige øst for Husby og som har undret os over, hvad er det? Nedenstående ses et par kære og rolige hvalpe af typen “Doodle –“.

Doodle-hundene er en puddel parret med for eksempel Labrador, Golden Retriever, Irish Setter, Cocker Spaniel. De er rimeligt eftertragtede.

Denne lidt mindre kennel drives af Kjeld Balle, som købte gården – “Krog” her i juni 21. Kjeld Balle har renoveret Aarup ved Tim og bygget et større hus i Vinderup. Nu er han i gang med at renovere Krog og avle disse ualmindeligt kære og rolige hunde af forskellige sammensætninger. Desuden har Kjeld siden 2004 drevet en ret stor minkfarm i New Foundland og med 12 ha skov. Trods kun et ben i mange år er Kjeld selv den udøvende.

Dejligt at der er aktivitet igen på Krog.

(I 1961 købte min far jord i Vester Husby af Maren Jensen Krog, som altså boede på Krog. Deraf gårdens navn vel sagtens?))

 

LYS OG LIV I MADUM.

DET VAR ET BESØG VÆRD!

I dag var der liv i Madum. Måske gentager man? Vejret var surt idag. Det var så hyggeligt med lys på alle huse, indbydende boder, god stemning og mange gode tilbud.

Som eksempel er der her et kig ind i en lille udstilling af keramik og smykker og fotos/kort/plakater ved Helle Gyldenberg. Forholdsvis nyligt tilflyttede og med initiativer. Det hele lover godt for Madum.

 

SKIBES SKÆBNE MINDEDES!

Ved denne årlige mindesammenkomst samledes en lille skare i den grå vinterdag på “Dødemandsbjerget” syd for Thorsminde. Kanonsalut 2x  ved formanden for Marinehistorisk forening – Svend Nielsen, som også bød velkommen. En krans fra foreningen blev nedlagt, en meget inspireret mindetale ved sognepræst Jakob Sandal, mindedigt på engelsk (oldengelsk?) ved Margery McGregor, den skønne salme “Nærmere Gud, til dig” og “Der er et yndigt land” gjorde mindet højtideligt.

Æret være deres minde!

(På fotoet ses Jakob tv. og Svend med ryggen til, Margery ved siden af Jakob)

ALDRIG FØR ?

Jeg er kommet her i over 60 år. Aldrig før har jeg oplevet, at der er sat julelys på badehotellet i Vedersø Klit- nu Strandhotellet.

Det er jeg  positivt imponeret over og det er da en positiv oplysning i denne mørke tid. Måske lidt tidligt, men ok. Vi hører allerede julemelodier i radioen.

Uden at det skal være reklame, men kun til orientering, så så jeg på hotellets opslagsvæg, at der er både juleophold og nytårsophold. Positivt!

PERSONTRANSPORT?????

Jane Hove, som ses på billedet ovenover, fortalte onsdag den 10 november om eftermiddagen på Staby Sognegård om mulighederne for persontransport fra vores klyngeområde. Det var ikke meningen, at Jane selv skulle forklare, men hun var vaks og trådte til, da Midttrafiks udsendte måtte melde fra pga., at hun blev konstateret coronapositiv undervejs. Desværre var der ikke strøm på Franks PC, så redegørelsen blev gjort rent mundtligt.

Jane er bruger af alle tilbud fra Midttrafik. Hun kender derfor mulighederne og man er velkommen til at ringe til Jane og få et konkret spørgsmål besvaret. Janes telefonnr. er 20349916.

Flextrafik betjener rute 270, som er gratis buskørsel som rutebil. Den kører dagligt, især på skoledage. Flexbus følger rute 290. Den skal bestilles en time før man ønsker afgang. Endelig er der Flextur, som er en individuel kørsel fra din adresse til et knudepunkt i Holstebro. Den kan også bruges mellem adresser udenfor Holstebro byzone. Den skal selvfølgelig også bestilles i tide. Disse forskellige muligheder er beskrevet i afsnittet TRAFIK her på klyngens hjemmeside. Og der er henvisninger til yderligere detaljer. MIDTTRAFIK  har telefonnr. 87408300 – 2 for tur og -3 for bus. De er venlige og hjælper gerne med både problemer og med bestilling. Dog kun i dagtimerne.

I øvrigt anbefales det at købe et PENSIONISTKORT. Det fås på Borgerservice.

På mødet nævntes kommende besvær med at komme til det nye sygehus i Gødstrup. Som det er nu, er det meget dyrt og det tager lang tid. Jane har lige fået oplyst, at man (kommunen) arbejder på at finde et rimeligt tilbud!

Mødet var et godt initiativ for at belyse et hverdagsproblem for mange herude. Det er ikke nemt at bo i yderkanterne, som i Gørding for eksempel som blev nævnt. Mobilitetsgruppen i klyngen arbejder videre og vil meddele sig senere, når der er nyt. Tak.

 

VALGMØDE!

Et indlæg uden billede, da jeg ikke var fortrolig med fotografering på min nye smartphone.

STABY EFTERSKOLE havde velvilligt stillet sin multimusiksal til rådighed for et velbesøgt møde med vel 150 deltager. Med kaffe og masser af efterskolekager.

Karsten Filsø SF, talte om det gode liv ; Erling Petersen V, talte om at skaffe midler/penge nok ved jobs; Anni Sørensen R, om samarbejde; Joan Maarup C, om at fremme erhvervslivet; Lene Dybdal S, om lokale aktiviteter; Nanna H. Andersen Ø, om at hjælpe hinanden; Greta Rusbjerg DF, talte om minimumsrettigheder, liv og udvikling.

Der var en del spørgsmål her ude fra Vesterhavsklyngen. Så vi blev hørt.

godt valg!!!

BYRØDDER I SDR.NISSUM.

Formand Morten bød vel 80 klyngeboere og 11 kandidater velkommen til at høre præsentationen af deres valgtemaer og sig selv. Derefter var der en del spørgsmål fra beboerne. nogle blev besvaret ud fra landspolitiske synspunkter, men da også nogle helt konkrete og nære forhold blev der svaret på.

En udmærket aften.

Nedenstående min opfattelse af kandidaternes temaer. I meget kort version:

A – Lene Dybdal – lokal styrke.    C – Joan Mårup – stærkt erhverv, skole, ældrepleje med frivalg.   Å – H.C. Molbech – nærhed, delegeret ansvar.   D – Galsgaard – stram økonomi, bekæmpe frås.  B – Rasmus Beltofte – samarbejde.    V – Erling Petersen – erhverv og velfærd.   KD – Hornshøj – ældrepolitik.   Ø – Nanna Holmgaard – klima, fællesskab, penge og mennesker.   DF – Mona Rubjerg – ældre, minimumsnormeringer, danske normer for indvandrere, plejehjem til alle ved 80 år.   SF – Karsten Filsø – støtte for at udvikle, bakke op om landsbylivet (18000 bor i HoK udenfor byerne), fremme turisme .

ÆBLESKUD I HUSBY ÆBLEPLANTAGE?

  ÆBLESKUD I SOGNEPALANTAGEN? Nej!

Det var godt en snes husbyboere, som blev instrueret i beskæring af vores gamle frugttræer ved Koglehuset.

 

 

 

Man havde formået Boi Jensen fra “de-gamle-sorter.dk” til at instruere. Vi har blot vel en snes af de 2000 gamle sorter, der findes. Så vi bør faktisk passe på dem. Boi driver en plantage ved Mejrup med gamle sorter og instruerer i podning. Hans titel er derfor “PODEMESTER.”

Herover ses Boi efter endt arbejde, hvor der blev trakteret. Kurt “spillede” på sit grillorgel til stor tilfredsstillelse. Og som det ses blev resultatet nydeligt.

DANS I HAVSTOKKEN.

Matthew fra Manchester var en af de seks dansere fra Holstebro Dansecompany, som her venter på at give os en god oplevelse lørdag aften på stranden ud for Thorsminde.

Vejret var skønt stille og Ingeborg Svennevig fra Sct. George mm, gav en introduktion til forestillingen: de få overlevende fra en stranding (Sct. George?) udfordres af fristende Sirener i deres kamp for at undslippe havets dødsgreb.

Fantasifuldt og gribende danset, hvis man lod fantasien åbne sig og lege med. Dygtige unge smukke mennesker viste deres kunnen på et krævende underlag.

(Andre har bedre billeder fra opførelsen i solnedgangens lys, men lige godt)