Forfatterarkiv: Niels Sandgaard

BYRØDDER I SDR.NISSUM.

Formand Morten bød vel 80 klyngeboere og 11 kandidater velkommen til at høre præsentationen af deres valgtemaer og sig selv. Derefter var der en del spørgsmål fra beboerne. nogle blev besvaret ud fra landspolitiske synspunkter, men da også nogle helt konkrete og nære forhold blev der svaret på.

En udmærket aften.

Nedenstående min opfattelse af kandidaternes temaer. I meget kort version:

A – Lene Dybdal – lokal styrke.    C – Joan Mårup – stærkt erhverv, skole, ældrepleje med frivalg.   Å – H.C. Molbech – nærhed, delegeret ansvar.   D – Galsgaard – stram økonomi, bekæmpe frås.  B – Rasmus Beltofte – samarbejde.    V – Erling Petersen – erhverv og velfærd.   KD – Hornshøj – ældrepolitik.   Ø – Nanna Holmgaard – klima, fællesskab, penge og mennesker.   DF – Mona Rubjerg – ældre, minimumsnormeringer, danske normer for indvandrere, plejehjem til alle ved 80 år.   SF – Karsten Filsø – støtte for at udvikle, bakke op om landsbylivet (18000 bor i HoK udenfor byerne), fremme turisme .

ÆBLESKUD I HUSBY ÆBLEPLANTAGE?

  ÆBLESKUD I SOGNEPALANTAGEN? Nej!

Det var godt en snes husbyboere, som blev instrueret i beskæring af vores gamle frugttræer ved Koglehuset.

 

 

 

Man havde formået Boi Jensen fra “de-gamle-sorter.dk” til at instruere. Vi har blot vel en snes af de 2000 gamle sorter, der findes. Så vi bør faktisk passe på dem. Boi driver en plantage ved Mejrup med gamle sorter og instruerer i podning. Hans titel er derfor “PODEMESTER.”

Herover ses Boi efter endt arbejde, hvor der blev trakteret. Kurt “spillede” på sit grillorgel til stor tilfredsstillelse. Og som det ses blev resultatet nydeligt.

DANS I HAVSTOKKEN.

Matthew fra Manchester var en af de seks dansere fra Holstebro Dansecompany, som her venter på at give os en god oplevelse lørdag aften på stranden ud for Thorsminde.

Vejret var skønt stille og Ingeborg Svennevig fra Sct. George mm, gav en introduktion til forestillingen: de få overlevende fra en stranding (Sct. George?) udfordres af fristende Sirener i deres kamp for at undslippe havets dødsgreb.

Fantasifuldt og gribende danset, hvis man lod fantasien åbne sig og lege med. Dygtige unge smukke mennesker viste deres kunnen på et krævende underlag.

(Andre har bedre billeder fra opførelsen i solnedgangens lys, men lige godt)

FÆLLES KONTORFÆLLESSKAB.

Samtidigt med at Krudtuglen fejrede sine 20 år, præsenterede Sdr. Nissum sit KONTORFÆLLESSKAB. Her kan man arbejde hjemme sammen med andre??? fælles kaffe, kopimaskine, stol osv..

Det var derfor Karsten Filsø, som ses her med ryggen til, var kommet til fødselsdagsfesten. Efter klip af det røde bånd (skaffet af Frederik Madsen) var kontoret åbnet og der kunne hilses på i kontorgården.

20 ÅR MED KRUDTUGLER!

KRUDTUGLEN i Sdr. Nissum fejrede lørdag den 4 september 20 års beståen. Vuggestue og børnehave. OG SFO.

Nu børneliv i Sdr. Nissum helt op til 14 år (7.klasse)!!!

Benyt det tilbud for dine børn. måske især en god ide, når du pendler. Så er der to linjer at interessere sig for i SFO’en: en idrætslinje og en kreativ linje.

Lokalerne og udenomsarealerne er forberedt. Der er i dag 36 børn i Krudtuglen. Der er plads til flere. Foreningen “godt børneliv” indbyder til stiftelse sidst i september for at skabe endnu bedre rammer for børnene.

Der var kaffe/kage, Slushice, og 80 gæster til helstegt pattegris mm. Og man minglede i det gode vejr.

INDVIELSE AF BRO OVER STORÅ.

Fjordens dag blev dagen, hvor den nye bro over Storåen kunne indvies.

Efter at have parkeret ved Kytterup Havn, gik vi ad diget mod nord forbi de 200 ha vådenge , som blev etableret for få år siden. Formålet er at tilbageholde kvælstof før afvandingen løber ud i fjorden. Det er lykkedes og fuglelivet er blomstret op. Malerisk syn med udgåede træer og våde områder.

Jeg var tidligt fremme og mødte en hvilende gås, hvor stien markeres og med en tom bro i baggrunden.

 

 

 

Så blev det Karsten Filsøs tur: Karsten forklarede, at broen jo havde været flere år undervejs, men at der nu var lukket et stort hul i turen rundt om Nissum Fjord. 63 km vandretur er der nu tæt på fjorden og igennem ukendt område for de fleste.  TAK til: Kai Bech for udført besværligt arbejde, Friluftsrådet som har betalt halvdelen, (HoK den anden halvdel), berørte velvillige lodsejere, Naturstyrelsen og Nissum Fjord Netværket.

Endelig fik Karsten Filsø lov til at spænde op for adgang til broen.

                   

 

Poul Ravnsbæk, skovrider Naturstyrelsen, ønskede os alle tillykke med adgangen til dette store stykke natur med dens nærmest reservatlignende tilstand. Såvel dyreliv som fauna trives her. Omtalen af denne sti og alle de andre tiltag inden for naturområdet er med til at markere Ulfborg-Vemb i bevidstheden og det vil givetvis skabe øget interesse hos beboere og turister for at bruge mulighederne. TAK.

Der var vel 100 morgenduelige og vandreduelige, som benyttede lejligheden til at indvi broen. Herunder ses en prøve på belastningen.

Og så var der et par lækre fiskesnitter med vand.

POST DANMARK I STABY

                      

Flaget var hejst ved indkørslen til Staby i dag den 10.august. Man hyggede sig i  “Den glade have”, medens andre havde travlt med at forsyne de mange fremmødte.

   Så kom der lidt liv ved at målstregen for opløbet med spurt blev sat op. Pigeren fra Pallisbjerg tog en pause i deres arbejde med at etablere “Flower days” og reklamerede for det.

Der kom Race Marschalls og 12 motorcykelbetjente og vel 20 biler med VIP’s, officials og ledsagebiler med masser af cykler o.s.v.. Pludselig kom Peleton’en. Hvem det var kunne jeg ikke se og højttaler var der ikke til at fortælle det. Men efter pointspurten op til Staby drejede de alle (heldigvis) ad Staby Kirkevej mod Vedersø .          

Endelig kom hovedfeltet. Samlet. I løbet af sekunder var de forbi. Stort arrangement for det øjeblik! Men vi var vel et par hundrede mennesker og der var en glad og afslappet stemning, hvor man kunne få en snak med venner og bekendte, man ikke møder umiddelbart.

IGEN ET FLOT ARRANGEMENT I STABY!

THOR BEACH IRONMAN.

  Thor Beach Ironman, 1,2 og 3. det vil sige at man svømmer 3,6 km (dette år i fjorden pga høj sø og torden); man cykler så 180 km, hvilket svarer til 4 gange fjorden rundt; endelig slutter man med en maraton, hvoraf det meste er på stranden!!

For de to andre grupper er distancerne så lidt mindre. f.eks. kun 10 km løb for gruppe 3. MEN HOLD DA OP HVOR EN PRÆSTATION OG I DET VEJR!

    125? 150? deltagere. en del afbud pga restriktioner i Europa i forhold til 250 sidste år. men flot opbakning og god stemning.

Hjemmeværnets politifolk var udstationeret og til stor hjælp for afviklingen.

Kalorier og vand  skal der til. Her en “løbende” forsyning.

Desuden  var der værksted, løbsledelse, omklædning og fortæring i et stort telt. Strid regn og torden gjorde dagen til en speciel oplevelse!

INDKØRING AF VORES NYE CYKELSTI!

                             

Dagen begyndte vådt og så sort ud, men det stilnede af og ved middagstid kom de første tete-cyklister til Husby i tørvejr. (man havde oven i købet medvind)

I Staby havde der været gjort holdt  og nu igen her i Husby. Efter optankning gik det så nordpå. Den gruslignende asfalt i fredsskoven i Husby Klitplantage blev forceret i fin stil og man ankom efter stop i Sdr. Nissum til Thorsminde.

 

                

Thorsminde havde hejst flagene og i Den Gamle Auktionshal var der musik af vores næsten lokale spillemænd (Ulfborg er de fra??). Der var vand, øl, kaffe, brød og ikke mindst grillede pølser. Vel godt 50 cyklister deltog som cyklende. Vi var så næsten lige så mange, der blot var med.

Dejligt at vi nu har cykelstien efter mange års ventetid. Flot og elegant er den blevet- Med ny asfalt helt op til Thorsminde.